Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
18. února 2004 v 9.01 hodin

Přítomno: 171 poslanců

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, jak bývá naším dobrým zvykem, začínáme přesně, je 9 hodin a jedna minuta k tomu. Vítám vás na šestém jednacím dnu 27. schůze Poslanecké sněmovny.

Pan kolega Tomáš Dub má náhradní kartu č. 23. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami nebo mi stejně jako pan kolega Dub oznámili číslo vaší náhradní karty.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito kolegové a tato kolegyně: Stanislav Grospič - závažné rodinné důvody, Jan Klas - dlouhodobě plánované vyšetření, Miroslav Ouzký - zahraniční cesta, Svatomír Recman dnes od 11.30 hodin bez udání důvodu a z důvodu zahraniční služební cesty Jiří Karas, Jaroslav Plachý, Petr Šulák a Marie Rusová.

Z členů vlády se omlouvá předseda vlády Vladimír Špidla - oficiální návštěva Spolkové republiky Německo, ministr průmyslu a obchodu Milan Urban, ministr spravedlnosti Karel Čermák a na dopoledne se omlouvá také ministryně zdravotnictví paní Marie Součková.

Pro vaši informaci sděluji, že dnes budeme nejprve projednávat body č. 18 a 19, poté budeme pokračovat v projednávání dalších návrhů zákonů ve druhém čtení podle schváleného pořadu schůze, to znamená body č. 24 až 27. Body č. 28 a 29 by měl uvádět pan premiér, který je dnes omluven, takže to budeme řešit později. V tuto chvíli tedy platí, že první dva body, kterými se budeme zabývat, jsou body č. 18 a 19.

Hlásí se kolega Vladimír Říha, prosím.

 

Poslanec Vladimír Říha: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážené dámy a pánové, dovoluji si přednést jeden procedurální návrh. Minulý týden jsme projednali v prvním čtení sněmovní tisk č. 554, u kterého byla zkrácena lhůta k projednání ve výboru na 5 dní. Včerejším dnem uplynuly příslušné lhůty, již bylo rozdáno usnesení výboru, a proto si dovoluji navrhnout vážené sněmovně zařazení projednání sněmovního tisku č. 554 ve druhém čtení na konec druhých čtení a současně zařazení třetího čtení na konec třetích čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Chci se jen ujistit, aby nedošlo k procedurálnímu pochybení. Je to bod, na který se nevztahuje včerejší veto?

 

Poslanec Vladimír Říha: Nevztahuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Výborně, děkuji vám. Toto byl procedurální návrh.

Kdo se další hlásí? Pan ministr Pavel Dostál. Předpokládám, že zopakuje svůj návrh ze včerejšího dne. Prosím.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Děkuji, pane místopředsedo. Rád bych požádal sněmovnu, aby zákony, které včera prošly druhým čtením a týkaly se České televize a novely zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, byly ve třetím čtení projednávány jako zákony poslední.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kdo se jako další hlásí s procedurálním návrhem? Pan kolega Ladislav Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych navrhl nový bod. Vzhledem k tomu, že zemědělský výbor projednal včera zákon o vinohradnictví a vinařství, jedná se o tisk č. 498, navrhuji, abychom na konec druhých čtení zařadili tento tisk, a pak samozřejmě by byl ještě další bod, třetí čtení, který by se zařadil na konec třetích čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Tady se obávám, že nejste ve stejné situaci jako pan kolega Říha, neboť je to přesně ten návrh, na který se vztahuje ono včerejší veto poslaneckého klubu ODS.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Pane předsedající, vnímal jsem, že toto veto šlo na ty zákony, které byly předloženy, ne na zákony nově předkládané. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Poprosím pana kolegu Skopala, zda by mohl s někým z poslaneckého klubu konzultovat, zda tento případ je ten, na který se vztahuje ono veto, abychom se nedopustili pochybení. Pokud není, nechám samozřejmě o tomto návrhu hlasovat.

Kdo se jako další hlásí? (Nikdo.)

Nevím, čím si zasloužil pan kolega Říha výsadní postavení, že tisk č. 554 nepodléhá onomu vetu, v každém případě návrh pana kolegy Skopala je nehlasovatelný, protože se na něj veto na zařazení do programu schůze jak druhé, tak třetí čtení vztahuje.

Máme tedy před sebou dva procedurální návrhy k hlasování. Prosím, věnujte mi pozornost.

 

První návrh přednesl pan kolega Říha, který navrhuje rozšířit program jednání schůze o projednávání tisku č. 554 ve druhém a třetím čtení s tím, že tento bod by byl zařazen vždy na závěr příslušných čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP