Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
28. listopadu 2003 v 9.03 hodin

Přítomno: 169 poslanců

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, přeji hezké páteční ráno. Zahajuji v pořadí již čtvrtý jednací den 23. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás s pro mne typickým optimistickým úsměvem vítám v jednacím sále. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na této schůzi, respektive na dnešním jednání, požádali tito poslanci: Jan Kavan - zahraniční služební cesta, Jan Klas pro nemoc, Petr Kott pro nemoc, Jaroslav Zvěřina - účast na jednání COSAC v Římě.

Z členů vlády se dnešního dne omlouvá ministr spravedlnosti Karel Čermák z důvodu jednání Rady ministrů vnitra a spravedlnosti zemí EU v Bruselu, pan ministr obrany Miroslav Kostelka z důvodu oficiální návštěvy Slovinska, Pavel Němec - setkání ministrů EU k politice bydlení v Padově a ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda z důvodu zasedání Mezivládní konference v Neapoli.

Dnešní jednání zahájíme bodem č. 51, který nám zůstal neprojednaný ze včerejšího dne, a dále se budeme věnovat bodům pevně zařazeným na dnešní den, a to v pořadí bodů 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 a 61.

Pan kolega Třešňák má náhradní kartu č. 1.

Dříve než přistoupíme k projednávání bodů 51 až 61, požádala o slovo kolegyně místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová. Poprosím vás, kolegyně a kolegové o klid. Prosím, paní kolegyně.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové. Já bych vás v úvodu dnešního dne ráda pouze informovala o průběhu včerejších interpelací, které jste zčásti mohli, anebo nemohli sledovat. Byla jsem nucena přistoupit k ukončení těchto interpelací ještě před vypršením zákonné lhůty. Důvodem k tomuto kroku byla nepřítomnost premiéra, nepřítomnost jeho zástupců, to znamená vicepremiérů, nepřítomnost všech ministrů vlády.

V úvodu ovšem chci poděkovat přece jenom těm, kteří alespoň v úvodu interpelací zde přítomni byli a na odpovědi poslanců odpověděli. Byla to paní ministryně Součková, pan ministr Škromach a v bloku interpelací na premiéra také premiér České republiky. Dostavil se do Poslanecké sněmovny v průběhu projednávání také pan ministr Šimonovský. I on chtěl být přítomen a odpovídat na dotazy, které na něj byly v rámci interpelací připraveny. Bohužel ani na něj nedošlo, protože usnesení, které Poslanecká sněmovna má a které nám ukládá, aby při projednávání, nebo při zasedání, nebo při jednání Poslanecké sněmovny byl přítomen premiér či místopředseda vlády, mi neumožnilo v interpelacích pokračovat.

Chtěla bych říci, že to je bezprecedentní záležitost. Chtěla bych vám říci, že jestliže řídíte schůzi a za vámi je lavice vlády naprosto prázdná a tady předstupují poslanci a čtou do prázdných vládních lavic interpelace, tedy problémy, se kterými se na ně obracejí občané České republiky, že to je nejenom pohrdání Poslaneckou sněmovnou, ale ve svém důsledku je to pohrdáním občany České republiky. Já jsem to takto interpretovala ve chvíli, kdy jsem schůzi řídila, a chci, abyste tuto mou interpretaci bez jakéhokoliv zkreslení slyšeli vy zde, přímo na mikrofon. Myslím si, že takto opravdu pokračovat dál není možné.

Já bych chtěla slyšet zástupce vlády, kteří nám vysvětlí, co je k tomuto kroku vedlo, jak hodlají dále pokračovat a jak se hodlají postavit k povinnostem, které v rámci ústavního slibu našim občanům dali. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní místopředsedkyně. O slovo požádal předseda poslaneckého klubu KSČM. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, pane premiére, vážená vládo, paní a pánové. Zajisté mi potvrdíte - my, co jsme tady spolu poněkud déle - že za žádné vlády, která tady vládla v České republice, nenastala situace, kdy by bez vážného důvodu, bez nějaké vážné katastrofy, která neumožnila ani se omluvit - vážení, nemůžeme přijít na interpelace proto a proto - nestalo, že by takto masivně byl onen jeden z mála nástrojů, které občané mají na přímé oslovení výkonné moci, pominut.

Já bych chtěl za prvé - a kdyby to paní místopředsedkyně Němcová neudělala, učinil bych tak já - požádat předsedu vlády, aby Poslanecké sněmovně, a tím i občanům České republiky vysvětlil důvod, který vedl k tomu, že včerejší interpelace musely být pro neúčast vlády přerušeny, respektive ukončeny předčasně, s tím, že bych skoro rád, i když chápu, že někdy některé interpelace se těžko snášejí, těžko přežívají, ale přece jenom bych byl rád, aby to vysvětlení bylo doprovázeno současně možná i trochu gentlemanskou dohodou o tom, že napříště je lépe ten problém vyřešit předem tím, že se domluvíme, že je takový problém, který neumožňuje účast na interpelacích, a že se předem omluvíme.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP