(Na žádost klubu ODS byla přestávka prodloužena do 10.55 hodin. Jednání pokračovalo v 10.58 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kolegové, budeme pokračovat. Poprosím vás, abychom se všichni usadili do svých lavic a ztišili se. Poprosím pana zpravodaje, pana poslance Kladívka, aby nám sdělil, zda hlasování o pozměňovacích návrzích proběhlo v pořádku a zda můžeme přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona. Je tomu tak?

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Ano, můžeme hlasovat o definitivním návrhu zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů podle sněmovního tisku 256, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 260 z přítomných 178 poslanců 130 hlasovalo pro návrh, proti 7. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi a panu zpravodajovi. Končím tento bod. (Potlesk.)

 

Dalším bodem, který podle schváleného pořadu jednání budeme projednávat, je

 

74.
Vládní návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
/sněmovní tisk 257/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr vnitra Stanislav Gross a zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost poslanec Tomáš Kladívko. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 257/2.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím.

Je mou povinností se zeptat, zda pan navrhovatel či pan zpravodaj nechtějí pronést svá závěrečná slova. Není tomu tak.

Přistoupíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji, paní místopředsedkyně. Tentokrát bude hlasování jednoduché. Máme pozměňovací návrhy uvedené v tisku 257/2 pod body A až B a C, takže budeme hlasovat po jednotlivých bodech, tak jak jsou v tisku uvedeny, to znamená nejdříve pozměňovací návrhy pod písmenem A, poté B a naposledy pod písmenem C.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Táži se, zda má někdo výhrady k tomuto navrženému postupu. Protože nikoho nevidím a navržený postup je poměrně jednoduchý, tak se domnívám, že o něm nemusím nechat hlasovat.

Přistoupíme tedy k hlasování o jednotlivých návrzích. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Jako první bychom rozhodli o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem A1.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Prosím vás o stanovisko a také pana ministra. (Zpravodaj stanovisko neutrální. Ministr doporučuje.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 261 z přítomných 177 poslanců 121 hlasovalo pro návrh, proti jeden poslanec. Tento návrh byl přijat.

 

Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Nyní rozhodneme o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem A2. Doporučuji. (Ministr také doporučuje.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP