Stenografický zápis 14. schůze, 15. dubna 2003


(Schůze zahájena v 14:00 hod.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Karel Vymětal
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jan Zahradil
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Karel Vymětal
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Milan Cabrnoch


97. Vládní návrh na vyslání polní nemocnice /sněmovní tisk 285/

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Marian Bielesz
Poslanec Vladimír Laštůvka


21. Návrh poslance Vlastimila Tlustého na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 192/ - prvé čtení

Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Petr Rafaj
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Jan Kasal


22. Návrh poslance Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 193/ - prvé čtení

Poslanec Petr Rafaj
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Petr Rafaj
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


23. Návrh poslanců Vlastimila Tlustého a dalších na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 218/ - prvé čtení

Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec David Šeich
Poslanec Tomáš Dub
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 16.57 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 18.40 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 19.03 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


97. Vládní návrh na vyslání polní nemocnice /sněmovní tisk 285/

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Alexander Černý
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Alexander Černý
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Vilém Holáň
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 19.52 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP