(10.10 hodin)
(pokračuje Doležal)

Nebudu vůbec hovořit o tom, jak na to mohou reagovat zahraniční investoři a čeští investoři. Dobře, nechť.

V Poslanecké sněmovně předložený návrh projednával rozpočtový výbor, který měl k dispozici za prvé samozřejmě návrh kolodějský, a zaznělo velké množství pozměňovacích návrhů a připomínek. V celkovém součtu to bylo řádově více než 200 pozměňovacích návrhů. Ty byly projednány, hlasovány a dostali jsme je na stůl v usnesení rozpočtového výboru, i když paradoxně s drobnými chybami a nedostatky. Takže je otázka, jak je splněn jednací řád nebo zda není možno toto napadat.

Ovšem už v rámci projednávání v rozpočtovém výboru avizovali vládní poslanci další velké množství pozměňovacích návrhů. A dnešní diskuse zde napovídá o tom samém. Všichni předřečníci avizovali velké množství pozměňovacích návrhů a všichni jistě sledujeme na svých stolech, jak nám pomalu, ale jistě ta hromádka narůstá, a všechno jsou pozměňovací návrhy k tomuto návrhu.

Proto si dovoluji vystoupit s následujícím návrhem. Jelikož už víme, že je přihlášeno řádově 15 kolegů do podrobné rozpravy, kteří jistě předloží řadu pozměňovacích návrhů, abychom se rozhodli pro následující postup, a to po ukončení podrobné rozpravy vrátili tento návrh zpět do rozpočtového výboru, protože se domnívám, že se nejedná vůbec o jednoduchou materii a je třeba zvážit, jaká bude bilanční suma jednotlivých pozměňovacích návrhů. Nerad bych zjistil a nerad zachraňoval stejně, jako jsme na konci loňského roku zachraňovali kabelové televize, něco obdobného v tomto návrhu.

Proto, pane předsedající, dovolte, abych předložil procedurální návrh vrátit tento návrh po ukončení podrobné rozpravy zpět do rozpočtového výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, rozumím tomu návrhu, nicméně podotýkám, že jste jej měl zopakovat posléze v podrobné rozpravě, do které jste také jako druhý přihlášen.

Zatím posledním vystupujícím je pan kolega Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych k projednávanému zákonu o dani z přidané hodnoty na úvod podotknout, že jsem velmi překvapen lakonickým vystoupením jak pana mistra, tak pana zpravodaje k této věci, která má pro naše občany nejen v tomto, ale i v příštích rozpočtových letech miliardové a desetimiliardové dopady. Doplňuje to to, co jsem zde chtěl říci, a to jsou tři tvrzení, která si o této vládní koalici myslím. Tato tvrzení bych chtěl jak v matematických příručkách uvést definicí, poté doplnit větami a důkazy.

Moje první definice zní: Tato vládní koalice je nekompetentní. (Potlesk poslanců ODS.) A jako věty k této definici bych chtěl uvést, že je nekompetentní jak věcně, tak legislativně. Věcně se tato vládní koalice zcela mýlí v tom, že zvyšováním daní zvýší také příjmy státního rozpočtu. Legislativně si tato vládní koalice navykla, že nám sem již posílá pouze košilky sněmovních tisků a tato sněmovna pak v rámci výborů nebo projednávání ve druhém čtení vlastně dává obsah těmto celkem nepojmenovaným sněmovním tiskům. (Potlesk z lavic ODS.)

Jako důkaz k této definici, že vládní koalice je nekompetentní, bych chtěl uvést, že věcným důkazem je Lafferova křivka, kterou si každý může objevit v základní učebnici ekonomie. A důkazem pro legislativní nekompetentnost je fakt, že v rozpočtovém výboru bylo projednáváno 300 pozměňovacích návrhů, z toho 282 přišlo ze samotného Ministerstva financí. To svědčí o legislativní kvalitě předloh. (Opět potlesk poslanců ODS.)

Definice číslo dvě: Tato vládní koalice je nepoctivá, protože pokud vezmeme za základ jejího konání programové prohlášení této vlády, tak zde je explicitně řečeno, že daňové kvóty zůstanou na úrovni roku 2000 a že změny sazeb daně z přidané hodnoty budou odpovídat pouze nutným změnám vyplývajícím z přístupových dohod.

Jako důkaz bych chtěl uvést odvolávku na programové prohlášení, kde se říká - cituji: "Vláda po celé čtyřleté období nebude zvyšovat celkové daňové zatížení a bude stabilizovat daňovou kvótu na úrovni roku 2000." Pro ty z vás, kteří nevědí, kolik činila daňová kvóta v roce 2000, připomínám, že je to 21,9 % HDP. Pokud jsme si prostudovali sešit C dokumentace návrhu státního rozpočtu na straně 19, víme, že průměrná realita do roku 2006 bude 22,83 %. Pokud rozdíl 0,9 procentního bodu je pro některé nepodstatný, připomínám, že vláda tak bude nad své závazné prohlášení obírat lidi a podniky o dodatečných 24 mld. Kč ročně, a to je nad její závazek.

Co se týká změny DPH, zde bych opět citoval z programového prohlášení vlády, kde se říká: "U daně z přidané hodnoty se bude jednat o přesun vybraného zboží a služeb do základní sazby v souladu s příslušnou směrnicí Evropských společenství." O dalším dodatečném obírání lidí o peníze zde není ani slovo. To je tedy další důkaz.

Třetí definice, kterou bych chtěl uvést, je, že tato vládní koalice je nedisciplinovaná, neboť v rámci tzv. reformy veřejných rozpočtů, kterou schválila vláda v červenci 2003, nastavěla tzv. výdajové stropy, které mají směřovat ke stabilizaci veřejných rozpočtů v České republice. Z těchto daňových stropů vyplývá, že na rok 2004 měly být výdajové stropy 854 mld. Kč. Ve státním rozpočtu již došlo k navýšení o 15 mld. Kč na 869 mld. Kč a nyní, jak slyšíme z úst pana ministra, souhlasí s dalším dodatečným navýšením výdajů státního rozpočtu v letošním roce o 9 mld. Kč.

Ptám se tedy v této návaznosti na některé otázky. Tedy, pane ministře, jak je v souladu tento zákon a doplňující zákon u daně z přidané hodnoty s programovým prohlášením vlády? Jak je v souladu s vládou schválenou reformou veřejných financí? Jak je v souladu s výdajovými stropy plynoucími z dokumentu vlády a zároveň jak je v souladu se schváleným zákonem o státním rozpočtu na rok 2004 a rozpočtovými pravidly České republiky?

Doufám, že pan ministr odpoví v obecné rozpravě, abychom mohli případně na jeho slova reagovat. Ale dovolím si už odpovědět. Za prvé si myslím, že koalice a její Strakova akademie se změnila v kolodějskou akademii strak. Za druhé, programové prohlášení se změnilo v programové odhlášení. Za třetí, rozpočtová reforma se definitivně změnila v rozpočtovou deformu. Za čtvrté, výdajové stropy se postupně mění ve výdajové podlahy, a za páté, státní rozpočet se bohužel mění jen ve státní dopočet.

Dámy a pánové, říká se, že na světě jsou jisté jen dvě věci - daně a smrt. Já se obávám, že čím déle tato vláda bude vládnout, tím více nás čeká pouze ta smrt, protože zdaňovat nebude co. Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic ODS.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Možná se dočkáme i odpovědi. Kdo se další hlásí do obecné rozprav? Paní poslankyně Dundáčková.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP