(9.30 hodin)
(pokračuje Rujbrová)

Chtěla bych říci, že pro mě, a očekávala bych to i od ostatních poslanců, a zejména od členů vlády, je nejvyšší autoritou ústava, základní zákon tohoto státu, který dává poslancům právo se ministrů ptát a ministrům povinnost na tyto dotazy odpovídat. Chci požádat členy vlády, aby uzpůsobili svůj pracovní program tak, aby plnili své povinnosti, které jim ukládá základní zákon tohoto státu, anebo aby navrhli změnu tohoto zákona. Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že tuto diskusi, jakkoliv ji mnozí z vás považují za zbytečnou, považuji za důležitou, aby se některá stanoviska a postoje vyjasnily, sděluji, že dám slovo i těm osobám, které se z jednacího řádu netěší přednostnímu právu vystoupit, tak aby měl možnost se vyjádřit každý ze členů Poslanecké sněmovny.

Reagovat bude ministr vnitra.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Jednu drobnou poznámku. K tomu, pane předsedající, nemáte oprávnění ze zákona. Ale to jsem říci nechtěl. To, na co jsem chtěl reagovat, je vystoupení paní kolegyně Rujbrové.

Chtěl bych, kolegyně a kolegové, abychom si uvědomili, že na radě ministrů to není nějaké jednání s Evropskou unií. Bilaterální jednání skutečně lze přizpůsobit termínům jednání Poslanecké sněmovny. A tam sněmovna musí mít přednost. Ale jednání rady ministrů je jednání, kdy se přijímají nařízení, kdy se přijímají směrnice. A ať se vám to, kolegyně nebo kolegové, líbí, nebo nelíbí, tak nařízení a směrnice jsme potom povinni my implementovat. A jestli nechcete, aby při jejich vzniku se mohla Česká republika vyjadřovat, tak si myslím, že se dostáváme do pozice, kdy Česká republika bude pasivně přijímat to, co bude přicházet do Bruselu. A to si myslím, že by bylo daleko nezodpovědnější.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji za upozornění, pane ministře, nicméně podle mne vystoupení několika členů vlády několikrát otevřelo rozpravu k bodu, který se týká procedury. Opravdu se domnívám, že stojí za to nevyhradit tuto debatu jenom úzkému kruhu vyvolených. Má-li někdo námitku proti postupu předsedajícího, nechť ji prosím podá.

Slovo má pan ministr Dostál. Připraví se paní místopředsedkyně Kupčová.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Dámy a pánové, vážený pane předsedající, rád bych využil nabídky paní poslankyně Němcové k omluvě, protože zřejmě neví, že pan poslanec Krill, tedy člen ODS, stáhl svou interpelaci. Řádně mi to oznámil, že interpelaci nepodá, a já jsem se proto nedostavil. Myslím si, že by se mi měla paní poslankyně omluvit.

Přesto ještě dodám něco, co považuji za velice nutné. Nemyslím si, že včerejší exces byl záležitostí ministrů a této sněmovny. Domnívám se, že je to hlavně selhání paní místopředsedkyně Němcové. A je to tím, že paní místopředsedkyně Němcová se prostě nevyrovná s tím, když je přítomna televizní kamera. Paní místopředsedkyně Němcová okamžitě své vystupování mění ve "one woman show", do češtiny přeloženo: "Táto ve Ždáru, dívej se, v noci budu v televizi." (Hlasité bušení do lavic členy ODS. Velký hluk v sále.)

Už jste doplácali, republikáni?

Druhá věc, na kterou je důležité upozornit, je, že si všimněte jedné skutečnosti. Kdykoliv v této sněmovně paní Němcová vystoupí, tato sněmovna zdrží své jednání o dvě hodiny, tři hodiny, nebo až o tři dny. Na minulé schůzi paní Němcová vystoupila s návrhem zařazení bodu, který pak trval dva dny. Přitom tento bod mohl pohodlně projednat příslušný výbor.

Domnívám se, a to myslím vážně, že ze strany paní místopředsedkyně a hlavně ze strany ODS jde čím dál tím více o úmyslné obstrukce, o zastavení práce tohoto parlamentu. Proto se tak paní poslankyně neustále obrací na televizního diváka - dokázat, že tento parlament není schopen pracovat, a z toho vyvodit jisté politické body pro svoji stranu. Domnívám se, že paní místopředsedkyně ve své funkci by měla mít jistou nadstranickost.

Na závěr. Domnívám se, že její místopředsednictví by ODS měla zvážit a měla by přemýšlet o tom, jestli paní místopředsedkyně neměla být ze své funkce odvolána. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím všechny kolegy a kolegyně, aby zachovali klid v průběhu vystoupení některých řečníků. Každému, kdo bude chtít reagovat, vystoupit, řádně se přihlásí, tak jak jsem již avizoval, udělím slovo.

Omlouvám se paní místopředsedkyni Kupčové. S faktickou poznámkou se hlásí kolegyně Němcová. Poté pan kolega Nečas.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Chci sdělit panu ministru Dostálovi, že jsem ho omluvila ve chvíli, kdy jsem řídila interpelace a došlo na interpelaci, kterou vznášel pan poslanec Krill. Já jsem na sněmovnu oznámila, můžete si prosím ověřit, pane ministře, ve stenozáznamu, že omlouvám jak pana poslance Krilla, tak pana ministra Dostála, protože po vzájemné dohodě bude interpelace vyřešena písemně. Na další sprosťárny nebudu reagovat. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ještě prosím o chvilku strpení. Slovo má kolega Nečas s faktickou poznámkou a poté je přihlášena místopředsedkyně sněmovny Kupčová.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych velmi poprosit pana ministra Dostála, který tady zrovna neexceluje se svým gentlemanstvím vůči kolegyním, aby když mluví o paní poslankyni nebo o paní místopředsedkyni Němcové, aby používal tato slova, aby nemluvil o paní Němcové. To za prvé.

Za druhé. Jsem přesvědčen o tom, že zpupná arogance, kterou tady předvádějí členové vlády, je nejenom urážkou voličů, ale především urážkou této sněmovny.

Vážení členové vlády, přečtěte si prosím ústavu. Vy jste zodpovědní této sněmovně. Vy nejste zodpovědní bruselským úředníkům, vážený pane ministře vnitra, vaší prvořadou povinností a ústavním slibem je plnit to, co vám ukládá ústava a zákon o jednacím řádu. (Potlesk poslanců ODS.) To znamená, že vy můžete poslat svého náměstka. Zde ve sněmovně při interpelacích jste nezastupitelný svým náměstkem. Můžete tady být pouze vy. (Smích a hlasy ze sálu.) A jestliže se tomu smějete, tak to jenom dosvědčuje to, že opravdu svůj ústavní slib ignorujete, a je dobře, že to občané České republiky vidí. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Reagovat bude ministr vnitra poslanec Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci. Chtěl bych, pane místopředsedo, abyste vzkázal panu poslanci Nečasovi jednu věc. Měl jsem pocit, že o politickém životě toho ví trochu více, než předvedl. A buďto platí, že tedy o něm neví tolik, což z tohoto vystoupení jednoznačně vyplývá, anebo vědomě lže veřejnosti v tomto státě. Platí jedna, nebo druhá teze.

Nejde o žádné jednání s bruselskými úředníky. Jde o jednání dvaceti pěti ministrů vnitra. Jestli chcete, aby Česká republika na jednání ministrů vysílala úředníky, a náměstek není nikdo jiný nežli úředník, a úředníci rozhodovali o tom, jestli Česká republika bude přistupovat na to, jak bude vypadat azylová procedura, jak bude vypadat povolení na náš pracovní trh, jak bude vypadat povolovací režim, jak budou vypadat doklady v Evropské unii, tedy i doklady pro české občany, jestli tam budou otisky prstů nebo fotografie, tak jestli takovéto zásadní věci chcete, aby rozhodovali úředníci a ne politici, kteří mají mandát, tak to řekněte. Tak to řekněte, že chcete, aby Česká republika nehájila své zájmy na poli Evropské unie. Jestli vám jsou přednější politické půtky zde v této sněmovně, které drtivou většinu lidí už otravují, tak to také řekněte. Ale pak poškozujete zájmy tohoto státu, a to je bez jakýchkoliv pochybností. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Udělím slovo panu premiérovi. Prosím jen, abyste mi dal možnost vystoupit dříve.

Kolegyně a kolegové, prosím o jednu věc. Měl jsem v úmyslu umožnit v rámci debaty k proceduře týkající se interpelací vystoupit každému kolegovi, každé kolegyni. Nicméně mám obavu, že se celá debata posouvá jiným směrem. Prosím, aby každý, kdo vystupuje, své vystoupení zvážil.

Slovo má s faktickou poznámkou předseda vlády. Jinak platí řádné pořadí přihlášek - místopředsedkyně Kupčová, předseda poslaneckého klubu Tlustý, pan kolega Janeček.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP