Stenografický zápis 14. schůze, 8. dubna 2003

(Schůze zahájena ve 14.05 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Martin Říman
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 14.38 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.54 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Michal Kraus
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Libor Rouček
Poslanec Miroslav Beneš
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Ibl
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 15.23 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.42 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jiří Bílý


1. Vládní návrh zákona o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda) /sněmovní tisk 197/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Libor Rouček
Poslanec David Šeich
Poslanec Miroslav Beneš
Poslankyně Jiřina Fialová
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Bohuslav Záruba
Poslanec Stanislav Křeček


2. Návrh na zkrácení lhůty pro projednání sněmovního tisku 205 ve výborech Poslanecké sněmovny

Poslanec Michal Kraus
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Oldřich Vojíř


3. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 208/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Stanislav Křeček


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 209/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Josef Smýkal
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Ludvík Hovorka


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. /sněmovní tisk 87/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Ivana Levá
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Ivana Levá
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Místopředseda PSP Ivan Langer


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 54/ - druhé čtení

Poslanec Josef Bíža


7. Návrh poslanců Radima Turka, Milana Ekerta a Mariana Bielesze na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 114/ - druhé čtení

Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jaroslav Gongol


8. Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Evy Novákové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 139/ - druhé čtení

Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Milan Bičík
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Milan Bičík
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 19.05 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP