Stenografický zápis 14. schůze, 18. dubna 2003


(Schůze zahájena v 9.02 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


99. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 206/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 19/6/ - vrácený Senátem

Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Jan Grůza
Senátor Josef Vaculík
Poslanec Jaromír Kohlíček


100. Návrh zákona o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách) /sněmovní tisk 62/4/ - vrácený Senátem

Poslanec Tomáš Hasil
Poslanec Petr Lachnit
Senátor Petr Fejfar
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Tomáš Hasil


101. Návrh zákona o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) /sněmovní tisk 129/3/ - vrácený Senátem

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Senátor Josef Vaculík


88. Návrh vlády České republiky na bezúplatné převody nemovitostí ve správě Fondu dětí a mládeže v likvidaci ve smyslu zákona č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, v platném znění, na nové nabyvatele (II. kolo) /sněmovní tisk 222/

Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání bylo přerušeno v 9.45 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 9.58 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 9.59 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 10.11 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Josef Mikuta
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Vlastimil Dlab
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Miloslav Kučera
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslankyně Hana Šedivá
Poslankyně Marie Rusová
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Radko Martínek
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Miloslav Kučera
Poslankyně Hana Šedivá
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Petr Nečas
Poslankyně Hana Šedivá


89. Zpráva o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže v likvidaci vypracovaná k 31. prosinci 2002 /sněmovní tisk 226/

Poslankyně Hana Šedivá
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Vladimír Koníček
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Radim Turek
Poslanec Vladimír Koníček
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslankyně Iva Šedivá
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Iva Šedivá
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Jan Kasal
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Josef Smýkal
Poslanec Jaromír Talíř


65. Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Evy Novákové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 139/ - třetí čtení

Poslankyně Soňa Marková
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Milan Ekert
Poslanec Pavel Hojda


74. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Pavel Hojda


75. Návrh na ustavení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky Ústavy České republiky

Poslanec Pavel Hojda


78. Návrh na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Poslanec Pavel Hojda


79. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Poslanec Pavel Hojda


80. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Pavel Hojda


81. Návrh na volbu člena dozorčí rady České konsolidační agentury

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


82. Návrh na volbu členů a náhradníků dozorčí rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Petr Ibl
Poslanec Pavel Hojda


83. Návrh na volbu pozorovatelů do Evropského parlamentu

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Karel Kühnl
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Ouzký
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Pavel Hojda


79. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


80. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


81. Návrh na volbu člena dozorčí rady České konsolidační agentury

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


83. Návrh na volbu pozorovatelů do Evropského parlamentu

Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


79. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Schůze přerušena ve 14.44 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP