(Jednání pokračovalo v 17.19 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené kolegyně a kolegové, omlouvám se za to, že jsem nedodržel pauzu. Prosím, abyste rozhovory přerušili a zasedli do lavic, abych mohl zahájit naše přerušené jednání. Prosím o klid.

O slovo se hlásí předseda pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, dámy a pánové, velmi se omlouvám všem, kdo by měl možná pocit, že zrovna zdržuji, ale vzhledem k tomu, že jsem přece jen byl přesvědčen, že je třeba, aby tato schůze Poslanecké sněmovny jednala, že je třeba, abychom využili čas, který máme k dispozici, chtěl bych požádat o zpochybnění posledního hlasování z toho důvodu, že jsem chtěl hlasovat pro program této schůze, hlasoval jsem také tak, nicméně na sjetině se mi objevil křížek. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Kováčik zpochybnil poslední hlasování a budeme hlasovat o námitce, kterou podal.

Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, současně, i když vím, že to není v souladu s tím, co tady společně máme ve zvyku, bych chtěl tuto záležitost projednat i ve svém poslaneckém klubu, a proto prosím o přestávku na poradu klubu v době půl hodiny v této chvíli před hlasováním o mé námitce.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě dám slovo panu předsedovi Tlustému, než přeruším naši schůzi. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, rozumím tomu, že tohle je diskuse, jejímž smyslem je umožnit konání této schůze, a postup pana kolegy Kováčika je dobře míněnou podanou rukou, ale přestože nejsem proceduralista, on má ve sjetině, že se zdržel hlasování, takže bych doporučoval, aby námitka byla zvážena.

Nicméně protože v kuloárech probíhají velké spekulace o tom, proč se nepodařilo schválit program této schůze, chtěl bych jménem poslanců ODS poskytnout nejjednodušší vysvětlení, které musí být každému jasné, a bylo by dobré, aby bylo jasné i veřejnosti:

Program schůze v minulém hlasování nebyl schválen proto, že do zaměstnání se nedostavil dostatečný počet poslanců vládní koalice.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Možná jedinou věc. Je pravda, že půlhodinová přestávka na klub před hlasováním o námitce je problém. Chtěl bych požádat pana předsedu, jestli by zvážil tuto žádost o půlhodinovou pauzu klubu.

 

Poslanec Pavel Kováčik: V této chvíli si netroufnu bez porady s klubem věci rozhodnout, a proto bych poprosil o další nestandardní řešení. Vím, že se to nedělá, dosud se to nedělalo, ale žádám, aby v tomto případě rozhodla sněmovna hlasováním, jestli bude přestávka na klub udělena, nebo ne. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP