Stenografický zápis 14. schůze, 16. dubna 2003


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vilém Holáň


46. Vládní návrh zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 262/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Jiří Pospíšil


60. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 208/ - třetí čtení

Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec František Pelc
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 9.26 hodin)
(Jednání pokračovalo v 9.48 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Zdeněk Koudelka


61. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 209/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Zdeněk Koudelka
Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Martin Říman
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Petr Ibl
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Petr Ibl
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 10.22 hodin.)
(Přestávka byla na žádost klubu ČSSD prodloužena do 10.35. Jednání poté pokračovalo.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


62. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. /sněmovní tisk 87/ - třetí čtení

Poslanec Petr Pleva
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Petr Pleva
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Vlastislav Antolák
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


63. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 54/ - třetí čtení

Poslankyně Veronika Nedvědová


64. Návrh poslanců Radima Turka, Milana Ekerta a Mariana Bielesze na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 114/ - třetí čtení

Poslanec Martin Kocourek


66. Návrh poslanců Antonína Macháčka, Miroslava Kalouska, Svatomíra Recmana, Ladislava Šustra a Miloslava Vlčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 215/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen /sněmovní tisk 158/ - třetí čtení

Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Miroslav Svoboda


67. Návrh poslanců Miroslava Opálky, Milana Bičíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 162/ - třetí čtení

Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Bohuslav Záruba
Poslanec František Pelc
Poslanec Bohuslav Záruba


68. Vládní návrh zákona, kterým se zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 207/ - třetí čtení

Poslanec Michal Doktor
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jan Zahradil
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Robert Kopecký
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 12.44 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.01 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


69. Vládní návrh zákona o převodu některého nepotřebného vojenského majetku z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celky /sněmovní tisk 216/ - třetí čtení

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Miroslav Kalousek


23. Návrh poslanců Vlastimila Tlustého a dalších na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 218/ - prvé čtení

Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Petr Lachnit
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miloslav Vlček


36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb., zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 252/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Eduard Vávra
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Karel Vymětal


37. Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic s Rakouskou republikou /sněmovní tisk 249/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Karel Šplíchal
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Karel Šplíchal


38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 254/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Zuzka Rujbrová


39. Vládní návrh zákona o místním referendu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 255/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec David Šeich
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec František Beneš
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miroslav Beneš
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross


40. Vládní návrh zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů /sněmovní tisk 256/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Tomáš Kladívko
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Zdeněk Maršíček
Poslanec Václav Frank
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Tomáš Kladívko


41. Vládní návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů /sněmovní tisk 257/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Tomáš Kladívko


42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 259/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Lubomír Suk
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Lubomír Suk
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Lubomír Suk
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 18.31 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP