(12.30 hodin)
(pokračuje Tlustý)

Napřed k té interpretaci historie. Dámy a pánové - a veřejnost to určitě udělá - stačí se podívat na hospodářský růst, na vývoj státního dluhu, na vývoj nezaměstnanosti v dobách té "strašné" vlády ODS, kterou vy tady kritizujete, a pak je porovnat s údaji za stejné období vašeho vládnutí, vládnutí sociální demokracie, a všem bude absolutně jasné, že záplava slov těch šest čísel nemůže přikrýt.

Uvedu jen dvě. Vy jste to "dovládli" k více než dvojnásobné nezaměstnanosti v této zemi. To je fakt roku 2004. Sázíte na to, že záplavou slov tato fakta zakryjete. Snažíte se útočit na ODS, odvést pozornost k rovné dani, která není předmětem tohoto jednání, která je podrobně připraveným konceptem, jehož principy jsem tady vysvětlil, a vaše lži o ní nic na tom nemohou změnit. Je čistokrevná lež, že rovná daň znamená zvýhodnění skupin s vyššími příjmy. Stačí si vzít tužku a papír a počítat, a vyjde vám, vážení experti sociální demokracie, že v důsledku šestitisícové odpočitatelné položky na každou hlavu nejvíce vydělají osoby právě s nejnižšími příjmy. To je aritmetika z prvního stupně základní školy.

Počítejte prosím se mnou. Osoba do 6000 Kč příjmu si odečte 6000 a neplatí nic. Osoba s příjmem 8000 Kč si odečte 6000 a zaplatí 15 % ze 2000, to je 300 Kč. Promítněte si to na současně platnou daň z příjmu a vyjde vám jednoduchá tabulka, ze které vyvodíte, že největší relativní výnosy jsou právě pro osoby s nejnižšími příjmy. Nepokoušejte se svým lhaním o rovné dani odvést pozornost od vašeho zdražování.

Pokud se pokoušíte vyprovokovat tuto diskusi k osobním útokům, chtěl bych přijmout výzvu, aby diskuse byla maximálně věcná. Já jsem tady uvedl a trvám na tom - ministr financí svým výkladem rovné daně prokazuje, že jí nerozumí. Všichni následující, kteří vystupovali po něm, prokázali totéž. Pokud tedy snad vznikl dojem, že jsem říkal, že ministr financí je jediný, který nerozumí rovné dani, musím to odvolat a opravit - je vás tady takových mnohem více. Možná někteří z vás jen předstírají, že nerozumíte. To by ostatně byla ještě polehčující okolnost.

A protože nechci pokračovat v tomto typu diskuse, řeknu starý dobrý výrok: do roka a do dne, vážené kolegyně a kolegové, uvidíte, co přinese zemi Sobotkovo a Špidlovo zdražování, a budete to moci porovnat s tím, co přinese rovná daň na Slovensku. - Já se na těch 365 dní také těším, pane kolego Mládku. Bude to výborná lekce pro vás i pro nás, protože za 365 dní nás skutečný vývoj snadno rozsoudí. Tady není potřeba záplavou slov maskovat fakta. Už dnes je jasné, že zdražování České republice nemůže pomoci, a proto jí nepomůže, a stejně tak je jasné, že rovná daň Slovensku velmi pravděpodobně pomůže. Avšak vyčkejme, 365 dní ve vývoji České republiky není tak dlouhá doba. Uvidíme, jak ten "boží soud" s vaším zdražováním dopadne. Myslím, že odvážně mohu prohlásit, že určitě to nebude sociální demokracie a její ekonomičtí experti - ano, Lomikare, Lomikare, nebo Špidlo, Špidlo, nebo Sobotko, Sobotko, do roka a do dne se uvidí, jestli zdražování je tím správným lékem, nebo jestli je to rovná daň. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kolegyně a kolegové, nevidím žádnou další přihlášku do obecné rozpravy. Obecnou rozpravu končím. Táži se pana ministra a pana zpravodaje, zda chtějí vystoupit se svými závěrečnými slovy.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já musím říci, že už nechci zdržovat dalším vystupováním běh projednávání bodů na programu této schůze Poslanecké sněmovny.

Pokud jde o komparaci vývoje české ekonomiky s jinými ekonomikami, myslím si, že hodně pravdy bylo na slovech předsedy Poslanecké sněmovny, když hovořil o tom, že by nechtěl žít v těch zemích, o kterých hovořil kolega Říman jako o vzorech pro to, jak by to mělo vypadat v České republice. Chtěl bych poukázat na situaci Polska, na situaci Maďarska, kde se vládám veřejné finance zcela vymykají z rukou. Tyto vlády nejsou schopny dodržovat ani elementární cíle hospodaření, které si předtím stanovily. Myslím si, že to jsou docela varovné příklady zemí, které měly tendenci malovat své výsledky narůžovo a nebyly schopny si včas přiznat realitu.

Kolegové, porovnejte si, jak hospodařilo Polsko a Maďarsko v loňském roce a jak hospodařila Česká republika. Jednoznačně česká vláda z toho vyjde jako vláda, která je fiskálně odpovědná a která ví, co dělá.

Pokud se bavíme o tom, jaké bude zdražování v České republice a na Slovensku, pokud jde o letošní rok, pak musím říci, že tady určité první signály máme. Predikce vývoje inflace v České republice jsou 4 %, predikce vývoje inflace na Slovensku je 9 %. Já tedy nevím, co je větší míra zdražování. Myslím si, že je to ta slovenská, kde se predikuje v tuto chvíli 9 % meziroční růst cen, ale možná mě kolegové poučí, že je to úplně obráceně, že ceny rostou rychleji tam, kde je menší inflace; ale myslím si, že tak to skutečně nebude.

Určitě bude stát za to, abychom se tady za rok sešli a řekli si, jestli platí a platilo to strašení, které neustále přichází ze strany ODS, že v této zemi, jak už to předseda poslaneckého klubu zmínil v uplynulém roce, bude v letošním roce největší zdražování v historii České republiky, že vláda tuto ekonomiku pošle do recese, že se v této zemi chystá hospodářský pád. Myslím si, že bude dobré, abychom se tady za rok sešli. Je 18. února 2004. Bude myslím dobré, aby 18. února 2005 byl tento bod zařazen na program schůze Poslanecké sněmovny a abychom porovnali predikce temné a predikce realistické a řekli si, co bude skutečně pravda. Já si myslím, že vláda nemá žádný problém s tím, aby tuto výzvu přijala.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má zpravodaj pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Paní předsedající, omezím se na konstatování, že v obecné rozpravě padl návrh na zamítnutí a padl návrh na vrácení rozpočtovému výboru k novému projednání. Zaznamenal jsem i procedurální návrh na 18. února 2005 zařadit bod "Makroekonomické indikátory v české ekonomice".

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane zpravodaji, dostalo se mi teď informace od řídícího, který řídil předchozí část tohoto bodu, že bylo avizováno, že návrh na vrácení padne až v podobné rozpravě. Protože jsem v tu chvíli neřídila, nemám přesnou představu. V obecné rozpravě padl pouze návrh na zamítnutí. Je tomu tak?

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Padly oba návrhy. Pravděpodobně bylo avizováno, že v podrobné rozpravě padne tento návrh ještě jednou.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Doporučujete tedy hlasovat nejdříve o návrhu na vrácení a poté na zamítnutí. Pokusím se vás všechny přivolat. Ještě jednou opakuji, že nejdříve budeme hlasovat o návrhu na vrácení návrhu zákona navrhovateli k přepracování. Ještě pan zpravodaj.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Paní předsedající, jsem navrhovateli upozorňován, a myslím, že mají pravdu, že nejprve bychom měli hlasovat o návrhu na zamítnutí.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pan poslanec Petr Pleva jako navrhovatel toho návrhu.

 

Poslanec Petr Pleva: Já jsem ten návrh nepodával, jen bych doporučil kolegům a kolegyním zajímavou četbu. Jmenuje se jednací řád Poslanecké sněmovny. Návrh na vrácení navrhovateli k dopracování nelze podat ve druhém čtení. Ten návrh zněl "vrácení výboru k novému projednání".

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ano, děkuji. Vidím ještě pana poslance Kohlíčka, který dával návrh na zamítnutí.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Já jsem v obecné rozpravě dával návrh na zamítnutí ve druhém čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nejdříve budeme hlasovat o návrhu na vrácení výboru k novému projednání.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP