(17.30 hodin)
(pokračuje Špidla)

Myslím si, že minulé období je jasným důkazem. Ještě nikdy, pánové z opozice, nebyl například projednán státní rozpočet tak rychle a tak účelně, ještě nikdy nebyly všechny pozměňovací návrhy, pouze kromě těch, které byly vládní koalicí akceptovány, odmítnuty. Je to velmi efektivní, možná až znervózňujícím způsobem. To už je život. (Potlesk z lavic ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Hlásí se pan poslanec Karel Vymětal a pan poslanec Miloslav Ransdorf jako další.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Byl bych velice rád, kdybychom se pohnuli z místa. Chtěl bych tu zopakovat, že jsme hlasováním číslo 578 rozhodovali o opakování druhého čtení vládního návrhu na vydání zákona o nájemném atd. Nic jiného tady na stole nemáme, tisk 270. Ten se nezměnil, je tady pořád. Myslím, že takovýto návrh není možné znovu hlasovat.

Chtěl bych říci, pane předsedající, že pokud byste chtěl dát hlasovat o tomto návrhu, vznáším námitku proti vašemu postupu a Poslaneckou sněmovnu bych chtěl varovat, pokud by to chtěla nechat projít, že bychom se potom mohli dostat do systému, že to nebude odhlasováno, vystoupí znovu člen vlády, bude otevřena rozprava a padne další návrh na opakování druhého čtení, a tak tady můžeme sedět do rána a pořád hlasovat o tomtéž. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže váš ostře zdvižený prst mám v paměti a budu podle toho postupovat. Hovoří pan poslanec Miloslav Ransdorf.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Dámy a pánové, nechtěl jsem rozhodně vystupovat v této debatě, protože jistě jsou tady povolanější specialisté na oblast bydlení, ale dvě věci mě v dosavadní rozpravě zaujaly z toho, co říkal pan premiér.

Za prvé říkal, že všechno, co si předsevzali, také dokážou. To mi připomíná doby minulé a vtipy, které padaly tehdy, když se komentovaly úkoly pětiletky. Jeden z těch vtipů byl: šiestu päťročnicu splníme, aj kebysme sto rokov mali robiť. Tak postupuje i tato vláda. Ale ubezpečuji pana premiéra, že tak dlouhý čas jim rozhodně nedáme ani my v této sněmovně, ani česká veřejnost.

Za druhé. Pokud jde o oblast bydlení, to přece bylo jedním z hlavních lákadel vašich volebních slibů jak v době, kdy se o moc ucházela sestava Miloše Zemana, tak i sestava Vladimíra Špidly. Ano, lidé uvěřili imidži poctivého, byť i poněkud těžkopádného úředníka. Uvěřili tomu, že to je sestava, která to s nimi myslí dobře. Ale to, co jste slibovali v oblasti bydlení, kdy jste říkali, že byt není normální zboží, že bude pamatováno i na rodiny, které jsou sociálně slabé nebo začínají, na to jste dávno zapomněli. A protože vlastně tady se ukázalo, co je základem členství v koalici, v koaliční sestavě - zapomínat na své vlastní sliby, v podstatě je to spoléhat na lež, a jestliže kdysi říkal Iuvenalis, když se ho ptali, proč není v Římě, proč není u císařského dvora, říkal: co bych dělal v Římě, neumím lhát. A tady je jasné, že vlastně zapojit se do této koaliční sestavy znamená zapomenout na své sliby a v podstatě předstírat, že něco podobného už ani neexistuje.

Pane premiére, vezměte si svůj předvolební program, nalistujte ho a podívejte se, co jste v oblasti bydlení lidem slibovali.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Miloslavu Ransdorfovi. S faktickou se hlásí pan poslanec Šulák, poté vystoupí pan poslanec Snítilý. (Rozruch v sále.) Hovoří pan poslanec Šulák.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, vážený pane předsedající, budu velice stručný. Myslím si, že jestli tady připomíná někdo z KSČM nedávnou totalitní minulost, konkrétně kolega Ransdorf, tak je to velká drzost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Šulákovi. Vystoupí pan poslanec Snítilý.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, chtěl bych uvést na správnou míru pouze tvrzení, že sociální demokracie a tím pádem i já jsme zapomněli na předvolební sliby. Prosím jenom, abyste si všichni přečetli vládní nařízení č. 146, které se výhradně týká bydlení pro sociálně slabé skupiny. Takže jediným problémem, a to přiznávám, je, že ani mně se nelíbí tempo výstavby těchto bytů. Představoval bych si těchto bytů daleko více, ale nemůžete zde říci, že sociální demokracie neplní své sliby v oblasti bydlení. Přečtěte si vládní nařízení 146 a budete moudřejší.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Snítilému. O slovo se přihlásil pan poslanec Miloslav Ransdorf.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Já tady samozřejmě nebudu vypočítávat všechny položky toho, co jste slibovali, ale prosím pana kolegu Snítilého prostřednictvím předsedajícího, aby nám vysvětlil, kdy například budou startovací byty pro mladé.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Miloslavu Ransdorfovi. Vystoupí pan poslanec Snítilý.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Já nevím, jestli je rozdíl mezi bytem, který se začíná stavět v některých městech na základě vládního nařízení číslo 146, protože to je startovací byt. Jen prostě vládní nařízení 146 nepoužívá termín startovací byt. Omlouvám se. Omlouvám se za to, že tam to vyjádření není, ale to jsou opravdu startovací byty pro mladé rodiny. Ten program je rozpracován, je jasně definován. Znovu jen říkám - stačí si ho přečíst.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. O slovo se přihlásil pan poslanec Petr Braný. Omlouvám se panu poslanci Ransdorfovi, viděl jsem ho dříve než jeho, takže vzápětí vystoupí pan poslanec Miloslav Ransdorf.

 

Poslanec Petr Braný: Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já tu debatu sice rád poslouchám a už jsem ji slyšel asi dvacetkrát, a teď se tu přít, jestli máme dost bytů pro sociálně slabé a že nám to jde pomalu, tak co nám jde určitě rychle, je, že nám těch sociálně slabých přibývá.

Já bych tu nechtěl tu debatu otevírat, ale měli bychom už jít procedurálně k závěru. Na mě jako zpravodaje padaly dotazy, co s těmi návrhy, co tady padly. Pan ministr určitě upraví, že to je na opakování, ne vrácení, ale já si myslím, že už jsem skončil svoji funkci tím, že jsme všemi návrhy prošli. Jen chci zopakovat, že návrh na vrácení celého zákona tady zazněl, podle mých poznámek, a tento návrh na vrácení do druhého čtení byl neúspěšný, takže už není možné opět hlasovat o stejném. Samozřejmě je možné asi vše, ale z hlediska logiky jsme nehlasovali o tom, že vracíme pozměňovací návrh kolegy Snítilého. Hovořili jsme zde, tak to padlo a i řídící to dával k hlasování, že hlasujeme celý tisk 270 vládní předlohy. Doporučoval bych, abychom už z té procedurální pasti vyšli.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. O slovo se přihlásil pan poslanec Miloslav Ransdorf.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Vládní vyhláška je jistě hezká věc. Vyhlášky jsou vůbec krásná věc, ale právě lidé v nich nemohou bydlet. Od bydlení jsou byty, a nikoli vyhlášky.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkujeme panu poslanci Ransdorfovi. O slovo se přihlásil ministr Pavel Němec.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP