(17.50 hodin)
(pokračuje P. Němec)

Já si myslím, že právě pro podporu mladých rodin, rodin, které si hledají bydlení, je třeba, abychom tento uměle udržovaný stav postupně napravovali. Já si myslím, že dohoda třikrát deset procent byla právě kompromisem, který na jedné straně říká, že chceme postupně srovnávat cenovou hladinu obvyklého nájemného a nájemného regulovaného, a na straně druhé je tempem, které umožňuje, aby se jednotlivé rodiny s touto situací vyrovnaly a nebyla to pro ně zátěž šoková.

Současně bych chtěl připomenout, že tato koaliční vláda si předsevzala za jeden z cílů boj s šedou ekonomikou, a pochopitelně dvojí ceny nájemného s sebou nesou i další negativní jevy, jako je držení ne vždy zcela potřebných bytů pro to, aby pronajímatelé dále s těmito byty mohli spekulovat a aby je pronajímali bez souhlasu vlastníka, bez souhlasu pronajímatele. Protože tato koaliční vláda chce bojovat s šedou ekonomikou, tak je třeba vymýtit i tyto předpoklady, které přispívají k daňovým únikům a dalším negativním jevům. To je důvodem, proč vláda chce řešit otázku nájemného, proč se rozhodla jako první vláda po listopadu 1989 vůbec předložit do Poslanecké sněmovny nějaký návrh, který prošel až do třetího čtení a jehož cílem je zákonem upravit vzájemné vztahy pronajímatelů a nájemců v oblasti nájemného. Doposud byly tyto vztahy regulovány pouze vyhláškami, a jak všichni víme, byl to stav, který byl v rozporu s ústavním pořádkem České republiky.

Mě mrzí, že neexistuje v tuto chvíli podpora pro tento krok ze strany opozičních poslanců. Jsem přesvědčen, že se jedná o hájitelný kompromis a kompromis, který by nás posunul kupředu. Dalším projednáváním tohoto návrhu zákona na příští schůzi sněmovny nebo přespříští schůzi sněmovny pouze ztrácíme čas a já bych chtěl, aby si všichni uvědomili, že tento stav neprospívá ani pronajímatelům, ani nájemcům - a zejména neprospívá těm, kteří si nemohou sehnat přiměřené bydlení, protože uměle vyhání ceny volného nájemného nahoru.

Doufám, že při nějakém příštím pokusu bude rozumnější atmosféra v Poslanecké sněmovně a že Poslanecká sněmovna dá potřebnou stabilitu pronajímatelům i nájemcům a zákonem upraví vztahy v oblasti nájemného. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Pavlu Němcovi. Další přihlášky do rozpravy ve třetím čtení nejsou, takže rozpravu končím.

V rozpravě zazněl jeden procedurální návrh z úst pana poslance Němce a ten návrh zněl ve smyslu § 95 odst. 2 opakovat druhé čtení. Já k tomu, dovolíte-li, řeknu toto. Zásadním způsobem bych protestoval proti tomu, kdyby návrh zazněl okamžitě poté, co první návrh na opakování druhého čtení nebyl schválen. Podle mého soudu v tuto chvíli se ovšem nacházíme v jiné situaci než v momentu, kdy o návrhu na opakování druhého čtení Poslanecká sněmovna rozhodla. Proto hodlám dát o návrhu na opakování druhého čtení hlasovat, ale nejprve dám hlasovat o námitce proti postupu předsedajícího, která zazněla z úst pana poslance Vymětala, předvídavě.

Hlásí se pan zpravodaj. Může vystoupit ještě pan navrhovatel. Pokusím se svolat ty, kteří chtějí hlasovat.

 

Poslanec Petr Braný: Pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, souhlasím s tím, co pan předsedající řekl z hlediska procedury, a jenom chci uvést na pravou míru, že pan ministr Němec vyzval mne, zpravodaje, že zde byly jiné návrhy, jak se s nimi vypořádám. Kdyby si přečetl § 95 odst. 2, tak byť jsou mi blízké návrhy pana kolegy Ransdorfa, tak je nemohu dát k hlasování. Tam je jenom tato možnost, kterou jste využil vy, pane ministře. To je jedna poznámka.

Z hlediska procedury projednávání, ano, kdybyste byl na některých čteních zde, tak jsem říkal, že nebyla diskuse, a z hlediska opozice jsem se já dozvěděl jako zpravodaj až v den jednání o komplexním pozměňovacím návrhu. Tady máme to ovoce, a pak to bylo prohlasováno. Nechte se informovat, pane ministře, a uvidíte, že budete hned spokojenější.

Nyní k proceduře. Jsem též pro, aby se začalo hlasovat o námitce proti proceduře.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ještě jedno upozornění. Pan poslanec Antolák má náhradní kartu č. 25.

Odhlásil jsem vás, všichni se přihlaste, kteří chcete hlasovat o námitce pana poslance Karla Vymětala proti mému postupu.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 594. Kdo s námitkou pana poslance Vymětala souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 162 hlasujících pro 81, proti 76. Námitka nebyla přijata.

 

Vzhledem k těsnému výsledku očekávám kontrolu výsledku hlasování. Zdá se, že v tuto chvíli je kontrola hlasování v pořádku.

 

Dám hlasovat o návrhu na opakování druhého čtení. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 595. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 162 hlasujících pro 81, proti 80.

 

Vzhledem k těsnému výsledku opět chvilku počkám.

Všechno je v pořádku. Přistoupíme k hlasování o následujícím usnesení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP