(19.40 hodin)
(pokračuje Tlustý)

Pane ministře, vy jste ho neposlouchal. On o ní neřekl ani jedno slovo. (Silný potlesk z pravé strany síně.) On tady popularizoval modrou šanci, sice špatně, ale popularizoval. Zkuste popularizovat tu vaši ubohost. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní ministryně Buzková se hlásí také fakticky, a pak dám zase slovo z druhé strany.

 

Ministryně školství ČR Petra Buzková: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové. Já bych ráda ujistila pana poslance Tlustého, že nikdo z něj hlupáka nedělal. Koneckonců je samozřejmě normální, když se zde ODS snaží nastřelovat vládu poměrně nekvalifikovaným způsobem, způsobem agresivním, arogantním, ale naprosto nevěcným, že také musí počítat s tím, že i naši členové vlády a naši poslanci se pokusí zhodnotit to nic, které ODS předkládá jako svůj vlastní návrh. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nevím, jestli se ještě hlásí pan místopředseda Langer. Prosím, vás jsem viděl jako první.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Vážená vládo, dámy a pánové. Já bych chtěl reagovat na slova ministra Šimonovského. Chtěl bych reagovat na to, že on je ve funkci ministra dopravy 14 měsíců - jestli se mýlím, plus minus jeden měsíc. Já bych chtěl vědět jeho odpověď na otázku, kolik kilometrů dálnic, dálničního obchvatu se podařilo jemu prosadit a jemu schválit na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Nic se nepodařilo, za 14 měsíců jeho funkce se nepodařilo nic. On si tady dovoluje víceméně kritizovat modrou šanci, ale já bych chtěl, aby se zamyslel sám nad sebou, aby se zamyslel nad svým výkonem ve své funkci, protože všichni víme, že Středočeský kraj a hlavní město Praha je zahlceno dopravou, že jsou tady připraveny projekty, které by vyřešily dálniční dopravu v Praze. Pan ministr Šimonovský, protože je z Brna, asi na Prahu nemyslí. Takže bych rád viděl, místo aby se zabýval modrou šancí, aby se zabýval dopravou.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byl dotaz pana poslance Kladívka. Pan ministr Šimonovský na něj bude reagovat a pak dám slovo panu poslanci Nečasovi.

 

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Děkuji za příležitost při své odpovědi využít argumenty také o prorůstových opatřeních v reformě.

Myslím, že právě v tomto ekonomicky problematickém roce dokázala vláda investovat do infrastruktury dopravní rekordní počet, rekordní objem finančních prostředků. Bylo to 48 mld. Kč. To, že projekty na území hlavního města Prahy se samozřejmě stavějí a uvádějí do provozu, zejména silniční okruh Praha - budete mít zhruba za měsíc příležitost schvalovat. Aspoň doufám, že schválíme společně garanční zákon o přijetí úvěru od Evropské investiční banky. Ale na území této země se staví šest dálničních staveb. To skutečně je tempo, které v okolní Evropě není obvyklé. Máme v současné době 3,5 % HDP - prostavíme. To je prostě enormní úsilí a také to vyžaduje enormní nasazení exekutivy, protože ta příprava území je naprosto nadstandardní. Já bych si proto skutečně velmi rád vyhradil čas, abych dokázal, že tato vláda pracuje prorůstově, že připravuje trvalý růst této ekonomiky právě tím, že umí připravovat dopravní síť tak, jak je v Evropě, a jedině tak je možné ekonomiku oživit.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to byl pan ministr. Dalším přihlášeným s faktickou poznámkou je pan poslanec Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedající, děkuji. Úvodem bych vás požádal, zda byste dodržel charakter rozpravy a nedovolil samovolné sklouznutí k interpelacím, které skončily před chvilkou. To za prvé.

Za druhé. Já se přiznám, že úplně netuším, jak dlouho je pan první místopředseda KDU-ČSL Šimonovský členem KDU-ČSL. Dneska jsem tady již několikrát poukázal na poněkud chabou paměť členů této politické strany, ale v případě, že on tady poukazoval na různé došlé peníze, tak bych mu připomněl pouze dvě konkrétní kauzy - kauza Kantz and Company (?) ze Švýcarska, kauza prodeje Lidové demokracie a platby z Říma od člověka, který byl odsouzen za obchod s drogami.

Takže prosím, vážený pane místopředsedo KDU-ČSL, udělejte si pořádek před sebou, a pak teprve hledejte ono proslulé smítko v oku jiného. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Michal Kraus má také faktickou poznámku. Prosím, dodržet limit.

 

Poslanec Michal Kraus: Já bych chtěl zareagovat tentokrát skutečně fakticky, protože je-li panu ministru dopravy vyčítáno, že nedokázal investovat za 14 měsíců ve své funkci v Praze, tak bych chtěl připomenout, že nejenom dálniční okruhy jsou dopravní stavby, ale je potřeba říci, že například za poslední rok se postavila dlouho připravovaná tramvajová dráha na Barrandov v hodnotě zhruba 6 mld. Kč, a především, že kdyby nedošlo v minulých povodních ke škodám v metru v hodnotách několika miliard korun, mohly být tyto peníze použity např. na výstavbu silnic. Proč k těm škodám došlo, je potřeba se zeptat tehdy kompetentních funkcionářů ODS.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla poslední faktická poznámka. Pan poslanec Kladívko chce pravděpodobně ještě reagovat na probíhající rozpravu.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Já chci jenom, vážení kolegové, dodat, že pan poslanec Kraus se mýlí. Mýlí se, protože to, co tady vyjmenoval, bylo postaveno za peníze z rozpočtu hlavního města Prahy, na který nikdy nedostala žádné dotace od vlády. To znamená, trať Barrandov byla určitě financována z hlavního města Prahy a ostatní věci, které zde řekl, byly z hlavního města Prahy. Já jsem měl jenom tu otázku - kde jsou peníze na dálniční obchvaty hlavního města Prahy, kde jsou peníze na obchvaty, které jsou spojeny i s řešením dálniční sítě Středočeského kraje. Nemáme je. Nemáme je. Nemáme je. Za 14 měsíců působení ministra Šimonovského je nemáme. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan místopředseda Mareš se přihlásil s faktickou. Klid prosím.

 

Místopředseda vlády ČR Petr Mareš: Pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, já se omlouvám kolegovi a krajanovi Němcovi, že jsem ho odsunul ze svého postu vládního, ale domnívám se, že zde zapadl jeden dotaz, který byl položen poslancům stran opozice, a byl to dotaz, který byl podle mého názoru velmi důležitý a je zároveň odpovědí na otázku, kterou zde položil pan předseda Tlustý. Na otázku, proč se tolik vystupujících zabývalo modrou šancí, proč se tolikrát z tohoto místa zmiňovala Občanská demokratická strana, a ne sociální demokracie. Ta skutečnost totiž má velmi logický a pochopitelný důvod.

Paní poslankyně a páni poslanci z opozičních stran, vy přicházíte s pochopitelnou, pro nikoho ne překvapivou, iniciativou, kdy chcete znovu říci, že nemáte důvěru k této vládě. Dobře. Paní poslankyně a páni poslanci občanských demokratů, naplňujete výzvu svého předsedy ke svržení této vlády. Ani to není překvapivé a i na to jsme byli připraveni. Ale neodpovídáte na jednu základní otázku - totiž co bude den poté.

Pan poslanec Kubinyi ji tady položil velmi explicitně. My si s tím pochopitelně lámeme hlavu. My si lámeme hlavu tím, co vlastně chcete. A pan poslanec Kubinyi tu otázku položil, po něm vystupovala paní místopředsedkyně Němcová. Místo aby odpověděla, tak nám sdělila, že původně předpokládala, že tato vláda bude vládnout špatně, a nyní je zděšena z toho, že je tomu opačně. Pak vystoupil pan předseda Tlustý a sdělil nám, že se musí smát, aby neplakal, ale odpověď na tuto klíčovou otázku jsme nedostali. Nedostali jsme ji. (Připomínky z pléna.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nediskutujte mezi sebou. Já vás žádám, abyste nediskutovali mezi sebou. Prosím.

 

Místopředseda vlády ČR Petr Mareš: Pane předsedající, já se omlouvám, já nediskutuji mezi sebou, já přednáším projev k Poslanecké sněmovně. (Smích v sále.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vás nepodezírám, že jste diskutoval. Vy prosím mluvte. (Ohlasy v sále.)

 

Místopředseda vlády ČR Petr Mareš: Poslankyně a poslanci této sněmovny budou muset zítra po deváté hodině povstat a říci, zda jsou pro, nebo proti návrhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP