(9.10 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Jaký je důvod tohoto návrhu? Jaký je původ tohoto pevného zařazení?

 

Poslanec Antonín Zralý: Především se jedná o bod 94, kde se to dotýká doslova až desítek zákonů, a proto máme pocit, že by bylo vhodné, aby jednotliví poslanci měli možnost dobře si nastudovat všechny pozměňovací návrhy a vůbec celý tento zákon.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže body 93 a 94 zařadit jako první body 7. dubna po polední pauze. Dobře. Děkuji. Mám to poznamenáno.

Ptám se, jestli ještě někdo další se hlásí s návrhem na změnu nebo zařazení bodů našeho programu. Pokud ne, tak odhlasujeme to, co jsme vyslechli. Dovolím si jenom upozornit na to, že budeme hlasovat.

 

Ten první návrh jsem navrhl sám. Byl to bod 146 - Návrh na jmenování členů Evropského parlamentu na přechodné období od 1. 5. do 19. 7. 2004. Navrhl jsem, abychom tento bod projednali v úterý 6. dubna jako sedmý pevně zařazený bod. To je první návrh, o kterém budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto zařazení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 183, z přítomných 138 pro hlasovalo 115, proti 5. Tento návrh byl přijat.

 

Dále bylo navrženo, abychom bod 56 projednali 7. dubna jako bod první. To navrhl pan poslanec Kladívko. Ještě jednou - 56. bod jako první bod 7. dubna.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 184, z přítomných 142 poslanců pro hlasovali 104, proti 21. Také tento návrh byl přijat.

 

Poslední návrh, který tady zazněl, byl návrh pana poslance Zralého, který navrhoval body 93 a 94 projednat po polední pauze 7. dubna jako první dva body. Takže o tom také nechám hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je proto zařazení bodů 93 a 94 jako první body? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 185, z přítomných 144 poslanců pro hlasovalo 98, proti 10. Tento návrh byl přijat.

 

Odhlasovali jsme všechno, co bylo navrženo. Já bych vás ještě chtěl upozornit na jednu věc, na které byla včera dohoda na organizačním výboru. Dohodli jsme se, že pokračování třetích čtení by proběhlo příští týden ve čtvrtek v 9 hodin ráno, takže 8. dubna v 9 hodin ráno by pokračovala třetí čtení kromě toho, co je jinak zařazeno.

To je všechno k programu schůze a můžeme přikročit k projednávání prvního bodu, který máme na pořadu dnes.

 

Je to bod 51, který jsme si zařadili pevně jako první bod dnešního programu. Je to

 

51.
Vládní návrh zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 560/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády by tento návrh měla uvést ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Petra Buzková.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP