(17.10 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, paní a pánové, považuji návrh pana ministra a poslance Němce za nehlasovatelný, protože jsme o něm hlasovali už na začátku třetích čtení. Já si myslím, že nelze hlasovat o téže věci dvakrát.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Hlásí se v otevřené rozpravě pan poslanec Snítilý.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Děkuji. Pane místopředsedo, dámy a pánové, já si myslím, že to tak není. My jsme o vrácení do druhého čtení hlasovali o komplexním pozměňovacím návrhu poslanců Martínka, Křečka, mě, Pelce. Nikoliv o sněmovním tisku číslo 270, ale o sněmovním tisku číslo 270/2. Proto si myslím, že tento návrh je hlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Já si myslím, že je to je jak procesně, tak logicky vzato naprosto správné řešení, neboť jestliže vláda sama uznala, že zákon v tomto pojetí v podstatě hlasovatelný není, tak z toho logicky vyplývá, že by se o něm mělo jednat znovu, a procedura vrácení do druhého čtení je právě tou procedurou, která tuto věc je schopna vyřešit.

Otázka, kterou si máme položit a která před námi leží, zní, zdali skutečně ten problém chceme řešit, anebo chceme-li dosáhnout pouze nějaké obstrukce, a já se domnívám, že povinností - (smích poslanců ODS) - a cílem všech poslanců této sněmovny je tento problém vyřešit, ony závady, které v návrhu jsou a které se v podstatě týkají především data a dalších věcí, které opravit je v podstatě velmi jednoduché, tak se domnívám, že asi většinová vůle sněmovny bude skutečně ten návrh do druhého čtení vrátit a ty věci opravit, a abych tak řekl ve prospěch občanů této země ten návrh projednat a schválit tak, aby všichni z tohoto konstruktivního jednání měli prospěch. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Janečkovi. O slovo se přihlásil předseda klubu ODS pan poslanec Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, za prvé mi dovolte zopakovat, že o tomtéž procedurálním návrhu nelze hlasovat dvakrát. A že je to tentýž návrh, je patrné z toho, že je to tentýž tisk; v jakém stavu byly pozměňovací návrhy, nehraje vůbec žádnou roli. To je faktická poznámka k panu kolegovi Snítilému.

Za druhé, já jsem tady před několika hodinami říkal, že slovo "obstrukce" tu dostává nový význam. A myslím, že by mělo být veřejností zaznamenáno, co si pod pojmem "obstrukce" představuje vláda a vládní koalice, ale zejména že je to poprvé v historii, kam až moje paměť sahá, kdy obstruuje vládní koalice proti vládě. Vládní většina tady obstruuje (potlesk poslanců ODS), aby zachovala svůj vliv. To je myslím druhý atribut.

A třetí, a to už je takřka neuvěřitelné: vláda se pokouší stáhnout předlohu, která je v doslovném znění, v jakém ji sama předložila, a dokonce předseda vlády o ní prohlásil, že je to nesmysl. A my proto opakujeme: byl to od počátku nesmysl, a proto musí být zamítnut, a my bychom prosili, aby ve jménu elementární lidské důstojnosti proběhlo závěrečné hlasování. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se pan ministr Pavel Němec, poté pan poslanec Michal Kraus.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec: Pane předsedající, dámy a pánové, já musím říci, že pan předseda Tlustý nemá pravdu, a to ze dvou důvodů.

Za prvé, o tomto procedurálním návrhu je možné hlasovat opakovaně, žádné ustanovení jednacího řádu to nezakazuje, stejně tak, jako je možné opakovaně přednášet návrhy například na přerušení projednávání bodu v kterémkoliv okamžiku, tak je také možné hlasovat o tomto procedurálním návrhu. To z hlediska formální logiky jednacího řádu.

Z hlediska faktického stavu je důvod přednést tento procedurální návrh znovu, a to z toho důvodu, že situace se změnila. Změnila se v tom, že poprvé jsme navrhovali vrácení, respektive opakování druhého čtení za situace, kdy bylo před hlasováním, proto, aby se mohly řekněme vznést další pozměňovací návrhy, a nyní reagujeme na situaci, kdy pro závěrečné hlasování je připraven text zákon, který neodpovídá realitě. Neodpovídá realitě zejména z časových hledisek, neboť původní vládní návrh počítal s určitou účinností zákona a z toho odpovídaly lhůty, které vyplývaly ze zákona. V současné době ať bude sněmovna hlasovat jakkoliv, není možné lhůty, které předpokládá zákon, prostě dodržet z hlediska plynutí času.

Vláda samozřejmě respektuje právo Poslanecké sněmovny projednávat příslušný sněmovní tisk jakkoliv dlouho, nicméně podle mého názoru je třeba korektně reagovat na to, že uplynula doba zhruba jednoho roku od předložení vládního návrhu zákona do Poslanecké sněmovny. Proto vláda přijala usnesení, kterým požádala Poslaneckou sněmovnu o souhlas se zpětvzetím vládního návrhu zákona z toho důvodu, že návrh zákona je v současné době z časového hlediska neaplikovatelný. A za druhé je možné reagovat tím, že návrh zákona vrátíme do druhého čtení, respektive budeme opakovat druhé čtení a toto časové hledisko bude promítnuto tak, aby pro závěrečné hlasování byl zákon předložen ve smysluplné podobě.

Já jsem přesvědčen, že Poslanecká sněmovna by za žádných okolností, za žádné politické situace neměla přistoupit k tomu, aby vědomě do Senátu, do horní komory Parlamentu, posílala neaplikovatelný zákon. A proto jsem přesvědčen, že je třeba vyhovět návrhu na opakování druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se pan zpravodaj. Má v tuto chvíli stejné právo jako kterýkoliv s přednostním právem, takže bude hovořit.

 

Poslanec Petr Braný: Jako zpravodaj, pane předsedající, děkuji za slovo, ale musím reagovat na vystoupení pana ministra Němce, protože nevidím důvod jeho procedurálního návrhu, který je nepřesný. Myslel určitě opakování druhého čtení, ne vrácení, není důvod časový.

Totiž kdyby to byl časový a tak vážný, jak on říká, tak je možné použít § 96 odst. 1 - já to nebudu citovat, ale znamená to, že vláda ho chce do tří měsíců projednat, aby legislativně byl vykonatelný, a spojí to se svou důvěrou v této sněmovně. A to může učinit. A tím splní termíny. Takže ať pan Němec neříká, že nemá ještě cestu. (Potlesk poslanců ODS a KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Jako další je pan místopředseda vlády Sobotka, potom pan ministr Pavel Němec.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Pane místopředsedo, dámy a pánové, já docela se zaujetím poslouchám tu argumentaci, která se v některých vystoupeních objevuje.

Musím říci, že tento zákon, a já jsem o tom mluvil už při svém vystoupení při projednávání návrhu zákona ve druhém čtení, tady leží v Poslanecké sněmovně už asi deset měsíců, to je lhůta, která překračuje obvyklé období, ve kterém jsme schopni v Poslanecké sněmovně návrhy zákonů projednávat, a já si vzpomínám, v minulosti, a už se tomu stalo vícekrát, určitě více než padesátkrát nebo stokrát, jsme v takovýchto případech, když zde zákon ležel třeba rok a nebyl projednán, tak jsme při závěrečném hlasování navrhovali změny účinnosti, protože ty změny účinnosti byly samozřejmě prošlé. Navrhovali jsme aktualizaci různých časových mechanismů, které ty zákony spouštěly, protože prostě byly prošlé. Ten zákon tady ležel tak dlouho, že ty lhůty, které v něm vláda navrhla, prostě jsou v tuto chvíli prošlé, ale to není nic nenormálního, s tím jsme se v minulosti setkávali.

Tato sněmovna schválila proceduru při projednávání tohoto návrhu zákona ve druhém čtení tak, že základem se stal komplexní pozměňovací návrh, čili tato sněmovna rozhodla o tom, že není možné podávat ve druhém čtení pozměňovací návrhy k původnímu vládnímu návrhu. Spolehli jsme se na to, že projde komplexní pozměňovací návrh, a podávali jsme pouze pozměňovací návrhy k tomu komplexnímu pozměňovacímu návrhu. Pokud zde byl někdo v Poslanecké sněmovně, kdo chtěl podat návrhy k původnímu vládnímu návrhu, pak mohl protestovat legitimně proti této navržené proceduře a mohl dosáhnout toho, že jsme se pro tuto proceduru nerozhodli. Já bych pouze chtěl připomenout všem, kteří mají krátkou paměť a nemohou se rozpomenout na to, jak jsme rozhodli o procesu projednávání tohoto návrhu zákona, že jsme se rozhodli, že základem pro podávání pozměňovacích návrhů bude komplexní pozměňovací návrh, a nebyly podány žádné jiné pozměňovací návrhy, protože sněmovna takto rozhodla. To je běžný postup, to je běžná procedura a vzhledem k tomu, že nebyl přijat komplexní pozměňovací návrh, a to není problémem poslanců vládní koalice, ale nebyl přijat komplexní pozměňovací návrh, tak je logické, že musíme reagovat tím, že tento návrh zákona nebude schválen.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP