(11.10 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Straší zde naprosto planě, straší zde bez jakýchkoliv odborných argumentů, bez toho, aby se jejich výroky jakýmkoliv způsobem odvíjely od reálných prognóz vývoje české ekonomiky, od reálných prognóz vývoje změny cen nebo vývoje inflace v letošním roce. (Potlesk). Protože ty nejvíce pesimistické odhady, které se týkají vývoje inflace v letošním roce, se pohybují v pásmu 3 až 4 % meziročního růstu cen v České republice. V tomto koridoru se pohybují všichni analytici, v tomto koridoru se pohybuje Ministerstvo financí, v tomto koridoru se pohybuje Česká národní banka. Nevím, z jakých zdrojů čerpá ODS informace o tom, že v České republice bude v letošním roce největší zdražování v historii, na základě čeho straší ODS lidi naprosto nepodloženými výroky.

Chtěl bych připomenout, že v době, kdy tady byla ODS ve vládě, inflace byla dvojciferná a že jsme si mohli nechat zdát o vývoji cen, jaký jsme tady zaznamenali v uplynulém roce; zde nebyla největší cenová stabilita v historii České republiky. Je naprostým nesmyslem strašit lidi tím, že zde bude nějaké horentní zdražování, že zde bude nejhorší zdražování v historii České republiky, a myslím si, že k tomu projevu se vrátíme za rok, až bude zcela objektivně dáno, jaký byl cenový vývoj v letošním roce, a kdy si budeme moci toto strašení porovnat s realitou, která bude nepochybně diametrálně odlišná o toho, co zde tvrdila a tvrdí ODS.

Domnívám se, že všichni by měli nést odpovědnost za své výroky, přirozeně vláda v první řadě, ale myslím si, že za své výroky by odpovědnost měli nést i představitelé opozičních poslaneckých klubů.

Abychom se vrátili zpátky k realitě. U 46 % zboží v průměrném spotřebním koši se DPH snižuje z 22 na 19 %. 43 % zboží, které je ve spotřebním koši průměrné domácnosti, zůstává ve snížené nebo nulové sazbě DPH. U 10 % spotřebního koše průměrné domácnosti dochází k přesunu ze snížené do základní sazby DPH. To je změna, ke které v tuto chvíli dochází. To je rozsah změny ke kterému v tuto chvíli dochází. To není žádný šok, to není žádný nekontrolovaný růst cen v letošním roce, je to restrukturalizace sazeb, která nám umožní v nadcházejícím období snížit přímé daňové zatížení a kompenzovat tak trvalým způsobem zejména pracujícím rodinám s dětmi ty přesuny, které jsou spojeny se změnami v nepřímých daních. Nejde tady jenom o to, abychom v letošním roce poskytli jednorázové sociální kompenzace; jde o to, abychom pro pracující rodiny s dětmi, a ty jsou pro tuto vládu skutečně prioritou, poskytli trvalé kompenzace, abychom odměnili ty lidi, kteří se snaží postarat o svůj osud, abychom odměnili ty rodiny, které mají děti a vychovávají dětí a mají odpovědnost, a těmto rodinám chceme v nadcházejícím období výrazně snížit jejich daňové zatížení, a to bude trvalá a dostatečná kompenzace těchto změn, ke kterým dochází v oblasti přímých daní, a bude to natrvalo. Nebude to jednorázové opatření, bude to natrvalo. A jestliže přistoupíme k jednorázových sociálním dávkám, které ODS odmítá, proti kterým zde ODS zřejmě bude ve finále hlasovat, tak říkám, že to děláme proto, že daňové změny budou fungovat později v oblasti snížení přímých daní. Není možné zavést současně tato dvě opatření, a protože snížení přímých daní se projeví pozitivně na rozpočtech pracujících rodin s dětmi později, proto v letošním roce volíme mimořádnou cestu jednorázových kompenzací, které jsou voleny jako jednorázové proto, aby z dlouhodobého hlediska nezvýšily mandatorní výdaje způsobem, který by narušil celkovou snahu vlády o rozpočtovou konsolidaci.

Rozpočtová konsolidace zůstává cílem vlády, vláda je připravena plnit to, k čemu se zavázala v rámci koncepce veřejných rozpočtů, a budeme směřovat k tomu, abychom v roce 2006 nepřekročili deficit veřejných rozpočtů v limitu 4 % vztaženo k hrubému domácímu produktu. Tyto změny, tak jak jsou navrženy, jsou vyvážené ze střednědobého hlediska, v každém případě jsou koncipovány jako fiskálně neutrální, neztíží pozici ani vládě, která přijde po nás, která přijde po konci tohoto mandátu. Z tohoto hlediska jsou tyto změny navrženy jako vyvážené a jako odpovědné. Děkuji. (Potlesk).

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nemám žádnou písemnou přihlášku do obecné rozpravy. Hlásí se předseda klubu ODS pan poslanec Tlustý. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, ačkoliv jsem při mnoha minulých podobných slovních cvičeních, ve kterých je cílem klást co nejvíce slov co nejrychleji, po co nejdelší dobu, pochopil že pan ministr financí nikdy nepochopí, co je to rovná daň. Dovolte mi pro ostatní z vás, případně pro veřejnost objasnit její zásadní odlišnost od toho, co tady dnes projednáváme, byť se pan ministr zcela zjevně snaží to do nějaké souvislosti uměle vložit.

Rovná daň znamená patnáctiprocentní sazbu daně z příjmu na všechny druhy příjmů, pro všechny osoby ze všech druhů aktivit, ať už zaměstnaneckých, podnikatelských, pro osoby fyzické, či pro osoby právnické neboli pro podniky. K této jediné patnáctiprocentní sazbě je navrhována jediná odpočitatelná položka ve výši šesti tisíc korun pro dospělého občana a odpočitatelná položka pro dítě ve výši nižší. Zároveň je navrhována patnáctiprocentní sazba místo dnešní sazby dvacetidvouprocentní; a tady v tom posledním dovětku máte pravdu, pane ministře, ale to všechno před tím záměrně neuvádíte také místo sazby pětiprocentní. (?)

Co je ale podstatné a co zásadním způsobem odlišuje od vašeho návrhu, je to, že rovná daň směřuje k nižší daňové zátěži, to znamená v sumě nižší zatížení občanů ve všech těchto daních najednou.

A teď je věc, kterou jsem pochopil, že nikdy nepochopíte, a přesto ji zopakuji: přestože by zatížení v procentuálních sazbách občanů a podniků v České republice zřetelně pokleslo, státní rozpočet by o prostředky nepřišel, protože občané a podniky a rozvoj země by zvýšil daňový základ, kterým jsou příjmy zdaňovány, případně nákupy, a tak pro vás nepochopitelně by snížení daní vedlo k lepší bilanci státního rozpočtu v konečném důsledku. Toto je koncept, který chápe celý civilizovaný svět, toto je koncept ve kterém by se Česká republika po zavedení rovné daně stala konkurenceschopnou světu okolnímu, rovná daň, koncept, kde by se vyplatilo pracovat, podnikat, ve kterém by se zisk do České republiky ke zdanění dovážel, nikoliv vyvážel, nahradil by tento systém dlouho neudržitelných investičních pobídek.

To je skutečná reforma, pane ministře - rovná daň. S vaším zdražováním nemá vůbec nic společného. (Potlesk).

A protože jste asi pětkrát opakoval slovo "straší" a pokoušel se ho spojit s ODS, dovolte mi na závěr konstatovat: v této zemí strašíte vy - vláda Vladimíra Špidly a vy osobně.(Potlesk).

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má místopředseda vlády a ministr vnitra Stanislav Gross, poté ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach, pak další, které jsem zaznamenala, že se hlásí do rozpravy. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, chtěl bych v tuto chvíli vyzvat k tomu, abychom ustoupili od osobních urážek, protože vystoupení pana předsedy Tlustého, mám pocit, bylo na hranici osobní urážky, a i vystoupení pana místopředsedy Langera.

Myslím, že v tuto chvíli jsme prostě v situaci, kdy jsme před hlasováním o poměrně důležité věci, a rozpoutala se tady politická debata, která zřejmě nemá vůbec smysl ve vazbě na to, o čem tady budeme hlasovat, ale je to samozřejmě divadlo pro veřejnost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP