(Jednání pokračovalo v 15.32 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, porada grémia skončila. Pro ty, kteří mají zájem o informaci, následující sdělení: Proběhne třetí čtení zákona o nájemném, pak je většinová, pokud ne úplná, shoda na tom, že by zákon o koncesionářských poplatcích byl vyřazen z pořadu této schůze, pak se sjede opět grémium, kde budeme hledat - (Poslanci ODS tleskají.) - způsob, jak v rámci daných možností co nejlépe využít úterní odpoledne. (Hluk ve sněmovně.)

Takže prosím pana zpravodaje Petra Braného. Prosím všechny, kteří se chtějí účastnit hlasování - jsme v situaci, kdy máme odhlasovat proceduru, tak jak ji nastínil pan poslanec Petr Braný s tím, že nereflektoval návrh paní poslankyně Horníkové na oddělené hlasování o § 4 a 5. Pokud nejsou námitky proti tomuto způsobu, tak dám hlasovat o proceduře, tak jak ji navrhl pan poslanec Petr Braný.

Já vás odhlásím v tuto chvíli, poprosím o novou registraci. Ale nejsem si jist, zdali předseda vlády a poslanec Vladimír Špidla hlasoval s předstihem, nebo zdali se hlásil o slovo.

Hlásí se pan poslanec Michal Hašek jakožto zastupující předseda klubu ČSSD.

 

Poslanec Michal Hašek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, věřím, že nikoho z nás tato zpráva nepotěší, nicméně v tuto chvíli žádám o přestávku na jednání klubu sociální demokracie v délce jedné hodiny. (Bouřlivá reakce.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Ještě než vyhovím vaší žádosti, dám slovo panu poslanci Vlastimilu Tlustému.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vzhledem k počtu přestávek, které jsme absolvovali od začátku dnešního jednání, tak jak je to v této sněmovně, žádám, aby o tomto návrhu na další přestávku bylo hlasováno.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, o tomto návrhu bude hlasováno. Kdo souhlasí s tím, aby Poslanecká sněmovna umožnila klubu - já vás ještě jednou odhlásím, ale činil jsem tak před necelými dvěma minutami, tak věřím, že mezitím hlasovací zařízení nezkolabovalo.

Ale ještě před hlasováním se o slovo přihlásil místopředseda sněmovny Vojtěch Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, paní a pánové, já jsem dělal určitou dobu předsedu klubu a nepovažuji takový krok za příliš šťastný pro budoucí vývoj ve sněmovně. Proto jsem přesvědčen o tom, že by bylo mnohem vhodnější, kdyby klub sociální demokracie požádal například o přestávku na poradu klubu v délce trvání cca 12 minut. To by, myslím, na vyjasnění některých stanovisek mohlo stačit, a potom bychom o té věci nemuseli hlasovat.

Nebudu dál zdržovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Pan předseda vlády se hlásil. Paní poslankyně Šedivá má náhradní kartu číslo 4.

O slovo se hlásí ještě zastupující předseda klubu Michal Hašek.

 

Poslanec Michal Hašek: Já modifikuji svoji původní žádost a v tuto chvíli se obracím na sněmovnu se žádostí, aby umožnila klubu sociální demokracie jednat do 16.00 hodin, čili v délce 21 minut.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Vlastimil Tlustý v tuto chvíli naznačuje, že nehodlá vyžadovat hlasování o takto krátké nebo dlouhé přestávce.

V 16 hodin se zde sejdeme.

 

(Jednání opět přerušeno v 15.38 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP