Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
1. dubna 2004 v 9.09 hodin

Přítomno: 173 poslanců

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážení kolegové, vážení členové vlády, zahajuji sedmý jednací den 30. schůze Poslanecké sněmovny a přeji vám dobré ráno.

Prosím, abyste se nejdříve přihlásili svými identifikačními kartami. Pan poslanec David Šeich má náhradní kartu č. 4 a paní poslankyně Hana Orgoníková náhradní kartu č. 1.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešní den, čtvrtek 1. dubna, požádali tito poslanci: pan poslanec Martin Kocourek, pan poslanec Evžen Snítilý, paní poslankyně Miloslava Vostrá. Na pozorovatelské misi v Evropském parlamentu ve Štrasburku jsou poslanci Vladimír Laštůvka, Pavel Svoboda, Helena Mallotová a Jan Zahradil. Z rodinných důvodů se omluvil také pan poslanec Karel Černý.

Z členů vlády se omluvil ministr Pavel Němec, který se účastní konference o rozšíření Evropské unie ve Vídni, pan ministr Bohuslav Sobotka se účastní schůze Senátu a paní ministryně Marie Součková odcestovala na konferenci ministrů zdravotnictví zemí přistupujících do Evropské unie.

Ještě dříve, než přistoupíme k pevně zařazeným bodům na dnešní dopolední jednání - pevně zařazené body jsou body 51, 52 a 53 - dovolil bych si sám přednést jeden procedurální návrh, který se týká bodu 146 - Návrh na jmenování členů Evropského parlamentu na přechodné období od 1. 5. do 19. 7. 2004. Vzhledem k tomu, že by bylo vhodné, abychom naše rozhodnutí zaslali předsedovi Evropského parlamentu společně se Senátem, který tento návrh projednává v těchto dnech, navrhuji, abychom bod 146 projednali v úterý 6. dubna jako sedmý pevně zařazený bod. To je můj vlastní návrh.

Ale je tady ještě návrh pana poslance Tomáše Kladívka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych i já navrhl procedurální návrh, který by se týkal pevného zařazení projednávání bodu 56 - Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 559, prvé čtení, na středu 7. dubna jako bod č. 1 našeho pořadu.

Vedou mě k tomu tyto důvody: Všem zástupcům krajských samospráv umožňujeme zařazením bodů na pevné datum a pevnou hodinu jejich účast. A proto bych doporučoval toto provést i zástupci zastupitelstva hlavního města Prahy, který tady například včera čekal celý den, než na něj dojde řada, takže pevné zařazení bodu na pevný den a pevnou hodinu by vyřešilo tuto problematiku.

Navrhuji tedy bod 56 zařadit jako první bod našeho jednání 7. 4. příští týden. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, bod 56. Ptám se, je-li ještě nějaký další návrh. Hlásí se pan poslanec Antonín Zralý.

 

Poslanec Antonín Zralý: Vážený pane předsedo, páni ministři, dámy a pánové. Předkládám návrh, aby body 93 a 94, což jsou vládní návrh o zaměstnanosti, sněmovní tisk 527, třetí čtení, a vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti, sněmovní tisk 528, třetí čtení, byly zařazeny na středu 7. dubna jako první body po polední přestávce. Je to po dohodě s panem ministrem práce a sociálních věcí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP