Začátek schůze Poslanecké sněmovny
1. dubna 2003 ve 14.06 hodin

Přítomno: 182 poslanců

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Zahajuji 12. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Schůze byla svolána a návrh pořadu stanoven na návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny ze dne 20. března t. r. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 21. března.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan poslanec Vidím sdělil, že má náhradní kartu č. 1, pan poslanec Vojíř má náhradní kartu č. 5. To jsou prozatím všechny náhradní karty, které mně byly nahlášeny.

Prosím o větší klid.

Předpokládám, že jste přihlášeni, a přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Františka Beneše a pana poslance Jaroslava Krákoru. Ptám se, zdali má někdo jiný návrh. (Nikdo se nehlásil.) Pokud tomu tak není, budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh ověřovatelů. Kdo je proti?

V hlasování, které nese pořadové číslo 1, hlasovalo z přítomných 133 poslanců 115 pro, proti nehlasoval nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovateli 12. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Františka Beneše a Jaroslava Krákoru.

 

Prosím jmenované ověřovatele, aby nyní zkontrolovali přihlášky poslanců na ústní interpelace se seznamy v počítači a poté dohlédli na losování jejich pořadí. Seznamy s vylosovaným pořadím budou rozdány do lavic.

Paní poslankyně Hana Šedivá má náhradní kartu č. 8.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: pan poslanec Miloslav Kučera, paní poslankyně Marta Bayerová je na pracovní cestě v Irsku, dále se omlouvá paní poslankyně Zdeňka Horníková, Tomáš Kvapil, Radko Martínek, na plenární zasedání Rady Evropy se omlouvá paní poslankyně Anna Čurdová, Miloš Melčák a Miroslav Ouzký. Pro nemoc se omlouvá pan poslanec Hynek Fajmon, hospitalizován byl pan poslanec Alfréd Michalík. Nemocen je v této chvíli také pan ministr vlády Jaroslav Tvrdík.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 12. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Prosím o pozornost.

Nejprve navrhuji zařadit do bloku voleb, na žádost ministra kultury Pavla Dostála, za bod 65 návrhu pořadu nový bod, a to Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie. Tolik návrh pana ministra Dostála.

Paní poslankyně a páni poslanci, předkládám ještě návrhy z mé dnešní porady s místopředsedy Poslanecké sněmovny a předsedy poslaneckých klubů. Závěry jsou tyto: Ve čtvrtek 3. dubna projednat bod 78 - Odpovědi členů vlády na písemné interpelace - jako první bod dopoledního jednání. Další žádost, kterou zde mám, je žádost ministryně zdravotnictví Marie Součkové projednat body 1, 17, 18 a 19 návrhu pořadu ve středu 9. dubna jako první body dopoledního jednání.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP