(18.50 hodin)

Poslanec Miroslav Kalousek: To si neprotiřečíme, ale věcně se jednalo o naprosto stejnou předlohu. Prostě návrh Klausovy vlády byl poté předložen jako poslanecký návrh panem kolegou Palasem. Chtěl jsem jenom upozornit na to, že tak jak šel čas, tak se to snažila nějakým způsobem řešit jak pravá, tak levá strana politického spektra právě proto, že problém není jednonulový a nestaví proti sobě jenom podvodníky a slušné lidi. Je to mnohem složitější.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se, jestli má někdo zájem vystoupit v rozpravě. Není tomu tak. Teď opravdu rozpravu končím. Myslím, že není třeba, abychom opakovali závěrečná slova, protože je jeden jediný návrh k hlasování procedurální, pokud nebudeme uvažovat o přikázání výborům. Všechny bych vás odhlásil a požádal vás o novou registraci. Přihlaste se svými hlasovacími kartami.

 

V hlasování pořadové číslo 179 budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého tisku 553. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 179 a ptám se, kdo je pro zamítnutí. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 179 z přítomných 169 pro 76, proti 60. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Vidím, že je zájem o kontrolu hlasování. Rozdíl byl vysoký. Návrh nebyl přijat. Budeme hlasovat o přikázání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru, návrh kolegy Kučery na ústavně právní výbor. Potom v rozpravě jsem zaslechl návrh na prodloužení lhůty k projednání, ale neslyšel jsem žádnou lhůtu. Jestli jsem správně rozuměl kolegovi Kučerovi, o 40 dní, ale k tomu by musel být souhlas navrhovatelů, o 20 dnů je bez souhlasu. Mám tomu rozumět tak, že je to o 20 dnů, pane kolego? Nemohu dát hlasovat o prodloužení lhůty k projednání o 40 dnů bez souhlasu navrhovatelů. Ještě si to vyjasníme s kolegou Kučerou.

 

Zatím budeme hlasovat o přikázání zemědělskému výboru, a to v hlasování pořadové číslo 180, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 180 z přítomných 171 pro 125, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání ústavně právnímu výboru. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 181 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 181 z přítomných 171 pro 73, proti 59. Návrh nebyl přijat.

 

Ptám se tedy - 20 dnů. Dobře, čili pan kolega Kučera v rozpravě navrhl prodloužit lhůtu k projednání o 20 dnů.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 182 a ptám se, kdo je pro prodloužení lhůty k projednání o 20 dnů. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 182 z přítomných 167 pro 79, proti 52. Návrh nebyl přijat.

 

Věřím, že předsedkyně ústavně právního výboru po svém vyjádření si sama zařadí k projednávání tento návrh tisku. Konstatuji na závěr, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru a jeho lhůta k projednání zůstala 60 dnů. Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji. Končím bod 46.

Zároveň končím dnešní jednací den s tím, že zítřejší den začíná pevně zařazenými body, kterým jsou zákony týkající se školství, a to pedagogičtí pracovníci, bod č. 51, školský zákon týkající se Evropské unie, 52, a 53 - školský zákon související. To jsou tři úvodní tisky, kterými se budeme zabývat zítra v devět hodin. Přeji vám hezký večer a těším se na shledanou zítra.

 

(Jednání skončilo v 18.56 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP