(11.50 hodin)
(pokračuje Mládek)

Takže z toho mám smíšené pocity. Jako ekonom bych rád viděl, jaké budou výsledky tohoto pozvolného experimentu, abychom se mohli poučit. Jako občan to tomu Slovensku moc nepřeju, tento druh experimentování.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Oldřich Vojíř, připraví se pan poslanec Radko Martínek, který je zatím posledním přihlášeným do obecné rozpravy.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážená paní předsedající, pane ministře, členové vlády, dámy a pánové, obávám se, že vždy norma, která řeší daně, ať už jde o DPH, spotřební daně, o přímé daně, prostě vyvolá takovouto diskusi, neboť je vždy zjevné, že daně jsou něco, co na občana v různé formě dopadne. A myslím si, že je dokonce logické, že se levice nemůže shodnout s pravicí, protože je naprosto zjevné, že přístup k daňové soustavě, a já bych dodal, a o tom se tady málo hovoří, ale i k soustavě sociálních dávek a důchodovému systému, tyto přístupy jsou odlišné. A samozřejmě se ukazuje, že nelze vytrhnout postoj k daním od postoje k sociálním dávkám. Zrovna tak nelze vytrhnout sociální dávky a důchodový systém. Chcete-li do třetice, nelze vytrhnout daně a důchodový systém.

A já jestli něco vyčítám této vládě, tak vyčítám to, že chybí koncept, chybí ucelená představa, jak právě v těchto třech oblastech postupovat. A jsem přesvědčen o tom, že to, co je škodlivé, škodlivé pro Českou republiku, škodlivé pro občany České republiky, škodlivé pro podnikatele v České republice, je to, že dochází rok co rok, a dokonce teď si troufnu říci, že skoro každý kvartál, k nějakému posuvu v daních. Mění se zákony velmi rychle, dochází k něčemu, co začíná být nepřehledné, a já si myslím, že je to velmi škodlivé.

Já nemůžu vládní koalici sebrat právo na to, aby přistoupila k něčemu, co já sám nazývám kvazireformou, ale myslím si, že skutečně už by měl nastat čas, kdy skutečně dojde k tomu, že přestanou tyto experimenty, že dojde k něčemu, že to pojmenuje skutečně prostor pro to, abychom se usadili a vytvořila se taková reforma, která bude srozumitelná.

Pro nás, pro ODS, si myslím, že tato reforma je skutečně nepřijatelnou. My ji nepovažujeme za skutečnou reformu právě z těch důvodů, že to je pouze a jen přesouvání jednotlivých položek v rámci platných daní, že nedochází k propojení v oněch třech bodech, které jsem zde naznačil, tzn. v daních, v sociálním systému a v důchodovém systému, pouze se o tom hovoří, ale neděje se v této oblasti nic. Má představa byla, že přijdou do sněmovny, tak jak se to stalo, jestli se nepletu, v roce 1992, ucelené zákony o daních a tyto se pak schválí také najednou, protože prostě mezi nimi je provázanost. Není možné schvalovat per partes, protože pak dochází k tomu, že ty normy jsou nepřehledné, a dokonce i chybné.

ODS má koncept - ano ODS má pouze možná jenom koncept, protože není ve vládě. Až bude ve vládě, tento koncept rozpracuje do těch tří pilířů, které jsem zde pojmenoval, a předloží bezesporu celkovou reformu těchto tří oblastí. A já si myslím a troufnu si říci, že v nich vidím tři zásadní rozdíly v přístupu ODS a vládní koalice. V rámci onoho konceptu se jedná o celkovou skutečnou reformu veřejných výdajů, veřejných prostředků, sociální reformu a důchodovou reformu, nikoliv o plíživé zdražování - to, co dělá vládní koalice. Za druhé. Myslím si, že konceptem ODS by bylo dosaženo zvýšení ekonomické atraktivnosti České republiky a tudíž i konkurenceschopnosti v daňové oblasti v rámci Evropy a v rámci zbytku světa. Nikoliv řešením, které předkládá vládní koalice například ve formě státních podpor či státních pobídek. A za třetí. Myslím si, že toto snažení by vyústilo ve vytvoření příležitostí pro získání zaměstnání, a nikoliv že by lidem byla práce odebrána, tak jako se to děje nyní, a pak jim byly vypláceny sociální dávky. Pak samozřejmě není divu, že prostředky ve státním rozpočtu nejsou.

Jestliže se vždy dostaneme k této úvaze, myslím si, že si musíme položit základní otázku: jak dlouho ještě tato vláda chce vládnout? Já si myslím, že už předvedla mnohé, a jsem hluboce přesvědčen o tom, že by měla dát šanci občanům této země, aby se rozhodli, zdali chtějí tuto vládní koalici, či jinou vládní koalici. A to může učinit tak, že podá demisi.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava. Pokřikování.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové, za prvé doufám, že tato vláda bude vládnout dlouho, protože když jsem slyšel experimenty, které tady přednáší ODS, tak bych byl velmi rád, abychom nedopřáli možnosti lidem této země okusit sladkost těchto experimentů. Nicméně k tomu, k čemu chci mluvit já sám.

Říkám si už mnohokrát, když tady sedím a poslouchám, že mě v téhle sněmovně nic nepřekvapí, ale zdá se, že tento svůj názor budu muset revidovat. Musím říct, že já osobně nejsem vůbec šťasten z toho, že se zvyšují nepřímé daně, protože nepřímé daně samozřejmě vždycky postihují především ty chudé, kteří se mohou velmi špatně bránit. Nicméně myslím si, a to je také můj přístup k věci, že lepší je udělat nepopulární opatření, než aby nastal ekonomický zmatek, který tu samou skupinu obyvatel, tzn. právě ty nejchudší, resp. ty, kteří nemají příliš zásob finančních, postihují vždycky nejhůře.

Nicméně myslel jsem si, když se přišlo s touto reformou, že Občanská demokratická strana v zájmu svého programu pochválí tuto vládu alespoň za to, že některé nepřímé daně jsou zvyšovány. Nestalo se tak. Naopak k mému neuvěřitelnému podivení je vláda podrobována kritice za to, že tady toto činí. Pan kolega Tlustý nám tady sdělil a vylíčil světlou budoucnost v režii ODS. Tak jak jsem ho poslouchal, tak si myslím, že ta budoucnost je zřejmá: přátelé a lidé této země, bude se zdražovat, bude se zdražovat tak, aby to posílilo především ty chudé, a to všechno ostatní, do čeho to balíme, to jsou jenom zbožná přání.

A protože by politika každé strany měla být odrazem především jejich znaku, dovoluji si, vážená paní předsedající, vaším prostřednictvím poradit mým kolegům z ODS, aby zvažovali změnu svého znaku. Aby místo letícího ptáka si dali do znaku plačícího krokodýla, protože prolévat krokodýlí slzy a slibovat falešné sliby je hlavní činností ODS v poslední době. (Tleskají poslanci ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji poslanci Radko Martínkovi. Do obecné rozpravy se hlásí předseda klubu US-DEU pan poslanec Karel Kühnl, zatím tedy poslední přihlášený do obecné rozpravy.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, budu se velmi snažit, abych byl poslední, abych nevyprovokoval nikoho dalšího k reakcím.

Já jsem velmi pozorně poslouchal celou debatu, která proběhla, a musím říci, že když odečtu ty osobní útoky a vysloveně politicky položené výroky, tak na obou stranách, téměř na všech stranách debaty jsem zaregistroval řadu věcí, které je těžko popírat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP