(17.20 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Tento návrh zákona nemůže být schválen, a pokud se o něm bude hlasovat, já jako zástupce předkladatele dám negativní stanovisko, protože schválená procedura dovedla Poslaneckou sněmovnu do této slepé uličky, ve které jsme se nyní ocitli, a z této slepé uličky podle mého názoru není jiné východisko, než že tento návrh zákona, ve kterém prošly jeho lhůty v důsledku toho, že ležel deset měsíců v Poslanecké sněmovně, logicky Poslaneckou sněmovnou nemůže být schválen, neboť jsou tam lhůty, které v tuto chvíli nemohou být účinné. Myslím si, že bychom neměli chtít po Senátu, aby opravoval takovéto zcela zřetelné vady, které v tomto zákoně vznikly tím, že zde ležel deset měsíců a že nebyly v rámci projednávání v Poslanecké sněmovně vzneseny žádné pozměňovací návrhy, které by tyto lhůty aktualizovaly.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi vlády. O slovo se přihlásil předseda vlády Vladimír Špidla, potom pan ministr Pavel Němec a potom pan místopředseda Ivan Langer.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážené dámy, vážení pánové, myslím si, že přednášet nějaké vytříbené argumenty momentálně nemá příliš velký smysl, protože duše mnohých jsou velmi zatvrzelé, ale co bych chtěl říci, aby bylo zřejmé, jaký je smysl vrácení zákona do druhého čtení - kromě toho technického, který byl mnohokrát objasněn, je smysl obsahový. V České republice už velmi dlouhou dobu neexistuje žádná regulace nájemného. To znamená, že naše nájemné je neregulované, a znamená to, že to vytváří velmi riskantní a nebezpečné situace pro řadu lidí. Vede to k zesilování střetnutí a ke konfliktům mezi nájemníky a nájemci. Tato situace je dlouhodobě neudržitelná. Znamená to také mimo jiné, že nájemné roste, ale znamená to, že nájemné roste buď nahodilým způsobem, nebo právem silnějšího. To jsou věci, které není správné protahovat příliš dlouhou dobu.

Jestliže zákon dáme do druhého čtení, zpozdili jsme projednávání o několik týdnů. Jestliže opozice dosáhne toho, že zákon bude muset být zamítnut - a on technicky opravdu není teď způsobilý - tak v takovém případě jsme problém pravděpodobně odložili o mnoho měsíců. To je nesprávné a nezodpovědné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu předsedovi vlády. Dalším přihlášeným je pan ministr Pavel Němec, potom pan místopředseda Ivan Langer a jako další pan místopředseda Vojtěch Filip.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, je hezké, jak se věnujeme formě; možná by bylo užitečnější, kdybychom se věnovali věci samé v opakovaném druhém čtení. Možná bychom připravili zákon v takové podobě, která by byla akceptovatelná pro potřebnou většinu v Poslanecké sněmovně. Ale budiž, věnujme se tedy formě.

Chtěl bych panu poslanci Branému připomenout, že jeho citace ze zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny by v tomto případě nefungovala, protože sněmovna projednávala vládní návrh zákona, ale nyní jsme před závěrečným hlasováním a jednací řád nepočítá s tím, že slovo "projednat" se rovná slovu "schválit". I kdyby vláda zvolila postup, který navrhoval pan zpravodaj Braný, tak bychom se žádného výsledku nedočkali a sněmovna by mohla projednávat i v současné době.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Pavlu Němcovi. Hovořit bude pan místopředseda Ivan Langer a připraví se pan místopředseda Vojtěch Filip. Dalším přihlášeným je pan poslanec Michal Kraus.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, domnívám se, že bychom měli přikročit k hlasování a neprodlužovat rozpravu, nicméně přece jen bych chtěl říci několik tezí, aby nebylo ve veřejnosti mýlky, proč vznikl tento problém, který řešíme.

Nejprve bych parafrázoval slova klasika: Tento způsob projednávání vládního návrhu zdá se mi poněkud nešťastným. Nicméně - příčinou tohoto projednávání není Poslanecká sněmovna a poslanci opozice, příčina leží úplně někde jinde. Příčina je ve vládní koalici, v její neschopnosti projednat, prosadit a přijmout takový vládní návrh, který by získal 101 hlasů Poslanecké sněmovny. Způsob projednávání tohoto návrhu zákona je jen jasným důkazem chaosu, zmatku a neprofesionality, kterou představuje vládní koalice. To, že se teď předseda vlády snaží oddálit hlasování, je jen důkazem toho, že se bojí výsledku hlasování, že se bojí situace, která může vzniknout, že se bojí toho, že by se musel této kritické situaci podívat tváří v tvář. Myslím si, že úkolem Poslanecké sněmovny není snímat strach z neschopného premiéra, úkolem Poslanecké sněmovny je špatný návrh, který představila tato vláda, zamítnout.

Já tedy navrhuji, abychom neprodleně prodělali ona hlasování, aby pan premiér měl možnost řešit vzniknuvší kritickou situaci. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi. (K řečništi přistupuje předseda vlády.) Pane premiére, můžete vystoupit s faktickou poznámkou, ale pouze do doby dvou minut. Jinak vystoupí místopředseda sněmovny Vojtěch Filip, který má stejné přednostní právo jako vy.

Panu místopředsedovi Langerovi bych chtěl říci, že ten jeho návrh není aplikovatelný. Jednací řád tento návrh neumí podrobit hlasování. Není nikdo, kdo by o tom mohl rozhodnout, leč ti, kteří se hlásí do rozpravy, kdyby své přihlášky stáhli. Nikdo jiný takový není, čili tento návrh visí ve vzduchu jako výzva.

Hovoří pan místopředseda Vojtěch Filip, pak pan předseda vlády Vladimír Špidla.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pane místopředsedo, vážená vládo, paní a pánové, budu opravdu velmi stručný.

Za první není pravda to, co říkal pan ministr Němec o tom postupu, který nabídl zpravodaj. Pokud jste měli zájem a chtěli jste, mohli jste postupovat s tím, že to máte za tři měsíce schválené, ale s tím, že jste riskovali otázku důvěry nebo nedůvěry vládě.

Za druhé. Pane premiére, nemaťte veřejnost v České republice. Není pravda, že by tady nebyla regulace nájemného. Platí pravidlo, že staré smlouvy podléhají těm pravidlům, která tady původně byla. Já to nebudu právně rozebírat, nebudu zdržovat sněmovnu. To od vás bylo nefér. Pokud jste chtěl obhájit postup své vlády, měl jste říci, že žádná vláda od roku 1993 v České republice nenašla odvahu, aby řešila nájemné zákonem. Podle Ústavy České republiky jsou práva a povinnosti určovány zejména zákony, a protože jste používali vyhlášky, tak vám je vždy Ústavní soud zrušil. Zavinily to vlády od roku 1993, nesvádějte to na sněmovnu. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi Filipovi. Hovořit bude předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Nebudu rozebírat do podrobností právní úvahy, které přednesl pan místopředseda Filip, protože on stejně dobře jako já ví, jaká je skutečná situace. Ale o tom teď nevedeme debatu.

Chci jen upozornit, že minulá sociálně demokratická vláda předložila sněmovně zákon o regulaci nájemného a že tento zákon rukou společnou a nerozdílnou potopila tehdy opozice, včetně opozice, kterou představovala KSČM. To jsou věci, které bychom si měli upamatovat. Prostě vláda předložila návrh a takovéto hantýrování s odvahou nemá celkem vzato smysl.

Pan poslanec Langer projevil jisté znepokojení nad efektivitou vládní koalice. Já s ním souhlasím v tom směru, že při jednání o zákonu o nájemném tento náš postup nebyl právě efektivní, avšak konstatuji, že jsme schválili více než 320 nebo 330 zákonů včetně zákona o státním rozpočtu vždy proti velmi zuřivému odporu opozice a bylo to následně po sobě minimálně 1200 až 1500 úspěšných hlasování.

(Velký hluk a smích z lavic poslanců ODS.)

Tyto zákony nám umožnily významně posunout reformu veřejných financí, stabilizovat veřejné finance, zvýšit rodičovský příspěvek; a doufám pevně, že se nám podaří prosadit i další důležité věci, to je tlak na šedou ekonomiku, významná podpora rodin s dětmi v rámci daňových úlev a celá řada dalších věcí, které jsou připraveny ve vládním prohlášení.

Konstatuji, že koalice, která byla vytvořena, jistě nebude prosta provozních nehod, ale to, co jsme si vytkli, jsme schopni dokázat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP