(9.10 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo. Slovo má nyní předseda vlády, prosím.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Musím konstatovat několik zásadních věcí.

Za prvé. Paní poslankyně nepostupovala v souladu s jednacím řádem. Nebylo jejím oprávněním neumožnit ministrovi Šimonovskému odpovědět na interpelaci před tváří poslance, který interpeloval, a lidmi, kteří případně na informace hledí. Nebylo to jejím právem a zásadně zasáhla do práva poslance a do práva ministra odpovědět na interpelaci v čase, který je určen. (Nesouhlasná reakce poslanců ODS.)

Vážení přátelé, vážení kolegové, nedoložíte žádným momentem jednacího řádu, že paní kolegyně postupovala odpovídajícím způsobem.

Za druhé. Chci konstatovat, že je podstatné, že parlament se řídí zvyklostmi. Není mi znám jediný okamžik, kdy po celou dobu interpelace - a byly jich už stovky - byl přítomen premiér nebo místopremiér, po celou dobu. Konstatuji, že interpelace mají zvláštní charakter. Je to charakter, který lze definovat takto: jsou to interpelace členů vlády, nikdo jiný, kdo je přítomen, nemá možnost reagovat, pouze interpelovaný a interpelující.

Dámy a pánové, sněmovna funguje, sněmovna má svůj program tak, že běží normální program, program interpelací členů vlády, nikoli vlády jako takové, a poté případně navazuje další běžný sněmovní provoz. Sněmovní zvyklosti po dobu několika let, a možná, že se mýlím, ale nejsem schopen si upamatovat, že by existoval režim, který paní místopředsedkyně požaduje, fungoval tímto způsobem.

Považuji za zcela samozřejmé, že sněmovna může přemýšlet o nějakém jiném řešení. A považuji za zcela samozřejmé, že takovéto řešení bude respektováno a přijato, protože prostě sněmovna je v parlamentní demokracii suverén, a o tom nepochybuji.

Konstatuji pouze, že panu ministru Šimonovskému bylo znemožněno veřejně přednést odpověď na interpelaci. Tím bylo poměrně významně narušeno jeho právo. Paní místopředsedkyně neměla z jednacího řádu tuto možnost postupu a dopustila se v tomto chyby.

Konstatuji dále, že například paní ministryně a poslankyně Buzková byla připravena odpovědět na interpelaci, byla přítomna v budově parlamentu, a ani jí nebylo umožněno na tuto interpelaci odpovědět.

Dámy a pánové, jistěže prověřím omluvy jednotlivých ministrů. Je jasné, že je potřebné, aby ministr přítomen na interpelaci byl, pokud nemá opravdu vážné důvody, a někdy existují. Ale přesto konstatuji, že postup, který byl zvolen, neodpovídá jednacímu řádu, a považuji za samozřejmé, že sněmovna může učinit některá usnesení a změny, které jednací řád nebo naše zvyklosti upřesní, a to samozřejmě bude plně respektováno.

Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má kolegyně Němcová.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážený pane premiére. Vy jste měl jedinou možnost. Vy jste měl možnost přistoupit k tomuto mikrofonu a říci: Omlouvám se vám, občané České republiky, nezvládli jsme jako vláda situaci, nedomluvili jsme se, nejsme schopni si zorganizovat práci tak, abychom své sněmovní povinnosti byli schopni plnit.

To byla vaše jediná šance, kterou jste měl, abyste v tuto chvíli řekl. Ale protože jste se zachoval tak, jak jste se zachoval, tak myslím, že je to také k něčemu dobré. Je to minimálně dobré k tomu, aby si ti, kteří naše vystupování a naše jednání sledují u televizních obrazovek, uvědomili, jakým způsobem tato vláda vládne. Ona sama udělá chybu, nikdo z vládních představitelů v těchto lavicích nebyl, ani jeden jediný. Jestliže mi chcete říci, že paní ministryně Buzková se pohybovala v těchto prostorách, to já neupírám, ale nejsem jasnovidec, já když sedím a řídím schůzi, tak pouze vidím, zda paní ministryně Buzková a ostatní členové vlády sedí v lavicích, ve kterých sedět mají v době interpelací, anebo nesedí. Já nemohu reagovat na to, zda někde chodí na chodbách nebo zda mají nějaké jednání ve své kanceláři. Mají být tady a mají být přítomni. To za prvé.

Ale tím, jak jste vystoupil, pane premiére, tak jste dostatečně nastínil styl vašeho vládnutí, styl vaší arogance, se kterou se stavíte k tomu, jak se poslanci připravují na interpelace, jaké problémy svých regionů a svých občanů reflektují, a myslím, že je to velmi dobrá ukázka.

Chtěla bych dodat ještě jednu věc. Snažila jsem se o to, aby Poslanecká sněmovna měla lepší jméno, než jaké má. Snažila jsem se o to několika kroky, naposledy při schvalování programu této schůze. Snažila jsem se vás přesvědčit o tom, že nejsme schopni regulérně, kvalitně a se vší zodpovědností projednat množství zákonů, které nám byly dodány na poslední chvíli. Snažila jsem se vám říci a vyzvat vás k tomu, abyste se chovali jako zákonodárci zodpovědně, protože 10 dnů na to, abychom přečetli 30 nových zákonů, které mají více než dva tisíce stran, je jasné, že nikdo z vás neměl šanci. Jestli měl, prosím, teď vystupte a teď vy, kteří jste si všech těch 30 zákonů přečetli v době 10 dnů, vy všichni, kteří jste si udělali jasno, zda jsou to zákony potřebné, zda jsou vhodné a dobré, zda řeší postavení našich občanů lépe než ty dosavadní, prosím, vystupte a řekněte, že jste to vy, a já se vám všem omluvím.

Snažila jsem se tedy vás přimět k tomu, abychom jednali racionálně. Ono by to nepomohlo pouze nám, ale pomohlo by to také vládě, protože vláda by nebyla zavalena nesmyslným množstvím, které potom přesouvá na sněmovnu, a mohla by sedět zde v době interpelací a plnit své ústavní povinnosti. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nyní jako první požádal o možnost vystoupit předseda poslaneckého klubu KSČM. Mohl bych dát přednost panu premiérovi, který se rovněž hlásí, pouze kdyby se jednalo o faktickou poznámku. Pan premiér vystoupí hned po předsedovi klubu KSČM Pavlu Kováčikovi.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, pane premiére, vážená vládo, paní a pánové. Je tady spor o to, že včera, kdy jsem tady hovořil, tak jsem zmiňoval kontrolní funkci parlamentu vůči vládě. V této situaci jsem se tak trochu zastal vlády a zastal jsem se vládní koalice. Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán a byl po zásluze potrestán vzápětí.

A teď skutečně musím tady konstatovat, že velmi vážně bylo dotčeno právo poslance ve vyhrazeném čase, který je plánován naprosto dlouhodobě dopředu, se kterým všichni počítají, že v té době budou interpelace na premiéra a že v té době budou interpelace na ministry, tak bylo dotčeno právo poslance svoji interpelaci přednést.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP