(Jednání pokračovalo v 18.31 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, budeme pokračovat v přerušeném jednání naší schůze. Sděluji vám, že jediný shodný závěr z jednání grémia je ten, že po ukončení dnešního jednání bude schůze přerušena a odročena do 23. března do 14.00 hodin, kdy bude pokračovat zbývajícími body, které dnes nedoprojednáme. Z toho vyplývá, že i ty body, které zůstaly po vyřazení těch ostatních, s největší pravděpodobností nebudou projednány všechny. Otázka počtu těch bodů, které projednáme teď, a těch, které zůstanou nedoprojednány, je v našich rukou a o tom rozhodneme svým hlasováním a následujícím postupem.

Před námi je teď na projednávání bodu č. 132 - správní řád. Vzhledem k tomu, že je 18.34, jako předsedající dám procedurální návrh, aby se o návrhu zákona hlasovalo i po 19. hodině, a podle výsledku hlasování budeme pokračovat, nebo nepokračovat.

Prosím tedy všechny kolegyně a kolegy, kteří chtějí se účastnit jednání, aby přišli do sněmovny.

Slovo má ještě pan místopředseda Kasal.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane místopředsedo, oba jsme byli účastníky jednání grémia Poslanecké sněmovny. Já jsem bedlivě poslouchal, co který představitel klubu říká, a od zastupujícího předsedy klubu ODS pana Oldřicha Vojíře jsem slyšel, že klub ODS nehodlá jednat po 19. hodině za současného stavu věcí. Já jsem o tom informoval své kolegy z poslaneckého klubu, protože to je významná informace, na tom se shodneme. Nicméně bych chtěl vědět, zdali se změnil názor klubu ODS, respektive zastupujícího předsedy pana Oldřicha Vojíře, nebo zda setrvává na tom, co říkal před deseti minutami. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má kolega Vojíř.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, ne často se účastním jednání například vedení sněmovny. Nicméně jsem vždy měl pocit, že dojednaný výstup se sdělí či komentuje, že všechno může mít svůj určitý vývoj. Já kdybych popisoval, jak to probíhalo, tak bychom se dobrali možná zajímavých věcí z mého pohledu. Proto si myslím, že to, co teď předvedl pan kolega Kasal, je nekorektní. Já jsem sice řekl, že klub díky tomu, jak projednávala dneska sněmovna návrh o - zjednodušeně - nájemném, tak si myslím, že takovýto postup je nehodný sněmovny. Ale to neznamená, že jestliže dojde k názoru, a ten názor údajně panoval ještě dřív, než sněmovna začala jednat, že se bude jednat a hlasovat do 21 hodin, a na tomto večerním jednání se omluvil pan kolega Kasal a řekl, že si myslí, že by to mělo být staženo, toto téma, a že by se jednat nemělo, a je to jenom díky tomu, že vládní koalice je nyní v pozici, kdy může prohrát; já nevím jestli vyhraje nebo prohraje, já říkám, že může prohrát, a prostě si myslím, že to je nekorektní jednání od pana kolegy Kasala.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolega Kasal, prosím.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dovolíte, pane místopředsedo, nebudu hovořit do 19 hodin, i když bych věru měl o čem. Já svoji informaci nepovažuji za nekorektní. Nekorektní by byla, kdyby nebyla pravdivá. Ona pravdivá ovšem byla. Stejně tak jako je pravdou, že nejméně ze tří poslaneckých klubů žádali, aby diskuse byla přerušena už v tuto chvíli do 23. března do 14. hodiny, kdy bychom pokračovali v neprojednaných bodech.

Pravdou také je, že tento názor nepřevládl, respektive rozešli jsme se z politického grémia s tím, že není shoda, a já si myslím, že té shody je obtížné dosáhnout i hlasováním v tuto chvíli, byť si myslím, že vám, pane místopředsedo, nic jiného nezbude, než o svém návrhu nakonec dát hlasovat.

Ale ohradil bych se proti tomu, že mé vystoupení bylo nekorektní. Já jsem opravdu na politickém grémiu byl tázán, jestli jsme změnili názor, my, kteří jsme chtěli, aby se projednávala všechna třetí čtení 27. schůze. Já jsem se opakovaně omluvil za průběh této schůze a řekl jsem, že jsem názor změnil. Totéž jsem chtěl od pana poslance Vojíře slyšet, zdali změnil názor. Neslyšel jsem to, byl jsem označen za někoho, kdo postupuje nekorektním způsobem. Je mi to líto, protože takovéto osočování k ničemu nevede.

V tuto chvíli se nacházíme v situaci, kdy zazněl návrh od poslance a místopředsedy Ivana Langera na hlasování po 19. hodině. Myslím, že je chvíle to prostě podrobit hlasování v případě, že je k tomu vůle sněmovny. Toť vše.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolega Vojíř má slovo.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Já bych to tedy dovedl na pravou míru. Vycházel jsem z toho, že sice žádný exaktní závěr z jednání politického grémia sněmovny není, nicméně že předsedající, v tomto případě kolega Langer, dá hlasovat o tom, zda budeme jednat a hlasovat o zákonech do 21.00. Klub ODS, který jsem reprezentoval, nenamítá nic proti tomuto závěru. Doufám, že tato odpověď je srozumitelná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolegyně a kolegové, myslím, že by se dalo spekulovat o trvanlivosti některých postojů, včetně toho, že bylo minulý týden v úterý dohodnuto, že se bude jednat do 21. hodiny, a dneska se ten názor změnil. Takže to ponechme stranou.

Já jsem podal procedurální návrh, který rozhodne o dalším průběhu dnešního jednání. Vzhledem k tomu, že jsem řídící schůze, tak vás ujišťuji, že i kdyby ten návrh prošel, tak rozhodně nehodlám tuto schůzi vést déle než do 21. hodiny. To v žádném případě.

V tuto chvíli je tedy procedurální návrh o kterém rozhodneme hlasováním. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Návrh zní - hlasovat o navrhovaných zákonech i po 19. hodině. Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 598. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 161 pro návrh 75, proti 67. Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat.

 

Chce se někdo podívat na výsledky hlasování? (Kontrola hlasování.) Probíhá kontrola, takže po kontrole rozhodneme, jak budeme postupovat dále.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP