(17.20 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím, pan předseda Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Velmi se omlouvám kolegyním a kolegům, ale upozorňuji na to, že existuje usnesení sněmovny, kterým sněmovna určila způsob svého jednání, které hovoří o tom, že mezi vznesením námitky a hlasováním o ní nesmí být časová prodleva. To je usnesení sněmovny, kterým upravila způsob svého jednání. Toto usnesení nemůžeme měnit hlasováním, neboť takovémuto hlasování by muselo předcházet znovu usnesení sněmovny. Čili moc prosím, nepřestupujme svá vlastní pravidla, která si dáváme.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, právě proto, že nechci, aby se naše vlastní pravidla přestupovala, tedy nechci, aby byla přestávka na klub udělena mezi hlasováním nebo těsně před hlasováním, právě proto jsem požádal, aby o tom rozhodla sněmovna svým hlasováním, což samozřejmě může. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nevidím jiné řešení než vyhovět panu předsedovi Kováčikovi a nechat hlasovat o tom, jestli umožníme klubu komunistické strany půlhodinovou pauzu před hlasováním o námitce.

O slovo se hlásí místopředseda Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Velmi se omlouvám. Vím, že je to situace, která se nelíbí nikomu z nás z různých důvodů, ale spojuje nás to, že se nelíbí. Nicméně máme platné usnesení č. 326 z roku 1999, které upravuje proceduru hlasování. Spíše bych navrhl, jestli chceme získat nějaký prostor pro další jednání, jak postupovat - a vidím jako důležité, abychom se na tom shodli všichni - nechť znovu zasedne grémium Poslanecké sněmovny a nechť se znovu zástupci vedení jednotlivých klubů a vedení sněmovny pokusí dohodnout na společném postupu. Opravdu se domnívám, že platné usnesení Poslanecké sněmovny není možné tímto porušovat, není možné porušovat pravidla, která jsme si sami stanovili.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan předseda Kováčik se ještě hlásí o slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, paní a pánové, veden snahou vyřešit a skutečně vyřešit pozitivně i mediálně tuto problematiku, navrhuji následující postup. V okamžiku, kdy dokončím svoji řeč, by se to mohlo brát, jako že jsem stáhl svoji námitku, kterou jsem uplatnil proti hlasování. Navrhuji, abychom přestávku měli ne půl hodiny, ale hodinu, aby se v rámci té přestávky sešel nejen poslanecký klub KSČM, ale i grémium sněmovny a navrhlo další postup. Domnívám se, že toto je přece jen čistější, rozumnější a lepší. V tomto okamžiku stahuji svoji námitku a žádám o přestávku na poradu klubu KSČM.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Chápu to tedy tak, že námitka byla stažena.

Chtěl bych poprosit technické zabezpečení sněmovny, kdyby poskytlo výsledky posledního hlasování, protože jsem ty výsledky ještě nepřečetl a na displeji je nemám.

 

Dovolte mi, abych vám tedy přečetl výsledek onoho posledního hlasování. Bylo to hlasování pořadové číslo 32. V něm bylo přítomno 178 poslanců, pro hlasovalo 89, proti hlasovalo 51. To znamená, že pořad schůze jsme v tomto hlasování neschválili.

 

V tuto chvíli naši schůzi končím. Prosím všechny poslance, aby se zítra v 9 hodin dostavili do sněmovny.

 

(Schůze skončila v 17.30 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP