(16.00 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji a ptám se, jestli někdo tento návrh zpochybňuje. Pokud tomu tak není, budeme postupovat podle navržené procedury.

Teď si ale vybavuji, že jsem zapomněl na to, že svého času mi pan poslanec Kučera sdělil, že má náhradní kartu č. 12, a já jsem to zapomněl sněmovně sdělit. Činím to tedy alespoň nyní.

Pokud tedy nemá nikdo jiný návrh procedury, než uvedl pan poslanec Ibl, pak budeme postupovat podle jeho návrhu. Prosím tedy, abyste nám, pane zpravodaji, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy, stanoviska k nim, abychom o nich mohli hlasovat.

Dovolím si ale ještě přivolat poslance, kteří mají zájem hlasovat. Znovu bych rád vás požádal, abyste se všichni posadili, abychom mohli hlasovat.

Prosím tedy o jednotlivé návrhy.

 

Poslanec Petr Ibl: První hlasování tedy bude o bodu B4. (Stanovisko zpravodaje spíše negativní, předkladatele negativní.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování pořadové číslo 580 a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 580 se z 168 poslanců 56 vyslovilo pro, 93 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Ibl: V důsledku toho se body A8, C1, C2, C3 a D2 stávají nehlasovatelnými.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Je s tím souhlas? - Hlásí se pan poslanec Kladívko.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Pane předsedo, myslím si, že hlasovatelný zůstává pozměňovací návrh D2, který řeší stejnou problematiku bodu 16 jiným způsobem, takže by se o něm mělo dát hlasovat.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Jaký je názor zpravodaje?

 

Poslanec Petr Ibl: Souhlasím s tím stanoviskem, které přednesl pan poslanec Kladívko, že tedy bod D2 je hlasovatelný.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže jestli jsem to správně pochopil, budeme nyní hlasovat o bodu D2. Prosím o stanoviska. (Stanovisko zpravodaje i předkladatele bylo záporné.) Děkuji.

 

Zahajuji tedy hlasování pořadové číslo 581 a ptám se, kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto pozměňovacímu návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 581 se z celkového počtu 169 poslanců 96 vyslovilo pro, 59 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Ibl: Nyní bychom měli hlasovat o bodu B2 a D1, což jsou společné návrhy na vypuštění článku I bod 11. Čili tento bod je navržen k vypuštění. (Stanovisko zpravodaje i předkladatele bylo kladné.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování pořadové číslo 582 a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 582 se z přítomných 169 pro vyslovilo 164 proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Ibl: Další hlasování by mělo být společné pro body A1 až A6. (Stanovisko zpravodaje bylo kladné.)

 

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák Já bych v tomto případě navrhoval, abychom hlasovali o těchto bodech jednotlivě, poněvadž k bodům A1 a A2 mám negativní stanovisko, kdežto s body A3, A4, A5 a A6 mám stanovisko kladné.

 

Poslanec Petr Ibl: Já jsem navrhoval hlasovat o bodech A1 až A6 společně, pan ministr navrhuje hlasovat jednotlivě. Zeptal bych se pana ministra, je-li možno hlasovat společně o bodech A1 A2 a pak společně o bodech A3 až A6. (Ministr Čermák souhlasí.)

Budeme tedy nyní hlasovat společně o bodech A1 a A2. (Stanovisko zpravodaje bylo kladné, předkladatele záporné.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování pořadové číslo 583 a ptám se, kdo souhlasí s pozměňovacími návrhy A1 a A2, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti těmto návrhům?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 583 se ze 168 poslanců pro vyslovilo 142, 16 bylo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Ibl: Nyní bychom měli tedy hlasovat o bodech A3, A4, A5 a A6, opět společně. (Stanoviska zpravodaje i předkladatele byla kladná.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování pořadové číslo 584 a ptám se, kdo souhlasí s těmito pozměňovacími návrhy, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti těmto návrhům?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 584 se z přítomných 168 poslanců pro vyslovili 104, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Ibl: Další hlasování by mělo být o bodu B1. (Stanoviska zpravodaje i předkladatele byla záporná.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování pořadové číslo 585 a ptám se, kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 585 se z přítomných 167 poslanců pro vyslovilo 56, proti 69. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Ibl: Dále bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu pod číslem B3. (Stanoviska zpravodaje i předkladatele byla záporná.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování pořadové číslo 586 a ptám se, kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 586 se ze 168 přítomných pro vyslovilo 71, proti 92. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Ibl: Dále by mělo být hlasováno o bodu A9. (Stanoviska zpravodaje i předkladatele byla kladná.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování pořadové číslo 587 a ptám se, kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 587 se ze 168 přítomných 163 vyslovilo pro, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP