Stenografický zápis 15. schůze, 9. dubna 2003

(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Petr Ibl
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Ibl
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Schůze přerušena ve 14.11 do 14.25 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.27 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Jan Zahradil


1. Návrh na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Pavel Hojda
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Oldřich Vojíř
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Petr Ibl
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Karel Kühnl
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Petr Pleva
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 15.22 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP