(Jednání pokračovalo ve 14.45 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych zahájil přerušené jednání Poslanecké sněmovny. Vítám členy vlády, kteří se dostavili na naše jednání. Vás, vážené kolegyně a kolegové prosím, abyste se všichni usadili. (Zvoní.)

Dovoluji si ještě před zahájením dalších návrhů k pořadu jednání sdělit, že paní poslankyně Šojdrová má náhradní kartu č. 10.

Prosím, vážené kolegyně a kolegové, abyste se utišili, abychom mohli pokračovat.

Prosím pana poslance Miroslava Opálku, aby přednesl svůj návrh k navrženému programu jednání. Prosím tedy ještě jednou pana kolegu Opálku. - Zdá se, že pan poslanec Opálka zatím není přítomen. Poprosím tedy jako dalšího v diskusi, kterou vedeme k návrhu programu, pana poslance Karla Vymětala, aby se ujal slova.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte, abych navrhl do programu dnešní schůze Poslanecké sněmovny zařazení nového bodu, který by se jmenoval Informace vlády České republiky o zajištění výstavby dálnice D47. Tento bod doporučuji zařadit jako první bod zpráv, tedy před současný bod číslo 59.

Důvod tohoto návrhu je prostý. Vláda vyjádřila za jednu ze svých priorit a včera přijala mimořádně významné rozhodnutí ve věci budování dálnice D47, a já se domnívám, že by Poslanecká sněmovna měla být informována podrobně o důvodech tohoto rozhodnutí a o jeho výhledu. Vzhledem k tomu si myslím, že by bylo vhodné, aby před otevřením tohoto bodu byla poslancům předána písemná informace, která by obsahovala odůvodnění tohoto rozhodnutí vlády, jakož i časový a věcný harmonogram výstavby dálnice D47 v nových podmínkách. Z tohoto důvodu navrhuji zařadit tento bod jako první bod zpráv, aby bylo možno tuto zprávu předložit.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. První zpráva by tedy byla k dálnici D47.

Dovolím si ještě sdělit, že paní ministryně Buzková má náhradní kartu č. 11.

Znovu se táži, je-li pan poslanec Opálka již přítomen. Ano. Prosím, pane kolego, máte slovo, abyste nám navrhl nové body.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji - omlouvám se za zdržení.

Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, v souladu s § 54 odst. 5 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, navrhuji tři body k jednání na 12. schůzi Poslanecké sněmovny. Všechny se týkají jednoho tisku.

Jako první bod programu navrhuji v souladu s § 91 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny zařazení bodu následujícího znění: Zkrácení stanovené lhůty pro projednání návrhu poslanců Miroslava Opálky, Milana Bičíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o tisk č. 162.

Tento tisk byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Výbor tisk projednal dne 12. března 2003, a jeho usnesení č. 61 jste obdrželi jako tisk 162/2. K zařazení do programu jednání tomuto návrhu schází pouhých šest dnů. Vzhledem k naléhavosti problému považuji za nutné projednat tisk č. 162 již na této schůzi sněmovny.

Dále předkládám dva podmíněné návrhy v souladu s § 63 odst. 6a zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Pokud bude schváleno zkrácení stanovené lhůty podle prvního návrhu, doporučuji zařazení nového bodu programu s názvem: Návrh poslanců Miroslava Opálky, Milana Bičíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 162. Jeho zařazení doporučuji na závěr oddílu programu Zákony - druhé čtení, za současný bod č. 10.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP