(15.20 hodin)
(pokračuje Tomíček)

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 20. schůzi po odůvodnění Ing. Jaroslavy Přibylové, náměstkyně ministra obrany, po zprávě poslance Ing. Tomíčka a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 196 projednat a schválit ve znění komplexního pozměňujícího návrhu.

Komplexní pozměňovací návrh obsahuje tisk 196/3. Máte ho všichni k dispozici, protože je pětistránkový, tak si myslím, že je učiněno zadost, abych ho tu nemusel číst.

To by bylo vlastně k mé zpravodajské zprávě všechno. Jinak bych si potom ještě dovolil v rámci obecné rozpravy něco málo říci, dovolil bych se potom také přihlásit za sebe jako poslanec.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. To byly informace o zprávě výborů. A nyní otevírám obecnou rozpravu, do které nemám písemné přihlášky, ale do které se už přihlásil pan poslanec Tomíček, takže pokud nemám písemnou přihlášku, tak prosím pana poslance Tomíčka, aby se rovnou ujal slova v obecné rozpravě. Prosím.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Nechci zdržovat, chci jenom reagovat na to, co tady předeslal kolega Dlab. Je pravda, že my jsme dostali předevčírem nebo včera jeho komplexní pozměňovací návrh. Chtěl bych navázat na to, co tady bylo řečeno, že opravdu i geneze usnesení jak našeho výboru, tak výboru pro obranu a bezpečnost nebyla tak zcela jednoduchá. Byly s ohledem na svým způsobem důležitost tohoto návrhu zákona probírány všechny možnosti a hledalo se optimální řešení. Jestli teď je avizován nový komplexní pozměňovací návrh celého toho zákona, obávám se, že nebudeme schopni nebo bude velice těžké ho posoudit tak, jak by měl být, protože při letmém nahlédnutí zjišťuji, že tam je zasahováno do základních termínů, do definice pojmů, do definice vztahů mezi pojmy. Prostě skutečně to opravdu je komplexní pozměňovací návrh se vším všudy a dost dobře si nedovedu představit, jak bychom se s ním mohli vypořádat, ale je to jen moje poznámka.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Připomínám, je obecná rozprava k projednávání tohoto návrhu, takže se ptám, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Nehlásí se nikdo. Obecnou rozpravu končím, takže mi dovolte, ať zahájím podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy také nemám písemné přihlášky. Hlásí se zpravodaj pan poslanec Dlab. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Dlab: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, avizoval jsem, že vystoupím v podrobné rozpravě, kde na stůl jste dostali, jak už zde bylo zmíněno, komplexní pozměňovací návrh k tomuto pozměňovacímu návrhu, který není v nějaké kolizi s tím, co už bylo projednáno ať už na výboru pro obranu a bezpečnost, nebo na výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Pouze do určité míry specifikuje a nějakým způsobem harmonizuje tyto věci, aby nebyly v kolizi se zákonem o pohřebnictví, abychom nějakým způsobem definovali stejným způsobem určité věci. Takže není nějakým záměrem zpochybnit původní návrh, pouze do určité míry tento můj komplexní pozměňovací návrh tyto věci ještě lépe specifikuje a vysvětluje. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Prosím pana poslance Karla Šplíchala.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolil bych si krátký pozměňovací návrh, týká se to § 2 odst. 1. Na závěr tohoto odstavce formulaci: "Válečným hrobem pro účely tohoto zákona není místo, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které byly příslušníky organizací označených rozsudkem Vojenského mezinárodního tribunálu pro trestní řízení s válečnými zločinci v Norimberku za zločinné organizace."

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, vyslechli jsme pozměňovací návrh, zpravodaj si ho převezme. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pokud se do podrobné rozpravy nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli někdo chce pronést závěrečné slovo. Pravděpodobně ne. Mám dojem, že není ani o čem hlasovat. Takže pokud nejsou námitky, tak končím projednávání bodu č. 26.

Jestli dovolíte, zároveň bych ukončil i dnešní jednací den. Přeji vám, abyste zdravě strávili víkend, který máme před sebou. Připomínám vám, že na pátek příští týden na devátou hodinu ranní jsem svolal mimořádnou schůzi na základě návrhu, který jsem obdržel od poslanců ODS - tedy na pátek na devátou hodinu ranní na příští týden - a těším se, že se sejdeme řádně ve 14 hodin v úterý.

Přeji vám příjemnou a šťastnou cestu domů.

 

(Jednání skončilo v 15.26 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP