(12.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Ptám se, kdo je pro přijetí námitky pana kolegy Váni. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 279 z přítomných 165 pro 107, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Budeme opakovat hlasování o prodloužení lhůty k projednání vládního návrhu zákona o Celní správě v hlasování pořadové číslo 280, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro návrh pana poslance Karla Vymětala. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 280 z přítomných 164 pro 81, proti 79. Návrh nebyl přijat.

 

Ještě vyčkám. Vidím zástupce jednotlivých poslaneckých klubů, že chtějí zkontrolovat písemný výsledek hlasování. Dobře, je žádost na odhlášení. Všechny vás odhlásím a požádám vás o novou registraci.

Kolegyně Brynychová s procedurální poznámkou.

 

Poslankyně Ludmila Brynychová: Pane předsedající, já se omlouvám, ale hlasovala jsem ano, a na sjetině mám křížek, proto chci zpochybnit hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, je to rozdíl mezi hlasováním poslankyně a záznamem o hlasování.

 

O této námitce rozhodneme bez rozpravy v hlasování pořadové číslo 281 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti přijetí námitky paní kolegyně Brynychové? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 281 z přítomných 160 pro 147, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy znovu rozhodovat o procedurálním návrhu o prodloužení lhůty k projednání na návrh pana poslance Karla Vymětala v hlasování pořadové číslo 282, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 282 z přítomných 165 pro 81, proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

Ještě jednou vyčkám, výsledek byl těsný, 81 proti 82. Takže všechno je v pořádku. Lhůta k projednání nebyla prodloužena.

 

Budeme hlasovat o přikázání tisku 505, vládního návrhu zákona o Celní správě České republiky, jednotlivým výborům.

 

Organizační výbor Poslanecké sněmovny navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru.

O tomto návrhu dám hlasovat v hlasování pořadové číslo 283 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 283 z přítomných 165 pro 142, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Dalším návrhem na přikázání byl návrh pana kolegy Ivana Langera přikázat tento tisk výboru pro obranu a bezpečnost.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 284 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 284 z přítomných 165 pro 60, proti 65. Návrh nebyl přijat.

 

Posledním návrhem na přikázání je na návrh pana kolegy Ivana Langera přikázat tento tisk hospodářskému výboru.

O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 285, které jsem zahájil, a ptám se kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 285 z přítomných 166 pro 94, proti 25. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru rozpočtovému a výboru hospodářskému. Lhůta k projednání nebyla nijak upravena. Tím končím bod 56.

 

Budeme se zabývat rozhodnutím v bodě 57. Pan kolega Ekert nemá zájem, dobře.

 

Platí tedy návrh na zkrácení lhůty k projednání podle návrhu pana kolegy Miloslava Vlčka, o kterém rozhodneme v hlasování pořadové číslo 286, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty k projednání o 20 dnů. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 286 z přítomných 165 pro 80, proti 79. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o prodloužení lhůty k projednání podle návrhu pana kolegy Karla Vymětala v hlasování pořadové číslo 287, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 287 z přítomných 165 pro 81, proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o přikázání výborům k projednání s tím, že organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Budeme dále hlasovat o přikázání výboru pro obranu a výboru hospodářskému.

 

Pro přikázání rozpočtovému výboru jsem zahájil hlasování pořadové číslo 288 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 288 z přítomných 169 pro 146, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání výboru pro obranu a bezpečnost na návrh místopředsedy Ivana Langera, a to v hlasování pořadové číslo 289, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 289 z přítomných 168 pro 62, proti 71. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání výboru hospodářskému, a to v hlasování pořadové číslo 290, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 290 z přítomných 168 pro 116, proti 20. Návrh byl přijat.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP