(16.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Rozumím tomu správně, paní kolegyně, nemáte námitek proti mému vysvětlení? Děkuji. Čili to je návrh, který podala paní kolegyně Dundáčková. Ten je řešen v případě přijetí návrhu zákona o dani z přidané hodnoty ve třetím čtení.

A nyní ty návrhy, které byly předloženy v podrobné rozpravě. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: V podrobné rozpravě jsem registroval návrh na zamítnutí, který podal pan kolega Doležal. A teď si nejsem jist a prosím navrhovatele, protože v obecné rozpravě jsem registroval avízo na vrácení výboru k novému projednání, které bude podáno v podrobné rozpravě, ale přiznám se, že jsem ho v podrobné rozpravě nezaslechl. Slyšel jsem pouze návrh na zamítnutí. Prosím tedy navrhovatele návrhu na vrácení nebo k novému projednání, pokud takový návrh podal, aby se přihlásil.

Pan kolega Doktor potvrzuje, že tento návrh byl podán. To znamená, padly dva návrhy - na zamítnutí a na vrácení rozpočtovému výboru k novému projednání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Právě jsem chtěl pana kolegu Doktora vyvolat, jestli se hlásí k tomuto návrhu.

Zopakuji tedy návrhy, které padly v podrobné rozpravě a o kterých je třeba rozhodnout po ukončení podrobné rozpravy ve druhém čtení. Je to návrh na zamítnutí návrhu zákona a návrh na vrácení výboru k novému projednání.

Pan kolega Doktor ještě upřesní pořadí.

 

Poslanec Michal Doktor: Jednak, pane předsedající, nebudu upřesňovat pořadí, neboť já nejsem autorem těch návrhů. Podal je pan poslanec Doležal, ale osvědčuji, že byly podány tak, jak jste je přednesl, ale protože si myslím, že vyzývám-li já ke korektnímu přístupu pana ministra financí a ostatní kolegy, kteří se zúčastňují rozpravy, pak by nepochybně bylo korektní i vůči plénu Poslanecké sněmovny, aby byl určen čas, nejdříve v 16.43 hodin, a nikdo nebyl zaskočen vývojem, jakým způsobem probíhala podrobná rozprava, neboť nikdo nemohl předpokládat, že během několika málo minut, které teď velmi rychle uběhly, rozprava bude ukončena. Takže pokud mohu poprosit, v 16.45 hodin.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Je to pravda, respektuji to, nedal bych hlasovat bezprostředně, protože jsme skutečně vlastně nevyřešili jednu přihlášku do rozpravy. Jestli správně vnímám stanovisko předsedy klubu sociální demokracie, ale i návrh pana kolegy Doktora, dám hlasovat o tomto návrhu v 16.50. Souhlasí zúčastnění předsedové klubů? (Ano.)

Vyhlašuji přestávku do 16.50 s tím, že v 16.50 bude hlasování o návrhu na zamítnutí a návrhu na vrácení výborům k novému projednání. Upozorňuji, že přestávku je třeba přesně dodržet.

 

(Jednání přerušeno v 16.43 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP