(15.30 hodin)
(pokračuje Kasal)

V tuto chvíli se hlásí pan poslanec Šplíchal, takže mu dám příležitost.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Dámy a pánové, já to dělám hrozně nerad, ale musím zpochybnit hlasování, protože jsem byl proti, a podle sjetiny tam mám ano.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: O námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 506. Kdo souhlasí s námitkou, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 107 hlasujících bylo pro 78, 1 proti. Námitka byla přijata.

 

Můžeme opět - (Upozornění z lavic na odhlášení). Ještě jednou vás odhlásím, poprosím o novou registraci. Pokud jste zaregistrovaní, budeme opakovat hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 507. Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Zralého, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 107 poslanců, pro bylo 54, proti 43.

 

Zdá se, že to bude odpovídat rozložení sil ve sněmovně. Myslím, že můžeme přistoupit k hlasování o druhém usnesení, které navrhl pan poslanec Zralý. Paní poslankyně Páralová ho pro jistotu ještě jednou přečte.

 

Poslankyně Alena Páralová: "Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby pro schůzi Poslanecké sněmovny v červnu 2004 předložila informaci o přijatých opatřeních ke snížení nezaměstnanosti, ve které budou uvedeny i údaje o předpokládaném čase a rozsahu účinnosti jednotlivých opatření."

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahajuji hlasování pořadové číslo 508. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 107 poslanců, pro bylo 55, proti 36, takže tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali body, které bylo možno hlasovat.

 

Pan poslanec Škromach v tuto chvíli žádá, aby se hlasovalo o usnesení jako o celku. Jednací řád samozřejmě toto předpokládá, takže v hlasování pořadové číslo 509 budeme hlasovat o usnesení jako o celku.

Hlasování jsem zahájil. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 107 poslanců, pro bylo 53, proti 46, takže závěrečné usnesení nebylo přijato.

 

Počkáme na kontrolu. (Poslanec Pleva vyzývá k řečništi.) Takže hříšník bude pozván před mikrofon, hříšníkem bude pan poslanec Kladívko, který nám sdělí zajímavou informaci, kterou si dovolím odhadnout.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, jako lavina se tady šíří asi chyba v hlasování. Zpochybňuji hlasování, protože jsem hlasoval ano, a na sjetině mám křížek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování 510. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 111 hlasujících bylo pro 89, proti byl 1. Námitka pana poslance Kladívka byla přijata.

 

V opakovaném hlasování rozhodneme o celém usnesení. Hlasování bylo zahájeno, má pořadové číslo 511. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Ze 111 hlasujících bylo pro 54, proti 52, takže návrh nebyl přijat.

 

Přesto bod je ukončen, pokud nedojde k další kontrole a k námitce. Nezdá se.

 

Dámy a pánové, přede mnou leží zřejmě poslední bod. - Děkuji paní poslankyni Páralové a panu ministru Škromachovi. - Tím je

 

148.
Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu
státního závěrečného účtu České republiky za rok 2003 v Poslanecké sněmovně
a jejích orgánech a návrh na přikázání jednotlivých kapitol výborům k projednání

 

Materiál máme předložený ve formě usnesení rozpočtového výboru číslo 349 ze dne 3. března letošního roku. Prosím pana poslance Miroslava Kalouska, aby se ujal slova a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Ostatní prosím o klid.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení oba členové vlády, kolegyně, kolegové, v usnesení rozpočtového výboru číslo 349 máte předložen harmonogram projednávání státního závěrečného účtu, tak jak vám ho doporučuje přijmout rozpočtový výbor. Jedná se o technickou normu. Pečlivě jsme počítali jednotlivé dny v parlamentním cyklu tak, aby Poslanecká sněmovna projednala do konce června, v tomto případě je to do poloviny června, státní závěrečný účet, tak jak jí ukládá zákon.

Doporučuji přijmout návrh usnesení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. Otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže všeobecnou rozpravu končím.

Otevírám rozpravu podrobnou. Nikdo se nehlásí, takže i podrobnou rozpravu končím a přistoupíme k hlasování o usnesení, které má základní podobu v usnesení 349.

 

Myslím, že mohu zahájit hlasování pořadové číslo 512. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku, stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování v tuto chvíli skončilo. Ze 108 hlasujících bylo pro 96, nikdo proti.

 

Já děkuji panu poslanci Kalouskovi, předsedovi rozpočtového výboru.

 

Dámy a pánové, vyčerpali jsme program 30. schůze. Děkuji vám za účast a loučím se s vámi. Schůzi končím.

 

(Schůze skončila v 15.40 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP