(16.20 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Budeme tedy hlasovat o námitce pana poslance Záruby.

Žádám poslance, aby se ještě jednou dostavili k hlasování o návrhu programu - týká se to těch, kteří dosud jednací síň opustili.

(Poslanci vyjadřují žádost o odhlášení a novou registraci.)

Budeme tedy ještě jednou hlasovat o celém programu naší schůze.

Vyhovuji žádosti o odhlášení - všechny vás tedy odhlašuji a žádám vás, abyste se znovu přihlásili, abychom mohli hlasovat o námitce pana poslance Záruby.

 

Zahajuji tedy hlasování pořadové číslo 27 a ptám se, kdo je pro přijetí této námitky, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 27 se z přítomných 171 poslankyň a poslanců pro vyslovilo 126, proti 9. Námitka poslance Záruby tedy byla přijata.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o celém programu naší schůze, včetně pozměňovacích návrhů, které jsme přijali.

Zahajuji tedy hlasování pořadové číslo 28 o celém návrhu programu schůze a ptám se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu programu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 28 se z přítomných 177 poslanců pro vyslovilo 88, proti 48.

 

Vidím, že se o slovo hlásí pan poslanec Titz, zřejmě má námitku.

 

Poslanec Miloš Titz: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové - (Předsedající: Prosím o klid v zasedací místnosti, prosím pana ministra Dostála o klid.) - z neznámých mně důvodů mám bohužel na sjetině x, přičemž jsem samozřejmě hlasoval "ano". Zpochybňuji tedy hlasování.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, pan poslanec Titz zpochybňuje hlasování. Budeme tedy hlasovat o námitce pana poslance Titze.

Já vás ještě jednou odhlásím, když dovolíte, poprosím vás, abyste se znovu přihlásili.

 

Zahajuji tedy hlasování pořadové číslo 29 o námitce pana poslance Titze a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 29 se z přítomných 175 poslanců pro vyslovilo 155, proti hlasovali 2, námitka pana poslance Titze tedy byla přijata.

 

Budeme tedy nyní znovu hlasovat o celém programu naší schůze.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 30 o celém návrh naší schůze, a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu programu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 30 se z přítomných 178 poslanců pro vyslovilo 91, proti 52, návrh programu tímto hlasováním byl schválen.

 

Vyčkám ještě kontroly hlasování. - Zdá se, že hlasování zpochybněno není. - Ale přece tomu tak není, zřejmě námitka je. Prosím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP