(9.20 hodin)

Poslanec Tomáš Kladívko: Pane předsedo, tímto jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a můžeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 119/2002 Sb., a některé další zákony, podle sněmovního tisku 191."

 

Zahajuji hlasování o tomto textu usnesení. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 225 skončilo. Z přítomných 194 poslanců pro hlasovalo 188, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi i zpravodaji. Pan ministr se ještě hlásí o slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych poděkoval za to, že se i v této ranní atmosféře podařilo schválit takto důležitý zákon. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Končím projednávání bodu č. 72.

 

Dalším bodem, kterým bychom se měli zabývat, je bod 73, kterým je

 

73.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních
a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní,
střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb.,
o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona
č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních),
ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 204/ - třetí čtení

 

U stolku zpravodajů už zaujal místo místopředseda vlády a ministr vnitra Stanislav Gross. Prosím o totéž zpravodaje výboru pro obranu a bezpečnost poslance Tomáše Kladívka. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 204/2.

V této chvíli otevírám rozpravu, do které nemám žádné písemné přihlášky. Hlásí se ministr Gross. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, chtěl bych oznámit, že mám náhradní kartu č. 4.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Toť pravděpodobně vše od pana ministra. Ptám se, jestli někdo další by nám chtěl něco sdělit v souvislosti s probíhající rozpravou. Pokud tomu tak není, rozpravu končím.

Možná bude lépe, když požádám zpravodaje, aby přednesl pozměňovací návrh, nebo kdyby nám řekl, jak budeme postupovat u tohoto bodu.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji, pane předsedo. Hlasování o tomto návrhu zákona bude poměrně jednoduché, protože máme pouze jeden pozměňovací návrh obsažený v usnesení výboru pro obranu a bezpečnost. Proceduru navrhuji takovou, že bychom se nejdřív vyjádřili k pozměňovacímu návrhu usnesení výboru pro obranu a bezpečnost a poté k návrhu zákona jako celku.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Myslím, že procedura je jednoduchá. Námitky proti ní nevidím ani neslyším. Budeme postupovat tak, jak zpravodaj navrhl.

Nejdříve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu z výboru pro obranu a bezpečnost. Ptám se na názor předkladatele pana ministra. Pan ministr souhlasí, zpravodaj doporučuje.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 226 skončilo. Z přítomných 193 poslanců pro 188, proti nikdo. Tento návrh jsme přijali.

 

Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Dovolte mi, abych nejdřív přednesl návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraních, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 204." O tomto textu budeme nyní hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 227 skončilo. Z přítomných 193 poslanců pro 187, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi i předkladateli a končím projednávání bodu č. 73.

 

Dalším bodem, který budeme projednávat, je

 

75.
Vládní návrh zákona o uvádění do oběhu osiva sadby pěstovaných rostlin
a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)
/sněmovní tisk 130/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr zemědělství Jaroslav Palas a zpravodaj zemědělského výboru poslanec Petr Zgarba. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 130/2.

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, proto rozpravu končím. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a pak přednášel jednotlivé návrhy.

 

Poslanec Petr Zgarba: Vážený pane předsedo, vládo, kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že jsou pouze dva pozměňovací návrhy, které se vzájemně doplňují, komplexní pozměňovací návrh zemědělského výboru A k usnesení 51 z 15. schůze konané 12. března letošního roku, B - pozměňovací návrh kolegy Karla Černého, který přednesl ve druhém čtení dne 13. května 2003, tyto pozměňovací návrhy nejsou v rozporu, a tak navrhuji odhlasovat pozměňovací návrh A a pak pozměňovací návrh B.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Budeme hlasovat postupně o pozměňovacích návrzích A a pak B. Je souhlas. Nevidím žádné protesty proti tomuto navrženému postupu, nikdo se nehlásí. Nejdříve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A, to je zemědělský výbor. Ptám se na názor pana předkladatele. Pan předkladatel souhlasí. Zpravodaj rovněž souhlasí.

 

Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu A. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 228 skončilo. Z přítomných 193 poslanců pro 187, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP