(16.30 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Prosím pana poslance Kohlíčka.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Vážený pane předsedající, omlouvám se milým kolegyním a váženým kolegům, ale poněkud jsem nedával pozor, přehmátl jsem se a hlasoval jsem "ano". Zpochybňuji tedy hlasování. (Velký neklid v sále.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Kohlíček zpochybnil toto hlasování, jak jste si určitě všimli. Budeme hlasovat o námitce, kterou podal.

 

Zahajuji hlasování o námitce pana poslance Kohlíčka. Kdo ji přijímá, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? (Neklid v sále.)

Hlasování pořadové číslo 31: bylo přítomno 179 poslanců, pro hlasovalo 119, proti 18. Námitka byla přijata.

 

A my budeme znovu hlasovat o celkovém programu naší schůze. (Velký neklid v sále.)

Mám tady žádost o odhlášení, takže vás odhlašuji. Prosím, abyste se znovu přihlásili. (Neklid v sále.) Budeme hlasovat o celém programu naší schůze.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? (Neklid v sále jako reakce na hlasovací zařízení.)

V hlasování pořadové číslo 32 z přítomných 178 poslanců pro návrh hlasovalo 89, proti 51. Návrh programu schůze nebyl schválen.

 

(Velký rozruch, neklid v sále, poslanci přecházejí z místa na místo.)

 

Vážení kolegové, dovolte mi, abych svolal politické grémium, teď hned. Schůzi přerušuji na půl hodiny do 17.00 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 16.34 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP