Stenografický zápis 17. schůze, 10. června 2003

(Schůze zahájena v 15:45 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal


1. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ve věci vyrovnání České republiky se společností Diag Human

Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Pavel Hojda


2. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění rozhodování státu v souvislosti s Union-bankou

Poslanec Michal Doktor
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze byla ukončena v 16.21 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP