(9.40 hodin)

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Dámy a pánové, v debatě se část naší opozice snaží vytvořit dojem, jako kdyby členové vlády neplnili zodpovědně svůj mandát. Člen vlády se zavazuje, tak jako poslanec, že bude působit ve prospěch všeho lidu a ve prospěch zájmů svého státu. Myslím si, že to je slib jasný. Politický život přináší mnoho komplikací a mnoho situací, kdy je odpovědností ústavního činitele, aby zvážil, které jednání, která situace přinese větší prospěch jeho zemi nebo naopak eliminuje riziko jeho zemi. Konstatuji, že jednání ministrů jednotlivých resortů na úrovni Bruselu je do té míry významné jednání, že účast na něm v každém případě přináší větší význam a větší prospěch České republice než kolize s interpelací.

Jestliže se ukazuje, že vstup České republiky do Evropské unie vyvolává v našich zvyklostech technické komplikace, jsem toho názoru, že nemůžeme udělat nic jiného, než tyto zvyklosti změnit. Myslím si, že je správné uvažovat o změně jednacího řádu tak, abychom omezili rizika a komplikace, které v současnosti chybou jednacího řádu vznikají.

Přesto však konstatuji zcela jasně, že výklad, který byl aplikován při včerejším přerušení interpelací, neodpovídá jednacímu řádu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Nyní tedy paní místopředsedkyně Kupčová, poté pan předseda poslaneckého klubu ODS Tlustý.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, nejdříve před svým vystoupením bych chtěla vznést námitku proti postupu předsedajícího pana místopředsedy Langera a chci, aby o této mé námitce bylo hlasováno po mém vystoupení, pokud si mohu vybrat. Já se totiž domnívám, že skutečně není zařazen bod a že skutečně mohou vystupovat jedině ti, kteří mají právo přednostního vystoupení a kteří mohou vystoupit kdykoli. Dokonce se domnívám, že není v moci řídícího schůze, aby tuto zásadu jednacího řádu nerespektoval.

Teď k problematice samotné. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem jeden z místopředsedů, který poměrně často řídí interpelace. Musím říci, že ani mně se příliš nelíbí průběh interpelací, a nejsem určitě sama, je nás hodně, a to napříč politickým spektrem. Výsledkem tohoto pocitu a tohoto poznání je návrh novely jednacího řádu, který tady leží od léta, a kdybychom my všichni byli konstruktivnější, mohla se změna přijmout a mohlo dojít ke změně již od 1. 1. příštího roku. Takto to vypadá při tomto našem postupu, že se možná dopracujeme k nějaké změně v polovině příštího roku.

Já bych ale, vážené kolegyně a vážení kolegové, chtěla přece jen se ještě zmínit o tom včerejším průběhu. Nemáme nový jednací řád a jednací řád počítá se situacemi, které nastaly včera. Přecituji vám ustanovení jednacího řádu § 111 odst. 7: "Není-li interpelovaný při přednesení ústní interpelace přítomen nebo prohlásí, že na ústní interpelaci, popř. doplňující otázku není možné odpovědět bezprostředně, odpoví poslanci písemně do 30 dnů."

Jiná možnost není, a já se tedy spolu s předsedou vlády domnívám, že postup paní místopředsedkyně nebyl zcela správný. Je pravda, že Poslanecká sněmovna v minulých obdobích přijala usnesení, kterým žádá předsedu vlády či jím pověřeného místopředsedu, aby byl přítomen po celé jednání schůze Poslanecké sněmovny, nicméně mi, kolegové a kolegyně, dáte zapravdu - a myslím si, že i řídící schůze - že tato zásada nebyla dosud vyžadována při interpelacích. Můžeme měnit zvyklosti, ale já se nedomnívám, že by to bylo příliš praktické, protože interpelace jsou rozděleny na dvě části. První část jsou interpelace na předsedu vlády, ten je vždy přítomen, pokud nejsou vážné důvody pro to, aby se nemohl účastnit, a poté na jednotlivé ministry vlády. Včerejší ministři byli omluveni. Já sama si netroufnu posuzovat, jestli jejich omluvy byly vážné, ale samozřejmě že musím vycházet z toho, že to byly důvody vážné. Když se na to podívám - a nebudu citovat - kromě zahraničních cest, které tady byly zmiňovány, a důležitých jednání v souvislosti s Evropskou unií to byla např. i účast na jednání výboru v Senátu. Myslím si, že je velmi problematické neúčastnit se takovýchto jednání.

Chtěla bych na vás apelovat: buďme konstruktivnější, domluvme se na případných změnách v novele jednacího řádu. Myslím si, že toto zrovna není vhodná doba, vhodný okamžik pro to, abychom se tady navzájem přesilovali a přetahovali o to, jak mají vypadat interpelace. Je na to jiný nástroj. My máme před sebou spoustu pevně zařazených bodů a včera jsme nedokončili ani body včera pevně zařazené. Já vám děkuji za pochopení. (Potlesk z lavic ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní místopředsedkyně. Rekapituluji váš návrh, a to hlasování o vyslovení námitky proti postupu předsedajícího. Dodávám sám za sebe - dobře mi tak. Nicméně obávám se, že celý průběh rozpravy to nezmění, neboť teď už jsou přihlášeny jen osoby s přednostním právem, resp. osoba, která vystupuje jménem poslaneckého klubu. Další přihlášky nemám. Je přihlášen pan kolega Tlustý a pak poslanec Janeček jménem poslaneckého klubu KDU-ČSL. Pokud se nikdo jiný nebude hlásit, vystoupí tito dva. Uvidíme, zda celá rozprava skončí.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nechci zdržovat, ale pokud pan místopředseda změní postup v případě, že by se někdo přihlásil, někdo, kdo nemá právo přednostního vystoupení, tak samozřejmě netrvám na své námitce.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, rozumíme si, děkuji. Slovo má předseda poslaneckého klubu Vlastimil Tlustý, připraví se pan kolega Janeček jménem poslaneckého klubu KDU-ČSL.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo vlády, vážená vládo, dámy a pánové, chci se vás zeptat, jak hluboko jste klesli, když se pokoušíte vysvětlit nevysvětlitelné a snažíte se osočovat druhou stranu z věcí, které nemůžete v žádném případě prokázat, protože my vám můžeme prokázat, že jste postupovali nekorektně, a že tedy dnes lžete.

A teď ta fakta. Pane předsedo vlády, interpelace jsou součástí jednání sněmovny, a pokud byste tomu nevěřil, přečtěte si § 110 odst. 2 jednacího řádu. To za prvé. To znamená snaha prohlásit interpelace za něco mimo řádný program schůze je naprosto prokazatelně marná.

Za druhé mi dovolte ocitovat usnesení č. 31 z 23. července 1996, které stanovuje, ne žádá, účast předsedy vlády nebo pověřeného místopředsedy vlády. To se, pane předsedo vlády a vážení pověření či nepověření místopředsedové, prokazatelně nestalo. V okamžiku přerušení včerejší schůze tu nebyl přítomen ani předseda vlády, ani žádný místopředseda. Dokonce - a teď bych prosil, aby všem médiím byl dán k dispozici záznam z kamer z Poslanecké sněmovny - pane předsedo vlády, prokazatelně v okamžiku, kdy paní místopředsedkyně Němcová, kterou tady vaši kolegové urážejí jen proto, aby zakryli fakta, nikdo ve vládních lavicích neseděl. Já prosím nevím, co znamená vaše věta, že vaši ministři byli k dispozici. Nevím kde a nevím komu. (Potlesk z lavic ODS.) Já trvám na tom, že ve vládních lavicích nebyla ani noha, pane premiére. Nebyl tu vůbec nikdo. Dokonce nám tady pan ministr Gross říká, že se to bude opakovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP