(16.20 hodin)
(pokračuje Langer)

Nicméně v tuto chvíli proběhlo závěrečné hlasování - (Hlasy: Neproběhlo!) - a tento bod byl uzavřen.

Pokud neproběhlo závěrečné hlasování, potom teprve může padnout ten procedurální návrh tak, jak zde zazněl. Ale tady bych prosil pana zpravodaje, aby řekl, zda máme již za sebou závěrečné hlasování, nebo nikoliv.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane místopředsedo, hlasování o usnesení bylo prohlášeno za zmatečné ještě v průběhu hlasování. Sněmovně neupírá nikdo právo rozhodnout o zpětvzetí tohoto návrhu zákona. Po ukončení druhého čtení se může návrh vzít zpět pouze se souhlasem sněmovny. Tak to je. Na tom trvám. Pokud máte námitku proti postupu předsedajícího, je vaším právem tuto námitku vznést.

Pan poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Pane předsedající, dámy a pánové, jsem přesvědčen, že když si přečtete ustanovení § 106 odst. 2, tam je napsáno, jaké návrhy mohou padat v průběhu třetího čtení. Jsou to návrhy na opravu legislativně technických chyb, gramatických chyb, chyb písemných nebo tiskových, úpravy, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů, popřípadě návrh na opakování druhého čtení, žádný jiný návrh nemůže ve třetím čtení zaznít. (Přerušován předsedajícím.) Pane předsedající, nechte mě prosím domluvit! Děkuji. Návrh na opakování druhého čtení zazněl, sněmovna jej nepřijala, a proto v tomto okamžiku nezbývá, než hlasovat o návrhu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Citujete § 106? Čili je to zákon o státním rozpočtu, to jste, prosím pěkně, vedle, pane poslanče. (Potlesk.) Ten budeme projednávat někdy na podzim, když to dobře půjde. (Smích v sále.) Jinak jste to ocitoval přesně. (Smích v sále.)

Doporučuji sněmovně - doba není veselá, byť si tady vyměňujeme bonmoty... Pan poslanec Vidím ocituje jiný zákon, kde se možná dobereme téhož, třeba, ale rozhodně to není v § 106.

Doporučoval bych, aby byla vznesena námitka proti postupu předsedajícího, aby sněmovna rozhodla o této námitce, a posuneme se dále. Je to nejjednodušší cesta, v historii jednání této sněmovny se osvědčila. Pane poslanče, bude to jednodušší.

Čili vznášíte námitku proti tomu, že rozhodneme o návrhu pana místopředsedy vlády Grosse na přerušení projednávání návrhu zákona do doby, než se vláda sejde k tomu, aby požádala sněmovnu svým usnesením o zpětvzetí tohoto návrhu zákona. Tak to je přesně. Proti tomuto vznášíte námitku a já o té vaší námitce dám hlasovat.

 

Kdo souhlasí s námitkou pana poslance Vidíma, ať zvedne ruku v hlasování pořadové číslo 592 a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 162 hlasujících bylo 77 pro, 78 proti. Takže námitce nebylo v tuto chvíli vyhověno.

 

V tuto chvíli se hlásí místopředseda sněmovny Ivan Langer. (Delší pauza, porada u lavice předsedajícího.)

Takže se domnívám, že by sněmovna mohla souhlasit s dalším postupem, který by umožnil, aby se do 17.00 hodin vytvořil časový prostor pro jednání vlády, abychom nezačínali s jednáním nějakého dalšího bodu. Takže nejsou-li námitky - neslyším je, aspoň ne příliš hlasité - tak přerušuji schůzi do 17.00 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 16.25 hodin.)

 

(Šum a dohadování v sále.)

Prosím pěkně, já jsem přerušil schůzi. Pan poslanec Tlustý může samozřejmě říci co chce, ale je to mimo obrys schůze.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Ano, pane předsedající. Kdybych dostal slovo včas, tak bych řekl, že chcete-li znova přerušovat schůzi, tak jedině se souhlasem sněmovny. Takže bych prosil ve smyslu svých původních návrhů, aby bylo hlasováno.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já už jsem schůzi přerušil, myslím si, že v 17.00 hodin se sejdeme. Schůze byla přerušena, já jsem poprvé ze své pravomoci řídícího schůze, o své vlastní újmě, na svou vlastní žádost jsem si vyhověl. (Šum v sále.)

 

(Stenozáznam ukončen v 16.27 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP