(14.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

To je z mé strany vše, o čem bychom měli hlasovat.

Prosím nyní, paní poslankyně a páni poslanci, abyste se k návrhu pořadu vyjádřili i vy, s tím, že já už tady mám písemné přihlášky do rozpravy. Děkuji.

První se přihlásil k návrhu pořadu pan poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl následující rozšíření programu, a to: do bloku voleb, za bod 65, nový bod Návrh na volbu zástupců do Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny - Návrh na volbu zástupců pojištěnců do Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Důvod je následující. Včerejším dnem vypršel mandát tří zástupců pojištěnců, tedy těch členů dozorčí rady, které volí Poslanecká sněmovna. A protože Všeobecná zdravotní pojišťovna a její orgány budou v průběhu měsíce dubna projednávat pojistný plán, domnívám se, že je prakticky nemožné, aby pojištěnci neměli v tomto orgánu pojišťovny své zastoupení, aby tam byli pouze zástupci ministerstev a zástupci zaměstnavatelů. Proto navrhuji zařadit tento bod, byť jsem si vědom toho, že pokud sněmovna nebude třetí týden rokovat, je tento bod neprojednatelný. Přesto však navrhuji - ještě jednou - Návrh na volbu zástupců pojištěnců do Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny.

To je můj první návrh.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zařadili bychom to do bloku voleb?

 

Poslanec Jan Vidím: Jako nový bod 65 do toho bloku voleb.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Jako bod 65. Ano, mám to poznamenané.

 

Poslanec Jan Vidím: Současně vás chci, pane předsedo, upozornit, že Poslanecká sněmovna přijala v roce 1996 usnesení, ve kterém požaduje účast vlády při zahájení jednání sněmovny. Já jsem si vědom toho, že vláda v tomto okamžiku rokuje o vyslání 7. polní nemocnice na Blízký východ, ale domnívám se, že my nemůžeme jednat, dokud vláda nepřijde, neboť jsme si vymínili její přítomnost při zahájení rokování sněmovny.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Rozumím. Hlásí se pan poslanec Petr Ibl.

Pan poslanec Zgarba má náhradní kartu č. 9.

 

Poslanec Petr Ibl: Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, já bych navrhl změnu v zařazení některých bodů.

Navrhuji bod 38 návrhu zasedání, tedy sněmovní tisk 269, zařadit jako první bod prvního čtení návrhu zákonů.

A v dalším pořadí navrhuji bod číslo 37, což je sněmovní tisk číslo 266, zařadit jako druhý bod.

Jako bod třetí - návrh zákonů pod bodem 24, tedy sněmovní tisk 239.

Jako další v pořadí, tedy jako čtvrtý bod, navrhuji zařadit bod 26, což je sněmovní tisk 253.

A dále navrhuji zařadit návrh zákona uvedený pod číslem 41, tedy sněmovní tisk 263, jako pátý.

Všechno v prvním čtení.

A další návrh: Navrhuji zařadit bod 59, což je Návrh na odvolání členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, jako pevný bod dne 9. 4. v 10.00 hodin.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, pane předsedo.

Dovolte mi, abych vám sdělil, že já protest pana poslance Vidíma vnímám jako oprávněný a chápu, že námitka, pokud vláda jedná, my nemůžeme řádně jednat, je opodstatněná. A proto si dovolím v této chvíli přerušit toto jednání na 30 minut. Sejdeme se ve 14.45 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 14.17 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP