Stenografický zápis 26. schůze, 14. ledna 2004

(Schůze zahájena ve 14.07 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., a zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 259/4/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Senátor Rostislav Harazin
Poslanec František Beneš


2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 261/5/ - vrácený Senátem

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 14.40 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Alena Páralová
Senátor Milan Štěch
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Josef Bíža


3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 350/3/ - vrácený Senátem

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Senátor Jan Fencl
Poslanec Miloslav Kučera


4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 305/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Senátorka Soňa Paukrtová
Poslanec Michal Kraus
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Jan Kavan
Senátorka Soňa Paukrtová
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Michal Kraus


5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 353/3/ - vrácený Senátem

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Senátor Pavel Janata
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Eva Dundáčková
Senátor Pavel Janata
Poslanec Stanislav Křeček


6. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Schůze skončila v 16.43 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP