(Jednání pokračovalo ve 14.17 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážení kolegové, zahajuji odpolední část našeho dnešního jednání.

Dovolte, abych vás nejprve upozornila, že předseda Poslanecké sněmovny svolal další, tedy 28. schůzi sněmovny, a to na úterý 24. 2. 2004 od 16 hodin. Pozvánka vám byla rozdána prostřednictvím jednotlivých poslaneckých klubů. Tolik úvodní upozornění.

Nyní bych vás ráda informovala o tom, že budeme pokračovat v projednávání návrhů zákonů ve druhém čtení. Nejdříve budeme projednávat pevně zařazený bod 34 a poté budeme pokračovat v přerušeném bodu 18. Ten, jak víte, jsme přerušili po obecné rozpravě a čeká nás rozprava podrobná.

Zároveň bych nyní ráda požádala Kancelář Poslanecké sněmovny, aby mi oznámila, zda je přítomen hejtman kraje Vysočina, aby mohl být bod projednáván.

 

Dámy a pánové, začínáme tedy projednávat bod č. 34 našeho schváleného pořadu schůze, kterým je

 

34.
Návrh zastupitelstva kraje Vysočina na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 379/ - druhé čtení

 

Z pověření zastupitelstva předložený návrh uvede hejtman kraje Vysočina pan František Dohnal, kterého si dovoluji mezi námi přivítat. Prosím vás, pane hejtmane, abyste se ujal slova.

 

Hejtman kraje Vysočina František Dohnal: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, mám dnes roli předkladatele pro druhé čtení. Návrh zákona, který připravilo zastupitelstvo kraje Vysočina, je návrh, který spočívá jen v technické úpravě, tak jak jsem představoval ve čtení prvním, a nespočívá v žádných dalších nárocích ani na státní rozpočet, ani na rozpočty kohokoli jiného. Věřím, že bude dále pokračovat v legislativním procesu.

Pan zpravodaj se potom k obsahu projednávání v hospodářském výboru jistě vyjádří. Drobné legislativní úpravy, které navrhli legislativci Poslanecké sněmovny, já jako předkladatel všechny akceptuji a nespatřuji tam žádný další problém.

Děkuji vám za pozornost, kterou tomuto zákonu věnujete.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane hejtmane. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru, který usnesení nepřijal. Záznam z jednání byl rozdán jako sněmovní tisk 379/z. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Ludvík Hovorka.

V tuto chvíli mám napsáno v prezidiálce, že zpravodajem je poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, aby mi bylo potvrzeno, že skutečně tomu tak je, a aby byla zajištěna přítomnost pana poslance Hovorky v jednací síni.

Prosím vás o malé strpení, protože pan poslanec nemá s sebou zprávu, kterou by nám chtěl přečíst. V tuto chvíli přerušuji naše jednání zhruba na 2 až 3 minuty, než pan poslanec Hovorka bude moci s touto zprávou před nás předstoupit.

(Jednání nakrátko přerušeno.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP