(16.10 hodin)

Poslanec Petr Braný: Dále je k hlasování komplexní pozměňovací návrh A ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane ministře? (Předkladatel souhlasí.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 590. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 162 poslanců, 80 bylo pro, 74 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Braný: Pane řídící, teď by se mělo hlasovat o celém návrhu zákona při vědomí složitosti termínů, které tam jsou.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zdá se, že byl přijat jediný pozměňovací návrh, a to byl návrh pana poslance Evžena Snítilého včetně návrhů, které zazněly v rozpravě.

Pan poslanec Snítilý se hlásí s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Pane předsedající, dámy a pánové, omlouvám se, ale chci jenom upozornit na to, že teď budeme hlasovat o původní předloze zákona -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, toto není vaše právo, v tuto chvíli upozorňovat.

 

Poslanec Evžen Snítilý: I když jsem jako zpravodaj jednoho z výborů?

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pokud jste zpravodaj, tak to právo máte. Samo sebou.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Já si myslím.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tím, že jste nezařazen v lavici zpravodajů, tak jsem vám toto právo neprávem upřel. Omlouvám se.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Chci opravdu jenom jednou větou upozornit na to, že teď v tento čas jsou v původním znění zákona č. 270 stanovené takové termíny, které nelze legislativně zvládnout.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Myslím, že přesto nám jednací řád velí dát hlasovat o usnesení, které přečtu: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o nájemném z bytu a cenách služeb poskytovaných s užíváním bytu a o změně zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, podle sněmovního tisku 270 a ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Hlásí se pan poslanec Karel Vymětal. On dobře ví, že mu dám prostor pouze pro technickou poznámku, kdy upozorní na nějaký nedostatek v proceduře.

 

Poslanec Karel Vymětal: Ano, děkuji, pane předsedající. Chtěl jsem jenom poznamenat, že váš název nebyl správný, jak jste to nazval, neboť pozměňovací návrh nebyl schválen žádný. Pozměňovací návrh, který prošel, pana Snítilého, byl ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který ovšem nebyl schválen. Takže skutečně nebyl schválen vůbec žádný. Konec názvu je špatně. To je všecko. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nepřeme se o to. Děkuji za upozornění.

Usnesení, které jsem přečetl, bude předloženo k hlasování pořadové číslo 591. Hlasování jsem zahájil. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? (Námitky ze sálu.)

Zdá se, že došlo k nedorozumění, o čem hlasujeme. Hlasování prohlašuji za zmatečné a pro ty, kteří nedávali pozor, ještě jednou zopakuji usnesení. (Velký hluk a neklid v sále.) Prosím o klid.

Hlásí se o slovo předseda vlády Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Bez ohledu na to, jaké jsou, vážené dámy, vážení pánové, různé politické a jiné záměry, tak prostě to, co se teď vytvořilo, je nehlasovatelné. To je bohužel vnitřně do té míry rozporné, že si myslím, že by bylo správné najít nějakou jinou procedurální cestu. Předpokládat, že to napraví Senát nebo něco podobného, po mém soudu není správné. Hlasovat zákon v této podobě - je skutečně tak zmateně odhlasovaný, že je nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane předsedo vlády, vzhledem k tomu, že nebyly odsouhlaseny žádné pozměňovací návrhy, pokud se nemýlím, tak zůstává ve hře vládní návrh zákona, a jiným slovy jste řekl, že návrh, který jste předložil do sněmovny, je nehlasovatelný. (Mohutný potlesk poslanců ODS.) Já to jinak přečíst nemohu.

Pan poslanec Petr Braný.

 

Poslanec Petr Braný: Já jsem stejného názoru jako pan premiér, ale že jsem vstřícnost sama, tak jsem nedával procedurální návrh. Ale je to návrh v nezměněné podobě, jak ho předložila vláda. Takže říci, že to je teď nějak námi ovlivněný výtvor, je scestné. (Opět mohutný potlesk poslanců ODS.) My jsme do něj nemohli zasáhnout.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nicméně, aniž bych chtěl pokračovat v rozpravě, samozřejmě, že nebyly opraveny lhůty. Co se lhůt týče, tak se návrh dostává do kolize s realitou. Ale to samozřejmě poslanci dobře vědí a dají to najevo také v závěrečném hlasování. Myslím si, že veškerá rozprava navíc v tuto chvíli je zbytečná. Přesto, chce-li někdo vystoupit z těch, kteří mají přednostní právo? Pan poslanec Vymětal bez přednostního práva mě chce napomenout, že nemám nikoho vyzývat, aby vystoupil.

 

Poslanec Karel Vymětal: Ne, nikoliv. Já jsem jenom chtěl poznamenat, že podle jednacího řádu, když před závěrečným hlasováním vystoupil člen vlády, byla otevřena rozprava. Takže rozprava probíhá a může vystupovat kdokoliv a je třeba, pane předsedající, abyste ji potom uzavřel. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Hlásí se pan místopředseda vlády, ministr vnitra a poslanec Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, já si dovolím dát jeden formální procedurální návrh, tj. návrh na zpětvzetí tohoto návrhu. Samozřejmě je zapotřebí, protože by nepochybně byla námitka, že k tomu není v tuto chvíli usnesení vlády, tak je zapotřebí, aby byl vytvořen prostor k tomu, aby vláda mohla takovéto usnesení přijmout. Poté se formálně sněmovně předloží tento návrh. (Velký neklid v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já bych doporučoval, abyste se vyvarovali pokřiku, protože si věcně myslím, že má pan ministr vnitra pravdu. Protože lze přerušit projednávání tak, že se odročí do doby, a to zaznělo v jeho návrhu. Doba je do rozhodnutí vlády o zpětvzetí. Myslím si, že v tuto chvíli není to, co řekl pan ministr Gross, v rozporu s literou jednacího řádu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane místopředsedo, obávám se, že nemáte pravdu. Jsem přesvědčen o tom, že jsme hlasovali v závěrečnému hlasování o osudu tohoto návrhu. To, že zůstal původní vládní návrh a že nám posléze pan premiér oznámil, že je nehlasovatelný, to jsme my všichni věděli v okamžiku, když návrh přišel do sněmovny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP