(11.40 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Znovu chci vyjádřit ochotu diskutovat o otázce sdílených kompetencí, znovu chci vyjádřit ochotu diskutovat o systému, jak je nastavena organizační struktura co do kompetencí, rozhodovat o zřízení např. jednotlivých poboček, a jsem připraven v tomto ohledu hledat kompromisní názor zde na půdě Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Bohuslavu Sobotkovi. Zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo, ale s přednostním právem se přihlásil mimo rozpravu pan místopředseda sněmovny Ivan Langer. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych zareagoval na vystoupení pana ministra financí Sobotky, a musím říci, že i kdyby nás tisícinásobkem slov, kterými nás zaplavil ve svém vystoupení, přesvědčoval o tom, že tento zákon není z kategorie zákonů o zachování byrokracie na věčné časy a nikdy jinak, tak podstata je přesně opačná, než on to říká.

Tyto zákony jsou dalšími z kategorie těch, které lze popsat jako zákony, v nichž byrokracie vítězí nad zdravým rozumem, kdy namísto toho, aby stát a daňoví poplatníci za situace, kdy konečně existuje důvod v rámci vstupu České republiky do Evropské unie, někde na státní administrativě ušetřit tak, aby stát ušetřil, tak se děje pravý opak. Myslím si, že čísla o tom, že z devíti tisíc odejdou dva tisíce, jsou pravdivá a asi o nich není třeba spekulovat. Otázka ale zní, zda musí odejít pouze dva tisíce celníků a zaměstnanců, či nikoliv a zda tento zákon není přesně tím zákonem, kdy si zbývající vymýšlejí kompetence, aby odůvodnili svoji další existenci, aby odůvodnili další existenci určitých míst a aby odůvodnili svoji potřebu neodcházet z Celní správy někam pryč.

Musím říci zcela jednoznačně, že tyto zákony spadají do kategorie zákonů o zachování věčné byrokracie a nikdy jinak, že toto jsou zákony, které neznamenají nic jiného než rozšiřování - říkám a zbytečné rozšiřování - kompetencí Celní správy motivované jediným důvodem: zachovat co nejvíce míst v této složce.

Druhá poznámka, kterou mám. Prosím, aby pozornost tomuto zákonu věnovali také poslanci a poslankyně výboru pro obranu a bezpečnost, neboť bych se opravdu nechtěl dožít toho, aby po území České republiky se pohybovaly uniformované či neuniformované složky několikero policejních sborů, a tyto zákony nepřinášejí také nic jiného než další posilování kompetencí Celní správy v oblasti, která podle mého hlubokého přesvědčení je vyhrazena a měla by být i nadále vyhrazena Policii České republiky a policistům České republiky, nikoliv celníkům.

Z tohoto důvodu si dovoluji navrhnout, aby tento návrh zákona byl přikázán také k projednání výboru pro obranu a bezpečnost, a ač nejsem zastáncem několikerého projednávání zákonů v různých výborech, jsem přesvědčen, že zejména z druhého důvodu, tedy další rozšiřování kompetencí Celní správy a její posilování na úroveň Policie České republiky, si tento zákon zaslouží projednání také ve výboru pro obranu a bezpečnost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já se ještě zeptám, pane místopředsedo, jestli to navrhujete u všech třech.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Myslím si, že zákony jsou propojeny natolik, že stojí za to spojit toto projednávání v jedno, tedy přikázat všechny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já jenom, abychom neudělali někde procedurální chybu, abychom byli v pořádku. Dobře. To byl procedurální návrh o přikázání ještě výboru pro obranu a bezpečnost.

Dále se hlásí pan kolega Hojdar jako předseda hospodářského výboru.

 

Poslanec Josef Hojdar: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, protože tak jak tady bylo v několika projevech naznačeno, bude to mít i dopady do hospodářské sféry, žádám vás, abyste to také předložili do hospodářského výboru, jestli je to možné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Čili přikázání všech tří návrhů zákona do hospodářského výboru. To byla procedura s přikázáním. Ukončil jsem obecnou rozpravu, ve které nepadl ani u jednoho z návrhů návrh na vrácení a zamítnutí, a budeme se tedy zabývat přikázáním jednotlivým výborům s tím, že budeme nyní rozhodovat o tisku č. 504, bod č. 55, celního vládního návrhu zákona. Byly dva návrhy, o kterých musíme hlasovat. Jde o prodloužení, nebo o zkrácení lhůty. Dovolím si předřadit toto hlasování před vlastním přikázáním, abychom věděli, kolik na to bude času v jednotlivých výborech.

Pokusím se přivolat poslance z místnosti před sněmovnou. Odhlásím vás a požádám vás o novou registraci, abychom zjistili aktuální stav poslanců ve sněmovně.

 

Nejdříve rozhodneme o návrhu pana poslance a zpravodaje Miloslava Vlčka na zkrácení lhůty k projednání u bodu č. 55 o 20 dnů. Počkám, až se přihlásíte.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 269 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 269 z přítomných 153 poslanců pro 76. Návrh nebyl přijat.

 

Počkám na kontrolu hlasování, protože tyto dva návrhy jsou rozporné. Ptám se předsedů poslaneckých klubů. Pan ministr Milan Urban se hlásí s procedurální poznámkou.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, rozhodnutí, které se objevilo na sjetině, odpovídá mému vnitřnímu přesvědčení, ale přesto jsem hlasoval pro zkrácení lhůty a na sjetině mám křížek, takže zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vzhledem k tomu, že skutečně na hlasovacím zařízení byl rozdíl jednoho hlasu, bez rozpravy zahájím hlasování o námitce pana poslance a ministra Urbana.

 

Ptám se, kdo je pro přijetí této námitky proti výsledku hlasování. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 270 z přítomných 154 poslanců pro 105, proti 13. Návrh byl přijat.

 

V následujícím hlasování budeme tedy znovu rozhodovat o návrhu pana poslance Miloslava Vlčka na zkrácení lhůty k projednání o 20 dnů, tentokrát u tisku 504.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 271 a ptám se, kdo je pro návrh na zkrácení lhůty. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 271 z přítomných 156 poslanců pro 80, proti 71.

 

Ještě počkám s vyhlášením výsledků hlasování. Vidím, že je zájem o sjetinu, nechť to kontroloři jednotlivých klubů zjistí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP