(11.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Připomínám, že i při zkrácení lhůty následující schůze Poslanecké sněmovny bude začínat 10. února. Předpokládám, že i na tuto schůzi bude moci být zařazen tento bod.

V pořádku. Prohlašuji tedy hlasování za skončené a pro bod číslo 55, sněmovní tisk 504 byla zkrácena lhůta k projednání o 20 dnů. Tím je nehlasovatelný návrh pana kolegy Karla Vymětala.

Nyní rozhodneme u tohoto tisku o přikázání výborům. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Další návrhy byly pro hospodářský výbor a výbor pro obranu. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 272. Kdo je pro přikázání rozpočtovému výboru? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 272 z přítomných 161 pro 140, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu pana kolegy Langera přikázat tento tisk výboru pro obranu. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 273. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 273 z přítomných 161 pro 73, proti 49. Návrh nebyl přijat.

 

Posledním návrhem na přikázání je přikázání výboru hospodářskému. O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 274, které jsem právě zahájil. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 274 z přítomných 161 pro 109, proti 17. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru rozpočtovému a výboru hospodářskému. Nic nebrání výboru pro obranu a bezpečnost, aby si ho z vlastní iniciativy projednal také. Tím jsem skončil bod číslo 55.

 

Budeme pokračovat v bodě číslo 56. Ve sloučené rozpravě padly stejné návrhy, to znamená o zkrácení lhůty k projednání, o přikázání všem třem výborům. Ptám se, jestli je zájem, abychom hlasovali o zkrácení lhůty k projednání u tohoto tisku také zvlášť.

Pokud nebude žádná námitka, budu považovat lhůtu k projednání zkrácenou pro všechny tři, protože zákony souvisejí. - Je námitka, dobře.

 

Budeme hlasovat o všech čtyřech návrzích samostatně, a to o zkrácení lhůty k projednání o 20 dnů.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 275. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 275 z přítomných 158 pro 79. Návrh nebyl přijat.

 

Vyčkám na kontrolu sjetiny o hlasování. - Výsledek hlasování nikdo nezpochybňuje.

 

Budeme pokračovat. Musíme hlasovat o návrhu pana kolegy Karla Vymětala, který ho nestáhl. Budeme hlasovat o prodloužení lhůty k projednání o 20 dní. Je to vládní návrh zákona o Celní správě.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 276. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 276 z přítomných 158 pro 79, proti 65. Návrh nebyl přijat.

 

Vyčkám. S procedurální poznámkou se hlásí paní kolegyně Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Pane předsedající, dámy a pánové, velmi se omlouvám. Hlasovala jsem ano, ale záznam ze sjetiny ukázal, že tam je ne. Zpochybňuji proto toto hlasování a prosím, aby bylo opakováno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: O tomto návrhu dám hlasovat bez rozpravy. Kdo souhlasí, abychom vyhověli paní kolegyni Dundáčkové a opětně rozhodli v hlasování o prodloužení? Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 277 z přítomných 162 pro 139, proti 3. Sněmovna vyhověla námitce paní kolegyně Dundáčkové o výsledku hlasování.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o prodloužení lhůty k projednání u tisku 505. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 278. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 278 z přítomných 161 pro 81, proti 77.

 

Předpokládám, že bude stejná záznam o kontrolu výsledků hlasování. Vidím námitku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, zpochybňuji hlasování, protože jsem hlasoval ne, a na sjetině mám ano.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan kolega Váňa učinil námitku proti výsledku hlasování. O této námitce rozhodneme bez rozpravy v hlasování pořadové číslo 279.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP