Stenografický zápis 14. schůze, 30. dubna 2003


(Schůze zahájena v 9:03 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


76. Návrh na volbu předsedy dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky Ústavy České republiky

Poslanec Pavel Hojda


77. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro sledování procesu zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti

Poslanec Pavel Hojda
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Pavel Hojda


94. Zpráva vlády o ukončení smlouvy o výstavbě dálnice D 47 a o dalším postupu

Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Karel Sehoř
Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský


95. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění skutečností v souvislosti se smlouvou o výstavbě dálnice D 47 mezi státem a firmou Housing and construction

Poslanec Martin Říman
Poslanec Antonín Sýkora
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jaromír Schling
Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Martin Říman
Poslanec Pavel Hojda
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.02 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Petr Lachnit
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Radko Martínek
Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Martin Říman
Poslanec Karel Vymětal
Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Antonín Sýkora
Poslanec Petr Ibl
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 14.48)
(Jednání opět zahájeno v 15:07)


94. Zpráva vlády o ukončení smlouvy o výstavbě dálnice D 47 a o dalším postupu

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Antonín Sýkora
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Antonín Sýkora
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Antonín Sýkora
Poslanec Martin Říman
Poslanec Pavel Hojda


45. Vládní návrh zákona o nájemném z bytu a cenách služeb poskytovaných s užíváním bytu, a o změně zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů (zákon o nájemném z bytu) /sněmovní tisk 270/ - prvé čtení

Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Radko Martínek
Poslankyně Hana Marvanová
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Vladimír Doležal
Poslankyně Hana Marvanová
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Petr Braný
Poslanec Tomáš Kvapil
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Schůze ukončena ve 16.30 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP