(14.40 hodin)
(pokračuje Sobotka)

I po tomto snížení však výše obratu bude výrazně vyšší, než je úroveň, platná v členských státech EU.

Dále jsou navrhována některá doplnění a upřesnění legislativně technického charakteru, která nevyplývají z požadavků EU, ale nejsou s jejími předpisy v rozporu.

Touto novelou by tedy mělo být dosaženo pouze částečné slučitelnosti s právem EU. Plné slučitelnosti bude dosaženo až po schválení nového znění zákona o DPH, které je Ministerstvem financí v této době připravováno.

Dovoluji si tedy požádat Poslaneckou sněmovnu o schválení tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu ministru Bohuslavu Sobotkovi.

Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, norma má přímou návaznost na Asociační dohodu, doporučuji proto její propuštění do druhého čtení. Jistě vás mile překvapí, že nenavrhuji žádnou úpravu projednávací lhůty.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se tedy, zda se někdo hlásí z místa do obecné rozpravy. Nevidím, že by se někdo hlásil. Končím obecnou rozpravu.

Předpokládám, že ani pan ministr, ani pan zpravodaj nebudou chtít využít svého práva závěrečného slova.

Nepadl žádný návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, ani na zamítnutí. Budeme se nyní zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Nevidím, že by se někdo hlásil s jiným návrhem. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 100 ze 149 poslanců 110 hlasovalo pro návrh, proti návrhu nikdo, návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru.

 

Končím tento bod.

Konstatuji, že se hlásí o slovo předseda poslaneckého klubu ODS pan poslanec Tlustý. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, prosím o pochopení. Dovolte mi svolat poslanecký klub ODS a v rámci toho mi dovolte požádat vás o hodinovou přestávku pro jednání poslaneckého klubu.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Předpokládám, že není v Poslanecké sněmovně vůle pokračovat v jednání dnes po této přestávce. Končím tedy schůzi Poslanecké sněmovny, sejdeme se v úterý příští týden ve 14 hodin a budeme pokračovat v projednávání bodu, který jsem se snažila zahájit, což je vládní návrh zákona o místních poplatcích, tisk 206.

Dávám ještě slovo předsedovi poslaneckého klubu ODS.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážené kolegyně a kolegové, děkuji za pochopení. Svolávám poslanecký klub ODS ihned do Státních aktů.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji a přeji hezký víkend.

 

(Jednání skončilo ve 14.44 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP