(11.50 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Myslím, že není třeba shrnovat ty návrhy. Je jen jasné, že ze všech vystupujících pan kolega Kalousek navrhl, aby to neprojednávaly ostatní výbory. Pan kolega Martínek nejdříve navrhl, aby to projednal výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, pak to stáhl, ale tento návrh stejným způsobem navrhl pan kolega Mencl. K případné dohodě mezi panem poslancem Petrem Plevou a předsedou výboru pro životní prostředí Radko Martínkem jistě může dojít mimo sněmovnu.

Jestli dovolíte, není žádný jiný přihlášený do rozpravy, můžeme přistoupit k hlasování o jednotlivých návrzích. Má někdo námitky proti postupu předsedajícího? Není tomu tak, můžeme tedy hlasovat.

 

Nejdříve budeme hlasovat o návrhu výboru organizačního, to znamená, že tisk je přidělen rozpočtovému výboru.

Zahájil jsem hlasování číslo 136 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 136 z přítomných 172 pro 165, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Další návrh je tedy podle pořadí pana kolegy Waltera Bartoše - výbor pro vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 137 z přítomných 170 pro 51, proti 72. Návrh nebyl přijat.

 

Pan kolega Patera navrhl, aby tento návrh projednal výbor sociální a zdravotní.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 138 z přítomných 170 pro 52, proti 76. Návrh nebyl přijat.

 

Pan kolega Teplík navrhl výbor hospodářský.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro přidělení tohoto tisku výboru hospodářskému. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 139 z přítomných 170 pro 48, proti 78. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní návrh kolegy Mencla na výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 140 z přítomných 170 pro 86, proti 50. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu paní místopředsedkyně Němcové, aby lhůta pro projednání tohoto návrhu byla prodloužena o 20 dnů, a tak byly vytvořeny podmínky pro projednání v rozpočtovém výboru až po projednání v ostatních výborech, resp. v jednom výboru, který byl schválen sněmovnou.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro prodloužení lhůty o 20 dnů. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 141 z přítomných 171 pro 49, proti 92. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny návrhy, které byly předloženy. Věřím, že pan zpravodaj se mnou souhlasí, že jsem nevynechal žádný návrh, který bych měl nechat odhlasovat. Děkuji panu zpravodaji a končím zároveň projednávání tohoto bodu s tím, že jsme rozhodli o přikázání tohoto návrhu rozpočtovému výboru a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a lhůta pro jeho projednání byla schválena v nezměněné podobě.

Končím bod č. 51, a protože jsme se ocitli pro dnešní den na konci bloku prvních čtení, měl bych zahájit bod č. 21, ale vnímám přihlášku pana kolegy Tomáše Kladívka. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhl procedurální návrh na vyřazení bodu 21 - Návrh zastupitelstva hl. m. Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon 325/1999, o azylu a změně dalších zákonů, tisk č. 108, z pořadu této schůze.

Mé odůvodnění je takové, že včera Senát přijal novelu zákona o azylu, která vyřešila podobnou problematiku, kterou navrhovalo řešit zastupitelstvo hl. m. Prahy. Navíc včera zastupitelstvo města Prahy rozhodlo na svém zasedání o zpětvzetí tohoto návrhu a tento návrh bude doručen do Poslanecké sněmovny v nejbližších dnech.

Takže můj návrh je na vyřazení tohoto bodu z této schůze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pokud je to tak, tak samozřejmě kterýkoli poslanec může navrhnout vyřazení z programu schůze, na stažení tohoto bodu vůbec z projednávání má právo jenom navrhovatel a to je zastupitelstvo hl. m. Prahy. Je to procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy.

 

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro vyřazení bodu 21 z programu naší schůze. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 142 z přítomných 170 pro 152, proti 2. Návrh byl přijat. Bod č. 21 jsme vyřadili z programu této schůze.

 

Nyní mi dovolte, abych vám řekl organizační opatření, které mi bylo doručeno prostřednictvím předsedů klubů. Jsou před námi bloky mezinárodních smluv a byl jsem informován o tom, že je dohoda mezi předsedy jednotlivých poslaneckých klubů, že budeme pokračovat dále bez přestávky do vyčerpání dnešního programu, což jsou mezinárodní smlouvy, cca do 14 hodin. Pokud nepadne jiný návrh, budu se zatím tohoto návrhu předsedů klubů držet. Pokud bude jiný návrh z pléna, samozřejmě ho budu respektovat a dám o něm hlasovat.

Takže to je k pořadu schůze a oznamuji jednotlivým předkladatelům a zpravodajům, že začneme bodem č. 52, budeme pokračovat bodem 54, 55, 56, 57, 58, 59 a 61. Body 53 a 60 zatím nemají splněné lhůty, nemůžeme je tedy dnešního dne projednávat.

Ještě před zahájením bodu 52 požádám sněmovnu o klid a zároveň bych vyzval, aby se připravil k předložení tohoto bodu pan ministr průmyslu a obchodu Milan Urban, a o přítomnost bych požádal zpravodaje jednotlivých výborů pana Davida Šeicha, Karla Vymětala a Hynka Fajmona.

Ještě chvilku počkám, až se sněmovna zklidní. Věřím, že veškeré debaty mohou být vedeny mimo sněmovní sál, abychom projednávání mezinárodních smluv mohli věnovat patřičnou pozornost. Myslím tím i pana kolegu Tvrdíka a Nečase, pana kolegu Teplíka a další. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP