(Jednání pokračovalo v 16.03 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, jednání poslaneckého klubu sociální demokracie skončilo, takže vás všechny zvu do sněmovny. Odhlásím vás a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami, neboť mám v úmyslu vám při hlasování předložit návrh procedury zákona o nájemném z bytu.

Předpokládám, že všichni, kteří se chtějí hlasování zúčastnit, už jsou ve sněmovně a jsou přihlášeni. Věřím, že jste věnovali pečlivou pozornost návrhu zpravodaje pana poslance Braného na způsob projednání pozměňovacích návrhů.

 

V hlasování pořadové číslo 581 se ptám, kdo souhlasí s návrhem procedury, jak ji předložil pan zpravodaj. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 160 přítomných pro 154, proti jeden.

 

Můžeme hlasovat o věcných návrzích, které předložil pan poslanec Snítilý a poslankyně Horníková. (Zpravodaj doporučuje návrhy pana poslance Snítilého, navrhovatel rovněž doporučuje.)

 

Kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování (číslo 582) skončilo. Ze 163 hlasujících pro 162, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o tom, zda číslici 5 v návrhu F1 paní poslankyně Horníkové nahradíme číslicí 6. Nehlasujeme ještě o tomto návrhu, pouze o této technické záležitosti.

 

Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování pořadové číslo 583, které jsem zahájil. Kdo je proti? (Navrhovatel nesouhlasí, zpravodaj nesouhlasí.)

Hlasování skončilo. Ze 163 hlasujících pro 68, proti 78. Tento návrh nebyl přijat.

 

Vypořádali jsme se s těmito návrhy a budeme pokračovat v hlasování o návrzích podle materiálu 270/2. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Braný: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu B. (Zpravodaj doporučuje, navrhovatel souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahajuji hlasování pořadové číslo 584 a ptám se, kdo souhlasí s návrhem pod písmenem B, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 163 hlasujících pro 114, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Braný: Dále máme hlasováním rozhodnout o pozměňovacím návrhu C - název zákona. (Zpravodaj nedoporučuje, navrhovatel nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 585. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 163 hlasujících pro 47, proti 106. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Braný: Pozměňovací návrh D pana poslance Františka Beneše. (Zpravodaj doporučuje, navrhovatel nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 586. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 162 hlasujících pro 27, proti 116. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Braný: Pozměňovací návrh E poslance Kühnla. (Zpravodaj nedoporučuje, navrhovatel souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 587. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 162 hlasujících pro 80, proti 33. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Braný: Pozměňovací návrh F1, tzn. poslankyně Horníková, je tam 2005, to původní. (Zpravodaj nesouhlasí, navrhovatel nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování 588. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 163 hlasujících pro 48, proti 93. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Braný: Pozměňovací návrh F2. (Zpravodaj nesouhlasí, navrhovatel nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 589. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 163 přítomných pro 61, proti 97. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP