(9.20 hodin)
(pokračuje Kováčik)

To je ten základní problém. Bez toho, aniž by se příslušný ministr nepřítomný zde v sále omluvil. Musím však v zájmu objektivity říci, že ta míra, pravda, dosud nebyla taková, ale že i za předchozích vlád, a tím nemyslím jenom tu předchozí vládu Miloše Zemana, ale tím myslím i vládu Václava Klause, byly problémy, že nebyl přítomen ministr, aniž by se omluvil.

Pojďme se tedy pobavit o tom, že na nejbližším zasedání organizačního výboru navrhneme - buď já, nebo kdokoli jiný z členů organizačního výboru - nový bod programu organizačního výboru, který by se zabýval otázkou řešení přítomnosti vlády na jednání sněmovny. Přiznám se, že mám řadu různých jednání jako člen vedení své politické strany, která probíhají nebo jsou svolávána rovněž na dobu, kdy probíhá jednání sněmovny, a přesto si nedovolím, jestliže mám od občanů svěřen mandát, tato jednání upřednostňovat před jednáním Poslanecké sněmovny. Vláda je ten, který je sněmovnou kontrolován - i prostřednictvím interpelací. Já bych žádal, abychom se domluvili příští středu na organizačním výboru, jakým způsobem přimět vládu k tomu, aby tady prostě o těch interpelacích seděla.

My máme dost často jako Poslanecká sněmovna jeden velký problém, a tím problémem je náš klesající kredit u občanů České republiky. Jestliže si kdokoli myslí, že kredit této Poslanecké sněmovny tím včerejším podvečerem stoupl, tak je na velkém omylu. Je to - a troufám si to tvrdit - i přímé ohrožení demokracie jako takové. Pojďme se zamyslet i nad těmito širšími souvislostmi. Chce snad někdo něco jiného v této zemi, než je to, co je teď tady? Já si myslím, že chceme, aby mechanismy, které jsou, mechanismy, které vycházejí z vůle občanů, byly také dodržovány. Jestliže my sami, ať už jsme ve vládní funkci nebo v poslanecké funkci, to dodržovat nebudeme, potom nenadávejme médiím, potom neplačme na špatném hrobě, že nám klesá kredit. Navrhuji, aby se touto záležitostí zabýval organizační výbor, aby se touto záležitostí zabývalo nejbližší zasedání vedení Poslanecké sněmovny, abychom zdárně vyřešili otázku, která dnes zdržuje od rána projednávání zákonů, které na prosincové schůzi Poslanecké sněmovny máme do Vánoc, možná do konce tohoto roku stihnout.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo. Nyní vám sdělím pořadí přihlášených, a to zní: pan premiér Špidla, poté pan ministr Gross, pan ministr Dostál, paní kolegyně Kupčová, pan kolega Janeček. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Myslím, že nemá smysl, abych rozjížděl velkou ideologickou debatu, která by mimo jiné velmi významně ztratila čas pro věci, které má sněmovna před sebou, a je potřeba, aby je zvládla. Ale přesto mi dovolte, abych konstatoval: Interpelace paní místopředsedkyně ukončila před interpelací Davida Šeicha a konstatuji, že pan ministr Škromach byl přítomen. Pan ministr - místopředseda vlády Gross… (Přerušen hlasy: Nebyl.) Pan ministr Škromach na interpelaci odpovídal. (Poznámky z pléna. Hlas: Během interpelace.) Během interpelace, jistě, interpelace jsou interpelace na ministry. Ministři, kteří byli interpelováni, byli přítomni. Pan ministr Gross byl omluven, protože byl na cestě do Bruselu. Bohužel - nebo bohudík mezi povinnosti členů vlády vstupem do Evropské unie patří i tyto zahraniční cesty. Pan ministr Čermák byl ze stejného důvodu v zahraničí.

Konstatuji, vážené kolegyně a vážení kolegové, že není pravdou, že ministři této vlády se nedostavují na interpelace. Konstatuji, že interpretace jednacího řádu, kterou přednáší paní místopředsedkyně Němcová je vysloveně excesivní a nemá oporu v textu a zvyklostech. Co ale považuji za klíčové, je, že páni ministři byli k dispozici a ostatním pánům a dámám ministrům nešikovným postupem paní předsedající bylo znemožněno přednést veřejně svoji interpelaci v čase, který byl vyhrazen.

Děkuji. (Potlesk části poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nyní má slovo pan ministr Gross, poté pan ministr Dostál, paní místopředsedkyně Kupčová, pak se přihlásil předseda poslaneckého klubu ODS Tlustý a potom pan kolega Janeček.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci. Já tedy nevím - je 9.25 hodin. Dvacet pět minut tady trávíme debatami těch, kteří si stěžují na to, že někdo zdržuje jednání sněmovny. To je první poznámka.

Za druhé bych ale chtěl říci jednu věc. Zásadně odmítám - zásadně odmítám, že nepřítomnost alespoň některých členů vlády, těch, o kterých vím já, by byla chybou těchto členů vlády anebo špatnou organizací práce, jak to tady nazvala paní místopředsedkyně Němcová. To je velmi nefér a je to ve své podstatě podle mého názoru nařčení, které když by zůstalo bez reakce, by způsobilo, že by si občané mohli myslet, že to tak skutečně je.

Na mě bylo včera 14 interpelací - 14 interpelací ze 39. To mě může těšit, takovýto zájem. - Tam někdo něco vykřikoval, pane předsedající, prosím, aby to buď někdo přetlumočil, abychom věděli, co tam ten člověk vykřikoval, anebo ať ten člověk nevykřikuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane místopředsedo vlády, já už jsem upozornil všechny poslankyně a poslance, že pokud chtějí vystoupit, nemají projevovat svůj zájem z místa, ale přihlásit se, a že jim v tomto bodě dám slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Děkuji. V každém případě situace je taková, že Česká republika vstupuje do Evropské unie. Česká republika se musí účastnit jednání příslušných výborů a orgánů Evropské unie. A už je to prostě tak, že s některými časy nic nenaděláme minimálně do okamžiku, kdy Česká republika bude předsedající zemí na ten příslušný půlrok. Je to prostě tak, že Rada ministrů vnitra zasedá vždy ve čtvrtek. A zasedá někdy i dvakrát měsíčně. Pokud chcete, aby Česká republika na jednání této rady zastupována nebyla, tak to prosím řekněte a sdělte to pak občanům tohoto státu, že se nechcete podílet na rozhodování o takových zásadních věcech, jako je to, jak bude vypadat azylová procedura v rámci Evropy, jestli tady budeme akceptovat, nebo nebudeme akceptovat pracovní povolení, která jsou azylantům vydávána v Řecku, ve Španělsku. Jestliže chcete, aby k takovýmto věcem se Česká republika neměla možnost vyjádřit a hájit své zájmy na poli Evropské unie, tak je to zapotřebí sdělit. Anebo pokud se shodneme na tom, že tyto zájmy musí být hájeny, a já si myslím, že každý rozumný člověk musí říci, že hájeny musí být, tak pak budeme muset my přizpůsobit své jednání tomu, co je v tuto chvíli vyšší autoritou. A vyšší autoritou je zasedání rady ministrů minimálně v tom slova smyslu, že s termínem tohoto zasedání prostě nehneme.

Takže je mi líto, že jsem tady včera být nemohl. Já se vám přiznám, že bych daleko raději polemizoval s pány poslanci Langerem, Bílým a dalšími, nicméně moje povinnosti mi to neumožnily. Já samozřejmě své povinnosti ze zákona splním. To znamená, pokud byla přednesena interpelace, tak na ni bude písemně reagováno. Jsou ale situace, kdy člověk musí stanovit určité priority, a já ty priority stanovuji v zájmu této země. Je mi líto, ale jinak to organizovat nejde a znovu upozorňuji - toto se zřejmě bude opakovat, protože Rada ministrů vnitra zasedá ve čtvrtek a zasedá někdy i dvakrát do měsíce, nejméně jednou do měsíce. Občas to zřejmě vyjde tak, že dojde ke kolizi s jednáním Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. S faktickou poznámkou paní kolegyně Rujbrová, poté pan ministr Dostál.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Dovolte, abych krátce reagovala na vystoupení pana ministra, který se vyjádřil, že bychom všichni měli respektovat vyšší autoritu, kterou je například jednání s Evropskou unií v Bruselu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP